Yıl: 2009 Cilt: 24 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 118 - 122 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Menisküsler dizde birçok işlevi olan fibröz kıkırdak yapısında dokulardır. Menisküsü çıkarılmış dizlerde erken dejeneratif artrit geliştiği birçok çalışmada gösterilmiştir. Osteoartritik dizlerde ise kıkırdak dejenerasyonuyla birlikte menisküslerde de değişiklikler görülmektedir. Çalışmanın amacı dejeneratif dizlerde menisküsün histolojik ve ultrastrüktürel yapısının gösterilmesidir. Yöntem ve Gereçler: Bu amaçla primer varus osteoartriti nedeniyle total diz artroplastisi yapılan dizlerden çıkarılan medial menisküsler incelendi. 20 menisküs ışık mikroskopunda ve transmisyon elektron mikroskobunda incelenerek 2 normal menisküsle karşılaştırıldı. Bulgular: Patolojik menisküs grubundaki örneklerin ultrastrüktürel incelemesinde kollajen liflerde heterojen dizilim görüldü. Bazı alanlar organize olmayan fibröz bantların konsantrik lamellerinden oluşmaktaydı. Ayrıca bu grupta kollajen liflerde nicelik olarak azalma görüldü. Kontrol grupta nerdeyse tüm kondrositlerde metakromazi görülürken, dejeneratif dizlerdeki menisküslerde hücre proliferasyon bölgesinin matriksinde metakromaziye rastlandı. Dejenere menisküslerde kondrositler oval ve uzamış görüldü. Teritorial matriksin oldukça azaldığı veya hiç olmadığı belirlendi. Bununla birlikte proteoglikan partikül ve fibrillerinden oluşan teritoryal matriksle çevrili tipik kondrosit örneklerine de rastlandı. Normal menisküslerde de çok az sayıda görülebilen sitoplazma içindeki yağ damlacıkları dejenere grupta sayıca ve hacimce çok artmış olarak görüldü. Dejenere menisküslerde görülen diğer bir farklılık ise hücrelerarası matrikste görülen elektron yoğun dev kalsifiye cisimlerdi. Bu çalışmada değerlendirilen önemli bulgulardan biri de dejenere menisküslerdeki azalmış glikozaminoglikan sentezidir.Sonuç: Bu çalışmada osteoartritik diz ekleminde menisküslerdeki ikincil değişiklikler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelime:

The Ultrastructural Analyses of Meniscus Histology in Osteoarthritic Knees

Öz:
Objective: Menisci are fibrocartilage tissue that have many functions in the knee joint. Studies showed the early progression of osteoarthrtic changes after meniscectomy. The osteoarthritic knee has some meniscal changes associated with articular cartilage degeneration. This study aimed to investigate the ultrastructural meniscal changes in degenerated knee joints. Materials and Methods: Samples were excised from patients who underwent total knee arthroplasty for primary varus osteoarthritis of the knee joint. Twenty medial menisci were examined histologically by light microscopy and transmission electron microscopy and compared with two normal menisci samples. Results: Ultrastructure of the tissue specimens taken from the pathologic meniscus group demonstrated a heterogeneous course in the collagen fibers. It was composed of concentric lamellae of fibrous bundles that were disorganized in some areas. Moreover, the amount of collagen fibers was decreased qualitatively in these groups. While metachromasia was remarkable around nearly all of the chondrocytes in the control group, it was detected especially in the matrix of the cell proliferation region in the degenerated meniscus group. Chondrocytes were oval and elongated cells in the degenerated menisci. The territorial matrix was mostly sparse or absent in the degenerated menisci; however, there were also instances where a typical chondrocyte was surrounded by territorial matrix containing proteoglycan particles and fibrils. Intracytoplasmic small lipid droplets in the chondrocytes of normal meniscus were also present but they were of more frequent occurrence and more prominent in size in the degenerated meniscus group. Electron dense gigantic calcified bodies in the intercellular matrix were also seen in the degenerated menisci specimens. One of the important findings of the study is the decreased synthesis of glycosaminoglycan in the degenerated menisci.Conclusion: This study shows the secondary structural changes of the meniscus in the osteoarthritic knee joint.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Hunter DJ, Zhang YQ, Niu JB, Tu X, Amin S, Clancy M, et al. The association of meniscal pathologic changes with cartilage loss in symptomatic knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2006; 54: 795-801.
 • West RB, Fu FH. Soft-Tissue Physiology and repair. In: Vaccaro AR (ed) Orthopaedic Knowledge Update 8, American Academy of Orthopaedic Surgeons 2006; 15-27.
 • Felson DT, Zhang Y. An update on the epidemiology of knee and hip osteoarthritis with a view to prevention [review]. Arthritis Rheum 1998; 41: 1343-55.
 • Fairbank TJ. Knee joint changes after meniscectomy. J Bone Joint Surg [Br] 1948; 30B: 664-70.
 • Krause WR, Pope MH, Johnson RJ, Wilder DG. Mechanical changes in the knee after meniscectomy. J Bone Joint Surg [Am] 1976; 58A: 599-603.
