Yıl: 2015 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 53 - 71 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER

Öz:
Ruh sağlığı alanında ülkemizde oldukça yeni olan toplum ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı hastalığı olan bireylerin bakımı ve sosyal rehabilitasyonu açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden hizmet alan hastaların sosyo-demografik özellikleri, aile özellikleri, klinik özellikleri ve sosyal yaşam özellikleri incelenmiştir. Araştırma toplum ruh sağlığı merkezinde kayıtlı olan toplam 176 hastanındosyası incelenerek yapılmıştır. Hastaların çoğunluğu bekâr olup, hanedeki ilk çocuklarda ruhsal hastalığın daha fazla oranda görüldüğü belirlenmiştir. Hastaların ailelerinin çoğunluğu alt sosyo ekonomik düzeyde olup hastaların önemli bir kısmının herhangi bir gelirleri bulunmamaktadır. Hastaların hastalık öncesi dönemde büyük bir oranda iş sahibi oldukları fakat hastalık sonrası tamamına yakınının çalışmadıkları anlaşılmıştır. Hastaların çoğunluğunun birinci derecedeyakınlarında psikiyatrik hastalığın olduğu, bunun yanında hastaların çoğunluğunun adli sorunlarının ve madde kullanım öykülerinin olmadığı görülmüştür. Son olarak hastaların çoğunluğunun özbakım yetersizliğinin olduğu ve sosyal çevrelerinin bulunmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyoloji Psikiyatri

Social Profile of Patients Receiving Service from Community Mental HealthCenter and Provided Services in the Center

Öz:
Community Mental Health Services, which are considerably new in the field of mental health in our country is very important in terms of mental health care and social rehabilitation of individuals with mental illness. In this study, socio-demographic characteristics, family characteristics, the clinical features, and social life characteristics of patients receiving services from Antalya Education and Research Hospital Community Mental Health Center were investigated. 176 patients' files registered in the community mental health center were examined. It is determined that the majority of patients are single and the mental illness rate is higher in the first children of families. The majority of patients' families are in lower socio-economic status and a significant part of patients don't have any income. It is understood that a large number of patients had a job before the period of illness, but almost all of them have no job after illness process. The majority of patients of first circle relatives have also mental illnesses. Besides, the majority of patients have not been observed in criminal cases and substance use history. Finally, the majority of patients have been observed with lack of self-care and social environment
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SARUÇ S, KAYA KILIÇ A (2015). TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. , 53 - 71.
Chicago SARUÇ SEMRA,KAYA KILIÇ AYTEN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. (2015): 53 - 71.
MLA SARUÇ SEMRA,KAYA KILIÇ AYTEN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. , 2015, ss.53 - 71.
AMA SARUÇ S,KAYA KILIÇ A TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. . 2015; 53 - 71.
Vancouver SARUÇ S,KAYA KILIÇ A TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. . 2015; 53 - 71.
IEEE SARUÇ S,KAYA KILIÇ A "TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER." , ss.53 - 71, 2015.
ISNAD SARUÇ, SEMRA - KAYA KILIÇ, AYTEN. "TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER". (2015), 53-71.
APA SARUÇ S, KAYA KILIÇ A (2015). TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26(2), 53 - 71.
Chicago SARUÇ SEMRA,KAYA KILIÇ AYTEN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. Toplum ve Sosyal Hizmet 26, no.2 (2015): 53 - 71.
MLA SARUÇ SEMRA,KAYA KILIÇ AYTEN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.26, no.2, 2015, ss.53 - 71.
AMA SARUÇ S,KAYA KILIÇ A TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2015; 26(2): 53 - 71.
Vancouver SARUÇ S,KAYA KILIÇ A TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2015; 26(2): 53 - 71.
IEEE SARUÇ S,KAYA KILIÇ A "TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER." Toplum ve Sosyal Hizmet, 26, ss.53 - 71, 2015.
ISNAD SARUÇ, SEMRA - KAYA KILIÇ, AYTEN. "TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDEN HİZMET ALAN HASTALARIN SOSYAL PROFİLİ VE MERKEZDE VERİLEN HİZMETLER". Toplum ve Sosyal Hizmet 26/2 (2015), 53-71.