Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 295 - 303 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi

Öz:
Günümüzde yaşam süresinin uzamasıyla paralel olarak uzayabilen hastalık deneyimi, bireyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen herkesin yaşamını değiştirmektedir. Hasta birey için bu sürenin uzaması, aynı zamanda bakım ve tedavi sağlayıcı için de sürenin uzamasına ve bu yardım edicilerin hastaların acı çekme ve ölüm süreçlerinde onlarla daha fazla birlikte olmalarına yol açmaktadır. Kronik hastalığı olan bireylere, hiçbir zaman tam olarak iyileşemeyeceklerini fark ederek bakım vermek, bakım vericilerin eşduyum yorgunluğu adı verilen çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Eşduyum yorgunluğu, birey için önemli bir diğer kişinin yaşadığı travmatize edici olayları bilmekten kaynaklanan doğal davranış ve duygu; travmaya uğramış birine yardım etme ya da yardım etmeyi istemekten kaynaklanan stres olarak tanımlanmaktadır. Bu makalede eşduyum yorgunluğu kavramının tanımının yapılması, ilişkili olduğu kavramların açıklanması, ve bu yolla konu hakkında yardım edici mesleklerde çalışanların farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji

Compassion Fatigue: Description, Causes and Prevention

Öz:
Nowadays, paralel to prolonging life time, illness experience can change life of everyone who takes care of the individual directly or indirectly. Prolonging of this time for patient, simultaneously causes prolonging of the time for the care and treatment providers and them to be with the patient more during illness and suffering process. Caring for chronically ill individuals by getting aware of that they won't be able to recover completely, causes them to experience various problems called compassion fatigue. Compasion fatigue is described as the natural feeling and behaviour arising from knowing the traumatizing events which a significant other has experienced; as the stress arising from helping or wanting to help a traumatized individual. The aim of this review is to describe compassion fatigue, explain the concepts with which it is related, and by this way to increase the awareness of professionals who work in helping professions.
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adams RE, Figley CR, Boscarino JA (2008) The compassion fatigue scale: its use with social workersfollwing urban disaster. Res Soc Work Pract, 18:238-250.
 • Clark M, Gioro S (1998) Nurses, indirect trauma, and prevention. Image J Nurs Scholarsh, 30:85-87.
 • Cunningham M (2003) Impact of trauma work on social work clinicians: empirical findings. Social Work, 48:451-459.
 • Dökmen Ü (2008) Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Figley CR (1995) Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stres Disorder in Those who Treat the Traumatized. New York, Brunner-Mazel.
 • Figley CR. Compassion fatigue: psychotherapists' chronic lack of self care. J Clin Psychol, 2002; 58:1433-1441.
 • Hamilton M (2008) Compasssion fatigue: what school counsellors should know about secondary traumatic stres. The Alberta Counsellor, 30(1):9-21.
 • Joinson C (1992) Coping with compassion fatigue. Nursing, 22:116-120.
 • Maslach C (1982) Burnout: The Cost of Caring. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
 • Mathieu F (2012) Compasssion fatigue. In Encyclopedia of Trauma: An Interdisciplinary Guide (Ed CR Figley):137-140. Thousand Oaks, Sage Publications.
 • Maytum JC, Bielski Heiman M, Garwick AW (2004) Compassion fatigue and burnout in nurses who work with children with chronic conditions and their families. J Pediatr Health Care, 18:171-179.
 • McCann IL, Pearlman LA (1990) Vicarious traumatization: a framework for understanding the psychological effects of working with victims. J Trauma Stress, 3:131-149.
 • Meadors P, Lamson A (2008) Compassion fatigue and secondary traumatization: provider self care on intensive care units for children. J Pediatr Health Care, 22:24-34.
 • Miller KI, Stiff JB, Ellis BH (1988) Communication and empathy as precursors to empathy among human services workers. Commun Monogr, 55:336-341.
 • Pines A, Aronson E (1988) Career Burnout: Causes and Cures. New York, The Free Press.
 • Rossi A, Cetrano G, Pertile R, Rabbi L, Donisi V, Grigoletti L et al. (2012) Burnout, compassion fatigue, and compassion satisfaction among staff in community-based menatl health services. Psychiatry Res, 200:933-938.
 • Sprang G, Clark JJ, Whitt-Woosley A (2007) Compassion fatigue, compasssion satisfaction, and burnout: Factors impacting a professional's quality of life. J Loss Trauma, 12:259-280.
 • Stamm BH (2002) Measuring compassion satisfaction as well as fatigue: developmental history of the compassion satisfaction and fatigue test. In Treating Compassion Fatigue (Ed CR Figley):107-119. New York, Brunner-Routledge.
 • Valent P (2002) Diagnosis and treatment of helper stresses, traumas and illnesses. In Treating Compassion Fatigue (Ed CR Figley):17-35. New York, Brunner-Routledge.
 • Yassen J (1995) Preventing secondary traumatic stress disorder. In Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized (Ed CR Figley):178-208. New York, Brunner-Mazel.
 • Yeşil A, Ergün Ü, Amasyalı C, Er F, Olgun NN, Aker AT (2010) Çalışanlar için yaşam kalitesi ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 47:111-117.
 • Young Hee Y, Jong Kyung K (2012) A literature review of compassion fatigue in nursing. Korean J Adult Nurs, 24:38-51.
APA Hicdurmaz D, ARI İNCİ F (2015). Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. , 295 - 303.
Chicago Hicdurmaz Duygu,ARI İNCİ Figen Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. (2015): 295 - 303.
MLA Hicdurmaz Duygu,ARI İNCİ Figen Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. , 2015, ss.295 - 303.
AMA Hicdurmaz D,ARI İNCİ F Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. . 2015; 295 - 303.
Vancouver Hicdurmaz D,ARI İNCİ F Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. . 2015; 295 - 303.
IEEE Hicdurmaz D,ARI İNCİ F "Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi." , ss.295 - 303, 2015.
ISNAD Hicdurmaz, Duygu - ARI İNCİ, Figen. "Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi". (2015), 295-303.
APA Hicdurmaz D, ARI İNCİ F (2015). Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7(3), 295 - 303.
Chicago Hicdurmaz Duygu,ARI İNCİ Figen Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 7, no.3 (2015): 295 - 303.
MLA Hicdurmaz Duygu,ARI İNCİ Figen Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.7, no.3, 2015, ss.295 - 303.
AMA Hicdurmaz D,ARI İNCİ F Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2015; 7(3): 295 - 303.
Vancouver Hicdurmaz D,ARI İNCİ F Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2015; 7(3): 295 - 303.
IEEE Hicdurmaz D,ARI İNCİ F "Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi." Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7, ss.295 - 303, 2015.
ISNAD Hicdurmaz, Duygu - ARI İNCİ, Figen. "Eşduyum Yorgunluğu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 7/3 (2015), 295-303.