Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis

Yıl: 2011 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 173 - 186 Metin Dili: Türkçe

Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis

Öz:
Amaç: Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği?nin (TRASD) Ankilozan Spondilit (AS) için ulusal tedavi önerilerinin oluşturulmasıdır.Gereç ve yöntemler: TRASD tarafından altı Romatoloji ve 19 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak üzere toplam 25 kişiden oluşan bir bilimsel kurul oluşturuldu. Önerilerde 2006 yılında yayınlanan Ankilozan Spondilit Değerlendirme Uluslararası Çalışma Grubu (ASAS)/Romatizmaya karşı Avrupa Ligi (EULAR) önerileri ve Ocak 2005 - Eylül 2010 arasında yayınlanmış olan ilişkili yayınlar konusundaki sistematik bir inceleme temel alındı. Öneriler oluşturulurken Delphi süreci kullanıldı. Ankilozan spondilit tedavisi ile ilgili 12 ana öneri oluşturuldu. Oylama yapılarak önerilerin güçlülük düzeyi bir nümerik derecelendirme skalası ile belirlendi.Bulgular: On iki öneri hasta değerlendirilmesini, hasta takibini ve farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemleri içermektedir. ASAS/EULAR önerilerine bazı ilaveler ve önerilerde bazı küçük değişiklikler yapılmıştır. Tüm öneriler yeterli kuvvete sahipti.Sonuç: Bilimsel kanıtlar ve uzmanların görüş birliği ile AS tedavisine yönelik ulusal öneriler oluşturulmuştur. Bu öneriler, yeni gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak güncellenmelidir
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Romatoloji

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Ankilozan SpondilitUlusal Tedavi Önerileri

Öz:
Objectives: To develop Turkish League Against Rheumatism (TLAR) National Recommendations for the management of ankylosing spondylitis (AS). Materials and methods: A scientific committee of 25 experts consisting of six rheumatologists and 19 physical medicine and rehabilitation specialists was formed by TLAR. Recommendations were based on the 2006 ASsessment in Ankylosing Spondylitis International Working Group (ASAS)/European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations and a systematic review of associated publications between January 2005 and September 2010. A Delphi process was used to develop the recommendations. Twelve major recommendations were constructed for the management of AS. Voting using a numerical rating scale assessed the strength of each recommendation. Results: The 12 recommendations include patient assessment, patient follow-up along with pharmacological and non- pharmacological methods. Some minor additions and changes have been made to the ASAS/EULAR recommendations. All of the recommendations had sufficient strength. Conclusion: National recommendations for the management of AS were developed based on scientific evidence and consensus expert opinion. These recommendations will be updated regularly in accordance with recent developments
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Romatoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Onen F, Akar S, Birlik M, Sari I, Khan MA, Gurler O, et al . Prevalence of ankylosing spondylitis and related spondyloarthritides in an urban area of Izmir, Turkey . J Rheumatol 2008;35:305-9 .
 • Bodur H, Ataman S, Buğdaycı DS, Rezvani A, Nas K, Uzunca K, et al . Description of the registry of patients with ankylosing spondylitis in Turkey: TRASD-IP . Rheumatol Int 2010 . [Epub ahead of print]
 • Bodur H, Ataman S, Rezvani A, Buğdaycı DS, Cevik R, Birtane M, et al . Quality of life and related variables in patients with ankylosing spondylitis . Qual Life Res 2011;20:543-9 .
 • Zochling J, van der Heijde D, Dougados M, Braun J . Current evidence for the management of ankylosing spondylitis: a systematic literature review for the ASAS/ EULAR management recommendations in ankylosing spondylitis . Ann Rheum Dis 2006;65:423-32 .
 • Zochling J, van der Heijde D, Burgos-Vargas R, Collantes E, Davis JC Jr, Dijkmans B, et al . ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis . Ann Rheum Dis 2006;65:442-52 .
 • Kiltz U, van der Heijde D, Mielants H, Feldtkeller E, Braun J; PARE/EULAR patient initiative group . ASAS/ EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis: the patient version . Ann Rheum Dis 2009;68:1381-6 .
 • Braun J, van den Berg R, Baraliakos X, Boehm H, Burgos-Vargas R, Collantes-Estevez E, et al . 2010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis . Ann Rheum Dis 2011;70:896-904 .
