I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ

Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 9 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ

Öz:
Hıristiyanlıkta, Hz. Meryem'e tapınmaya kadar götürülen Meryem Kültü'nün, İncillere, Kilise Babalarının geleneğine, ilk Hıristiyan konsilleri olan 1.İznik ve Efes Konsili kararlarına ve özelliklede Apokrif İncillerin beyanlarına bağlı olarak geliştiğini söyleyebiliriz. Kanonik İnciller, Hz. Meryem'le ilgili kısa ve öz beyanlarda bulunurlarken; Apokrif İnciller, Meryem konusunda duygusal ve abartılı beyanlarda bulunmaktadırlar. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde fazla dikkat çekmeyen Meryem Kültü'nün veya Mariotlatrie'nin, Apokrif İncillerin verdiği bilgiler doğrultusunda ikinci asırdan itibaren dikkat çekmeye başladığı görülmektedir. Protevangilie'indeki bilgiler, Hıristiyanlık'da Meryem Kültü'nün gelişmesini sağlamıştır. Populist Hırıstiyanlık'da büyük ilgi çeken Meryem Kültü, gittikçe resmi kilise muhitlerinde de genel kabul görmeye doğru gelişme göstermiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi

The Development of the Cult of the Virgin the Mary According to the Consuls of İznik(325 A.D.) and Ephesus (431)

Öz:
In Christianity, we can say that the cult of Virgin The Mary, which is been moved to a position of an idol, has been developed due to the Bibles, to the tradition of fathers of church, the desicions of 1.İznik and Ephesus Consuls which were the first Christian consuls and the declarations of Apokrif Bibles. While the Kanonik Bibles is declaring short and brief explanations about Virgin The Mary; the Apokrif declares emotional and exaggerated explanations about Mary. The Cult of Mary or Mariotlatrie which was noticed in the early years of Christianity, it has begun to receive attention according to the declarations of Apokrif Bibles from the II. Century. Especially the information in Jacob's PROTEVANGİLİE dated II. Century has been provided the development of the cult of Virgin the Mary in Christianity. The Cult of Virgin the Mary, which has been drawn great attention in the populist Christianity, has begun to be widely acknowledged in the official church environments
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • QUÉRÉ, F., 1983, "Evangiles Apocryphes", Paris.
 • WELTER, G., 1950, "Histoire des Sectes Chrétiennes", Paris.
 • CAYRÉ, F., 1927, "Precis de Patrologie", Paris.
 • DOUFOURCQ, A., 1904, "Saint İrénée", Paris.
 • FREPPEL, C., 1861, Saint İrénée et L'éloquence Chrétienne Dans la Gaule Pendant Les Deux Premiers Siècles, Paris.
 • MARTIN, J., 1907-1908, "Saint Epiphane dans Annales de Philosophie Chrétienne", Paris.
 • SANDERS, L., 1903, "Etude Sur Saint Jérôme", Paris.
 • PROTIN, S., 1902, "la Marialogie Augustinienne", dans, Rev. Aug, t. I.
 • TISCHENDORF, C., 1853, "Evangile Apocrypha", Leipzig.
 • Wikipedia Encylopedie Libre.
 • Actes du Concile Vatican II, Textes Integreaux, Paris, 1966.
 • HENNECKE, E., 1904, "Neutestamentliche Apocryphen", Tubingue.
 • VOUAUX, L., 1922, "Les Actes de Pierre", Paris.
 • FLAMION, J., 1911, "Les Actes Apocryphes d'André", Louvain.
 • DVORNIK, F., 1990, "Konsiller Tarihi", Türk. Çev. Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ankara.
 • AYDIN, M., 2011, "Din Fenomeni", Konya.
APA AYDIN M (2015). I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. , 9 - 18.
Chicago AYDIN MEHMET I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. (2015): 9 - 18.
MLA AYDIN MEHMET I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. , 2015, ss.9 - 18.
AMA AYDIN M I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. . 2015; 9 - 18.
Vancouver AYDIN M I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. . 2015; 9 - 18.
IEEE AYDIN M "I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ." , ss.9 - 18, 2015.
ISNAD AYDIN, MEHMET. "I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ". (2015), 9-18.
APA AYDIN M (2015). I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10(20), 9 - 18.
Chicago AYDIN MEHMET I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 10, no.20 (2015): 9 - 18.
MLA AYDIN MEHMET I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.20, 2015, ss.9 - 18.
AMA AYDIN M I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 2015; 10(20): 9 - 18.
Vancouver AYDIN M I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 2015; 10(20): 9 - 18.
IEEE AYDIN M "I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ." Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10, ss.9 - 18, 2015.
ISNAD AYDIN, MEHMET. "I. İZNİK (M.S.325) VE EFES (M.S. 431) KONSİLLERİ DOĞRULTUSUNDA HIRİSTİYANLIK'TA HZ. MERYEM KÜLTÜ'NÜN GELİŞİMİ". Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 10/20 (2015), 9-18.