Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 269 - 295 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*

Öz:
Bu araştırma, hedefi para kazanmak olan her işletmenin en az bir kısıtının bulunduğu ve işletmelerin performanslarını bu kısıt veya kısıtların belirlediği görüşünü savunan bir yönetim sistemi felsefesi olan Kısıtlar Teorisinin, bileşenlerinden biri olan 5-adım sürekli iyileştirme sürecinin uygulamasıyla elde edilecek sonuçların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Kısıt/kısıtların yönetiminin yapıldığı beş adım sürekli iyileştirme süreci boya sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesinin sentetik tiner üretim sürecinde uygulanmış ve işletmenin karlılık durumu değerlendirilmiştir. Beş adım sürekli iyileştirme süreci takip edilerek üretim sistemindeki kapasite kısıtlı kaynak belirlenmiş, kapasite kısıtlı kaynak belirlendikten sonra kısıtlı ortamda optimal ürün karması belirlenmiş ve kısıtın ortadan kaldırılması için alternatif öneriler sunulmuştur. Bu önerilerle işletme karlılığında meydana gelen değişimler, kısıtın olduğu durumdaki karlılıkla karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Endüstri Mühendisliği

APPLICATION OF THEORY OF CONSTRAINTS' 5-STEPS PROCESS OF ON-GOING IMPROVEMENT IN THE PAINT INDUSTRY

Öz:
This research was carried out to investigate the results of the application of 5-steps on-going improvement process one of the elements of Theory of Constraints which is a management system philosophy advocating the view that each company aims to make money has at least one constraint and the performance of the company is determined by this constraint or constraints. 5steps focusing process which managing the constraint/constraints was applied in the synthetic thinner production process of a production company which operates in the paint industry and then the profitability of the company was evaluated. By following 5-steps process of on-going improvement, capacity constrained resource in the production system was determined. After the identification the capacity constrained resource in the system, optimal product mix was determined and then alternative recommendations were offered for the elimination of the constraint. Changes occurring in the profitability of the company through these recommendations and the profitability in the case that the constraint existing are compared.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Endüstri Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Büyükyılmaz, O., & S. Gürkan. 2009. "Süreçlerde En Zayıf Halkanın Bulunması Kısıtlar Teorisi", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 59.
 • Dugdale, D. & T.C. Jones. 1996. Accounting for Throughput, First Edition, The Chartered Institute of Management Accountants, London.
 • Goldratt, E.M. 1990. Theory Of Constraints, First Edition, North River Press, Inc., Great Barrington, Massachusetts.
 • Goldratt, E.M. & R.E. Fox. 1986. The Race, First Edition, North River Press, Inc., USA.
 • Gupta, C.M. & L.H. Boyd. 2008. "Theory Of Constraints: A Theory For Operations Management", International Journal Of Operations & Production Management, 28(10).
 • Inman, R.A., M.L., Sale & K.W. Green Jr. 2009. "Analysis Of The Relationships Organizational Performance", International Journal of Operations & Production Management, 29(4). Use, TOC Outcomes, and
 • Kohli, A.S. & M. Gupta. 2010. "Improving Operations Strategy: Application of TOC Principles in a Small Business", Journal ofBusiness & Economics Research, 8(4).
 • Mehra, S., R.A. Inman & G.Tuite. 2005. "A Simulation-Based Comparison of TOC and Traditional Accounting Performance Measures in a Process Industry", Journal Of Manufacturing Technology Management, 16(3).
 • Rahman, S. 1998. "The Theory Of Constraints A Review of The Philosophy and Its Applications", Operations & Production Management, 18(4).
 • International Journal of
 • Reid, R.A. 2007. "Applying The TOC Five Step Focusing Process in The Service Sector A Banking Subsystem", Managing Service Quality, 17(2).
 • Ruhl, J.M. 1997. "The Theory of Constraints Within a Cost Management Framework", Journal of Cost Management, 11(6).
 • Simatupang, T.M., A.C. Wright ve R. Shidharan. 2004. "Applying The Theory of Constraints to Supply Chain Collaboration", Supply Chain Management: An International Journal, 9(1).
 • Spencer, S.M. 2000. "Theory of Constraints in a Service Application: The Swine Graphics Case", International Journal of Production Research, 38(5).
 • Tanış, V.N. 2005. Teknolojik Değişim ve Maliyet Muhasebesi (500 Büyük Firma Üzerinde Bir Araştırma), Birinci Baskı, Nobel Kitabevi, Adana.
 • Ünal, E.N., M. Demircioğlu ve N. Küçüksavaş, 2006. "Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Kısıtlar Teorisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2).
 • Ünal, E.N., V.N. Tanış, ve N. Küçüksavaş. 2007. "Kısıtlar Teorisi ve Süreç Muhasebesinin Yönetim Muhasebesi Açısından Önemi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: Öneri, 7(27).
APA DEMİRCİOĞLU E, AKKAYA N (2016). KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. , 269 - 295.
Chicago DEMİRCİOĞLU ELİF NURSUN,AKKAYA Nihal KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. (2016): 269 - 295.
MLA DEMİRCİOĞLU ELİF NURSUN,AKKAYA Nihal KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. , 2016, ss.269 - 295.
AMA DEMİRCİOĞLU E,AKKAYA N KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. . 2016; 269 - 295.
Vancouver DEMİRCİOĞLU E,AKKAYA N KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. . 2016; 269 - 295.
IEEE DEMİRCİOĞLU E,AKKAYA N "KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*." , ss.269 - 295, 2016.
ISNAD DEMİRCİOĞLU, ELİF NURSUN - AKKAYA, Nihal. "KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*". (2016), 269-295.
APA DEMİRCİOĞLU E, AKKAYA N (2016). KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1), 269 - 295.
Chicago DEMİRCİOĞLU ELİF NURSUN,AKKAYA Nihal KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18, no.1 (2016): 269 - 295.
MLA DEMİRCİOĞLU ELİF NURSUN,AKKAYA Nihal KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.18, no.1, 2016, ss.269 - 295.
AMA DEMİRCİOĞLU E,AKKAYA N KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2016; 18(1): 269 - 295.
Vancouver DEMİRCİOĞLU E,AKKAYA N KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2016; 18(1): 269 - 295.
IEEE DEMİRCİOĞLU E,AKKAYA N "KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*." Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18, ss.269 - 295, 2016.
ISNAD DEMİRCİOĞLU, ELİF NURSUN - AKKAYA, Nihal. "KISITLAR TEORİSİ 5 ADIM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİNİN BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI*". Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18/1 (2016), 269-295.