 • Dougados M, Betteridge N, Burmester GR, Euller-Ziegler L, Guillemin F, Hirvonen J, et al . EULAR standardised operating procedures for the elaboration, evaluation, dissemination, and implementation of recommendations endorsed by the EULAR standing committees . Ann Rheum Dis 2004;63:1172-6 .
 • Oxman AD, Guyatt GH . Validation of an index of the quality of review articles . J Clin Epidemiol
 • Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos X, Brandt J, Braun J, Burgos-Vargas R, et al . The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis . Ann Rheum Dis 2009;68 Suppl 2:ii1-44 .
 • Lukas C, Landewé R, Sieper J, Dougados M, Davis J, Braun J, et al . Development of an ASAS-endorsed disease activity score (ASDAS) in patients with ankylosing spondylitis . Ann Rheum Dis 2009;68:18-24 .
 • van der Heijde D, Lie E, Kvien TK, Sieper J, Van den Bosch F, Listing J, et al . ASDAS, a highly discriminatory ASAS-endorsed disease activity score in patients with ankylosing spondylitis . Ann Rheum Dis 2009;68:1811-8 .
 • Pedersen SJ, Sİrensen IJ, Hermann KG, Madsen OR, Tvede N, Hansen MS, et al . Responsiveness of the Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) and clinical and MRI measures of disease activity in a 1-year follow-up study of patients with axial spondyloarthritis treated with tumour necrosis factor alpha inhibitors . Ann Rheum Dis 2010;69:1065-71 .
 • Braun J, Baraliakos X . Treatment of ankylosing spondylitis and other spondyloarthritides . Curr Opin Rheumatol 2009;21:324-34 .
 • Vliet Vlieland TP, Li LC . Rehabilitation in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis: differences and similarities . Clin Exp Rheumatol 2009;27:S171-8 .
 • Barlow JH, Barefoot J . Group education for people with arthritis . Patient Educ Couns 1996;27:257-67 .
 • Krauth C, Rieger J, Bönisch A, Ehlebracht-König I . Costs and benefits of an education program for patients with ankylosing spondylitis as part of an inpatient rehabilitation programs-study design and first results . Z Rheumatol 2003;62:II14-6 . [Abstract]
 • Foster G, Taylor SJ, Eldridge SE, Ramsay J, Griffiths CJ . Self-management education programmes by lay leaders for people with chronic conditions . Cochrane Database Syst Rev 2007;CD005108 .
 • Kaya T, Atıcı Öztürk P, Göksel Karatepe A, Günaydın R . Impact of peer-led education on quality of life and knowledge about disease in patients with ankylosing spondylitis . Rheumatology 2011;50(Suppl 2):ii2 . 32 .
 • Dagfinrud H, Kvien TK, Hagen KB . Physiotherapy interventions for ankylosing spondylitis . Cochrane Database Syst Rev 2008;CD002822 .
 • Durmuş D, Alayli G, Uzun O, Tander B, Cantürk F, Bek Y, et al . Effects of two exercise interventions on pulmonary functions in the patients with ankylosing spondylitis . Joint Bone Spine 2009;76:150-5 .
 • Karapolat H, Eyigor S, Zoghi M, Akkoc Y, Kirazli Y, Keser G . Are swimming or aerobic exercise better than conventional exercise in ankylosing spondylitis patients? A randomized controlled study . Eur J Phys Rehabil Med 2009;45:449-57 .
 • Widberg K, Karimi H, Hafström I . Self- and manual mobilization improves spine mobility in men with ankylosing spondylitis-a randomized study . Clin Rehabil
 • Yurtkuran M, Ay A, Karakoç Y . Improvement of the clinical outcome in Ankylosing spondylitis by balneotherapy . Joint Bone Spine 2005;72:303-8 .
 • Altan L, Bingöl U, Aslan M, Yurtkuran M . The effect of balneotherapy on patients with ankylosing spondylitis . Scand J Rheumatol 2006;35:283-9 .
 • Falagas ME, Zarkadoulia E, Rafailidis PI . The therapeutic effect of balneotherapy: evaluation of the evidence from randomised controlled trials . Int J Clin Pract 2009;63:1068-84 .
 • Oosterveld FG, Rasker JJ, Floors M, Landkroon R, van Rennes B, Zwijnenberg J, et al . Infrared sauna in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis . A pilot study showing good tolerance, short-term improvement of pain and stiffness, and a trend towards long-term beneficial effects . Clin Rheumatol 2009;28:29-34 .