 • McDermott ID, Amis AA. The consequences of meniscectomy (Review Article). J Bone Joint Surg [B] 2006; 88B: 1549-56.
 • Mankin HJ, Grodzinsky AJ, Buckwalter JA. Articular cartilage and osteoarthritis. In: Einhorn TA, O'Keefe RJ, Buckwalter JA, editors. Orthopaedic Basic Science. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2007; p.161-74.
 • Chatain F, Robinson AHN, Adeleine P, Chambat P, Neyret P. The natural history of the knee following arthroscopic medial meniscectomy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2001; 9: 15-8.
 • Lanzer WL, Komenda G. Changes in articular cartilage after meniscectomy. Clin Orthop Rel Res 1990; 252: 41-8.
 • Hough AJ, Webber RJ. Pathology of the Meniscus. Clin Orthop Rel Res 1990; 252: 32-40.
 • Bennett LD, Buckland-Wrigth JC. Meniscal and articular cartilage changes in knee osteoarthritis: a cross-sectional double contrast macroradiographic study. Rheumatology 2002; 41: 917-23
 • Hunter DJ, Zhang YQ, Tu X, Lavalley M, Niu JB, Amin S, et al. Change in joint space width: hyaline articular cartilage loss or alteration in meniscus? Arthritis Rheum 2006; 54: 2488-95.
 • Fahmy NR, Williams EA, Noble J. Meniscal pathology and osteoarthritis of the knee. J Bone Joint Surg [B] 1983; 65B: 24-8.
 • Atay OA, Pekmezci M, Doral MN, Sargon MF, Ayvaz M, Johnson DL. Discoid meniscus: An ultrastructural study with transmission electron microscopy. Am J Sports Med 2007; 35: 475-8.
 • Noble JN, Hamblen DL. The pathology of the degenerative meniscus lesion. J Bone Joint Surg [B] 1975; 57: 180-6.
 • Ghadially FN, Lalonde JMA. Intramatrical lipidic debris and calcified bodies in human semilunar cartilage. J Anat 1981; 132: 481-90.
 • Nishida M, Higuchi H, Kobayashi Y, Takagishi K. Histological and biochemical changes of experimental meniscus tear in the dog knee. J Orthop Sci 2005; 10: 406-13.
 • Herwig J, Egner E, Buddecke E. Chemical changes of human knee joint menisci in various stages of degeneration. Ann Rheum Dis 1984; 43: 635-40.
APA KAYA A, SERİN KILIÇOĞLU S, GÜÇLÜ B, ERDEMLİ E, BENLİ İ (2009). Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. , 118 - 122.
Chicago KAYA ALPER,SERİN KILIÇOĞLU SİBEL,GÜÇLÜ BERK,ERDEMLİ ESRA,BENLİ İsmet Teoman Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. (2009): 118 - 122.
MLA KAYA ALPER,SERİN KILIÇOĞLU SİBEL,GÜÇLÜ BERK,ERDEMLİ ESRA,BENLİ İsmet Teoman Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. , 2009, ss.118 - 122.
AMA KAYA A,SERİN KILIÇOĞLU S,GÜÇLÜ B,ERDEMLİ E,BENLİ İ Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. . 2009; 118 - 122.
Vancouver KAYA A,SERİN KILIÇOĞLU S,GÜÇLÜ B,ERDEMLİ E,BENLİ İ Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. . 2009; 118 - 122.
IEEE KAYA A,SERİN KILIÇOĞLU S,GÜÇLÜ B,ERDEMLİ E,BENLİ İ "Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi." , ss.118 - 122, 2009.
ISNAD KAYA, ALPER vd. "Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi". (2009), 118-122.
APA KAYA A, SERİN KILIÇOĞLU S, GÜÇLÜ B, ERDEMLİ E, BENLİ İ (2009). Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology, 24(3), 118 - 122.
Chicago KAYA ALPER,SERİN KILIÇOĞLU SİBEL,GÜÇLÜ BERK,ERDEMLİ ESRA,BENLİ İsmet Teoman Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology 24, no.3 (2009): 118 - 122.
MLA KAYA ALPER,SERİN KILIÇOĞLU SİBEL,GÜÇLÜ BERK,ERDEMLİ ESRA,BENLİ İsmet Teoman Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology, vol.24, no.3, 2009, ss.118 - 122.
AMA KAYA A,SERİN KILIÇOĞLU S,GÜÇLÜ B,ERDEMLİ E,BENLİ İ Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology. 2009; 24(3): 118 - 122.
Vancouver KAYA A,SERİN KILIÇOĞLU S,GÜÇLÜ B,ERDEMLİ E,BENLİ İ Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology. 2009; 24(3): 118 - 122.
IEEE KAYA A,SERİN KILIÇOĞLU S,GÜÇLÜ B,ERDEMLİ E,BENLİ İ "Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi." Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology, 24, ss.118 - 122, 2009.
ISNAD KAYA, ALPER vd. "Osteoartritli Diz Ekleminde Menisküs Histolojisinin ince Yapı Düzeyinde Değerlendirilmesi". Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology 24/3 (2009), 118-122.