 • Gurcay E, Yuzer S, Eksioglu E, Bal A, Cakci A . Stanger bath therapy for ankylosing spondylitis: illusion or reality? Clin Rheumatol 2008;27:913-7 .
 • Spadaro A, De Luca T, Massimiani MP, Ceccarelli F, Riccieri V, Valesini G . Occupational therapy in ankylosing spondylitis: Short-term prospective study in patients treated with anti-TNF-alpha drugs . Joint Bone Spine 2008;75:29-33 .
 • Song IH, Poddubnyy DA, Rudwaleit M, Sieper J . Benefits and risks of ankylosing spondylitis treatment with nonsteroidal antiinflammatory drugs . Arthritis Rheum 2008;58:929-38 .
 • Sieper J . Can structural damage be prevented in ankylosing spondylitis? Curr Opin Rheumatol 2009;21:335-9 .
 • Poddubnyy D, Song IH, Sieper J . A systematic comparison of rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis: non- steroidal anti-inflammatory drugs . Clin Exp Rheumatol 2009;27:S148-51 .
 • Wanders A, Heijde D, Landewé R, Béhier JM, Calin A, Olivieri I, et al . Nonsteroidal antiinflammatory drugs reduce radiographic progression in patients with ankylosing spondylitis: a randomized clinical trial . Arthritis Rheum 2005;52:1756-65 .
 • Furlan AD, Sandoval JA, Mailis-Gagnon A, Tunks E . Opioids for chronic noncancer pain: a meta-analysis of effectiveness and side effects . CMAJ 2006;174:1589-94 .
 • Spies CM, Burmester GR, Buttgereit F . Analyses of similarities and differences in glucocorticoid therapy between rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis-a systematic comparison . Clin Exp Rheumatol 2009;27:S152-8 .
 • Haibel H, Specker C . Disease-modifying anti-rheumatic drugs in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis . Clin Exp Rheumatol 2009;27:S159-63 .
 • Chen J, Liu C . Sulfasalazine for ankylosing spondylitis . Cochrane Database Syst Rev 2005;CD004800 .
 • Braun J, Zochling J, Baraliakos X, Alten R, Burmester G, Grasedyck K, et al . Efficacy of sulfasalazine in patients with inflammatory back pain due to undifferentiated spondyloarthritis and early ankylosing spondylitis: a multicentre randomised controlled trial . Ann Rheum Dis 2006;65:1147-53 .
 • Martín-Mola E, Sieper J, Leirisalo-Repo M, Dijkmans BA, Vlahos B, Pedersen R, et al . Sustained efficacy and safety, including patient-reported outcomes, with etanercept treatment over 5 years in patients with ankylosing spondylitis . Clin Exp Rheumatol 2010;28:238-45 .
 • van der Heijde D, Kivitz A, Schiff MH, Sieper J, Dijkmans BA, Braun J, et al . Efficacy and safety of adalimumab in patients with ankylosing spondylitis: results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo- controlled trial . Arthritis Rheum 2006;54:2136-46 .
 • van der Heijde DM, Revicki DA, Gooch KL, Wong RL, Kupper H, Harnam N, et al . Physical function, disease activity, and health-related quality-of-life outcomes after 3 years of adalimumab treatment in patients with ankylosing spondylitis . Arthritis Res Ther 2009;11:R124 .
 • van der Heijde D, Sieper J, Maksymowych WP, Dougados M, Burgos-Vargas R, Landewé R, et al . 2010 Update of the international ASAS recommendations for the use of anti-TNF agents in patients with axial spondyloarthritis . Ann Rheum Dis 2011;70:905-8 .
 • Barra L, Pope JE, Payne M . Real-world anti-tumor necrosis factor treatment in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: cost-effectiveness based on number needed to treat to improve health assessment questionnaire . J Rheumatol 2009;36:1421-8 .
 • Furst DE, Keystone EC, Braun J, Breedveld FC, Burmester GR, De Benedetti F, et al . Updated consensus statement on biological agents for the treatment of rheumatic diseases, 2010 . Ann Rheum Dis 2011;70 Suppl 1:i2-36 .
 • Geusens P, Vosse D, van der Linden S . Osteoporosis and vertebral fractures in ankylosing spondylitis . Curr Opin Rheumatol 2007;19:335-9 .
 • Bradley WG Jr . Low back pain . AJNR Am J Neuroradiol 2007;28:990-2 .
APA BODUR H, SİVAS F, YILMAZ Ö, ÖZGÖÇMEN S, GÜNAYDIN R, KAYA T, ATAMAN Ş, ALTAN İNCEOĞLU L, ALTAY Z, AYDOĞ E, BİRTANE M, BORMAN P, BÜTÜN B, ÇAKIRBAY H, DURUÖZ M, GÜRER G, HEPGÜLER S, KAMANLI A, KURU Ö, KÜÇÜKDEVECİ A, NACIR B, ÖLMEZ N, REZVANİ A, ÇÖREKÇİ YANIK B (2011). Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology, 26(3), 173 - 186.
Chicago BODUR Hatice,SİVAS Filiz,YILMAZ Özlem,ÖZGÖÇMEN Salih,GÜNAYDIN Rezzan,KAYA Taciser,ATAMAN ŞEBNEM,ALTAN İNCEOĞLU LALE,ALTAY Zuhal,AYDOĞ Ece,BİRTANE MURAT,BORMAN PINAR,BÜTÜN Bülent,ÇAKIRBAY Haşim,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,GÜRER Gülcan,HEPGÜLER Simin,KAMANLI AYHAN,KURU ÖMER,KÜÇÜKDEVECİ AYŞE ADİLE,NACIR BARIŞ,ÖLMEZ Neşe,REZVANİ Aylin,ÇÖREKÇİ YANIK Burcu Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology 26, no.3 (2011): 173 - 186.
MLA BODUR Hatice,SİVAS Filiz,YILMAZ Özlem,ÖZGÖÇMEN Salih,GÜNAYDIN Rezzan,KAYA Taciser,ATAMAN ŞEBNEM,ALTAN İNCEOĞLU LALE,ALTAY Zuhal,AYDOĞ Ece,BİRTANE MURAT,BORMAN PINAR,BÜTÜN Bülent,ÇAKIRBAY Haşim,DURUÖZ MEHMET TUNCAY,GÜRER Gülcan,HEPGÜLER Simin,KAMANLI AYHAN,KURU ÖMER,KÜÇÜKDEVECİ AYŞE ADİLE,NACIR BARIŞ,ÖLMEZ Neşe,REZVANİ Aylin,ÇÖREKÇİ YANIK Burcu Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology, vol.26, no.3, 2011, ss.173 - 186.
AMA BODUR H,SİVAS F,YILMAZ Ö,ÖZGÖÇMEN S,GÜNAYDIN R,KAYA T,ATAMAN Ş,ALTAN İNCEOĞLU L,ALTAY Z,AYDOĞ E,BİRTANE M,BORMAN P,BÜTÜN B,ÇAKIRBAY H,DURUÖZ M,GÜRER G,HEPGÜLER S,KAMANLI A,KURU Ö,KÜÇÜKDEVECİ A,NACIR B,ÖLMEZ N,REZVANİ A,ÇÖREKÇİ YANIK B Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology. 2011; 26(3): 173 - 186.
Vancouver BODUR H,SİVAS F,YILMAZ Ö,ÖZGÖÇMEN S,GÜNAYDIN R,KAYA T,ATAMAN Ş,ALTAN İNCEOĞLU L,ALTAY Z,AYDOĞ E,BİRTANE M,BORMAN P,BÜTÜN B,ÇAKIRBAY H,DURUÖZ M,GÜRER G,HEPGÜLER S,KAMANLI A,KURU Ö,KÜÇÜKDEVECİ A,NACIR B,ÖLMEZ N,REZVANİ A,ÇÖREKÇİ YANIK B Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis. Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology. 2011; 26(3): 173 - 186.
IEEE BODUR H,SİVAS F,YILMAZ Ö,ÖZGÖÇMEN S,GÜNAYDIN R,KAYA T,ATAMAN Ş,ALTAN İNCEOĞLU L,ALTAY Z,AYDOĞ E,BİRTANE M,BORMAN P,BÜTÜN B,ÇAKIRBAY H,DURUÖZ M,GÜRER G,HEPGÜLER S,KAMANLI A,KURU Ö,KÜÇÜKDEVECİ A,NACIR B,ÖLMEZ N,REZVANİ A,ÇÖREKÇİ YANIK B "Turkish League Against Rheumatism National Recommendations for the Management of Ankylosing Spondylitis." Turkish Journal of Rheumatology(.)Archives of Rheumatology, 26, ss.173 - 186, 2011.