Yıl: 2015 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi

Öz:
AMAÇ: Araştırma, bireylerin akılcı ilaç kullanımına ilişkin alışkanlıklarının incelenmesi amacıyla planlandı. YÖNTEM: Bu tanımlayıcı araştırmanın örneklemini, İstanbul ilindeki evren içinden randomizasyon ile seçilen 5 farklı aile sağlığı merkezine Nisan-Temmuz 2012 tarihleri arasında başvuran 382 birey oluşturdu. Verilerin toplanmasında, bireylerin sosyodemografik özellikleri ve akılcı ilaç kullanımı ile ilişkili 26 sorudan oluşan yapılandırılmış soru formu kullanıldı. İlgili kurum izinleri alındıktan sonra araştırmacılar yüz-yüze görüşme yöntemi kullanarak verileri topladı. Elde edilen veriler; sayısal, yüzdelik ve korelasyon testleri kullanılarak analiz edildi. BULGULAR: Araştırma örneklemindeki bireylerin yaş ortalamasının 41,3±15,3 yıl olduğu belirlendi. Ayrıca %63,1'inin kadın ve %39,8'inin ilkokul mezunu, %48,4'ünün rahatsızlık/hastalık durumunda öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurduğu ve %66,5'inin bir hekim tarafından muayene edildikten sonra ilaç kullandığı saptandı. Bu bireylerin; %70,2'sinin hastalık, %71,2'sinin ilaçların içeriği, %73,6'sının ilaçların kullanımı, %63,6'sının ilaçların etki süresi, %70,4'ünün ilaç yan etkileri ve %57,9'unun ilaç dışı tedavi yöntemleri hakkında bilgi aldıktan sonra ilaç tedavisine başladığı görüldü. Ancak örneklemin %62,8'inin bu bilgilendirmeyi tekrar edemediği, %67,0'ının iyileştiğine kanaat getirerek tedavisini yarıda kestiği ve %67,3'ünün de kalan ilaçlarını evde bulundurduğu saptandı. Ayrıca ileri yaş ve düşük eğitim seviyesinin akılcı ilaç kullanımına uyumu etkilediği belirlendi (p<=0,01). SONUÇ: Bu çalışmada, araştırmaya katılan bireylerin akılcı ilaç kullanımına yönelik farkındalığının arttırılmasına, özellikle de ileri yaşta ve düşük eğitim düzeyine sahip olan kişilerin eğitimine gereksinim olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ŞENDİR M, Güzel E, Buyukyilmaz F (2015). Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. , 15 - 22.
Chicago ŞENDİR Merdiye,Güzel Elif,Buyukyilmaz Funda Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. (2015): 15 - 22.
MLA ŞENDİR Merdiye,Güzel Elif,Buyukyilmaz Funda Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. , 2015, ss.15 - 22.
AMA ŞENDİR M,Güzel E,Buyukyilmaz F Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. . 2015; 15 - 22.
Vancouver ŞENDİR M,Güzel E,Buyukyilmaz F Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. . 2015; 15 - 22.
IEEE ŞENDİR M,Güzel E,Buyukyilmaz F "Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi." , ss.15 - 22, 2015.
ISNAD ŞENDİR, Merdiye vd. "Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi". (2015), 15-22.
APA ŞENDİR M, Güzel E, Buyukyilmaz F (2015). Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 14(1), 15 - 22.
Chicago ŞENDİR Merdiye,Güzel Elif,Buyukyilmaz Funda Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 14, no.1 (2015): 15 - 22.
MLA ŞENDİR Merdiye,Güzel Elif,Buyukyilmaz Funda Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.14, no.1, 2015, ss.15 - 22.
AMA ŞENDİR M,Güzel E,Buyukyilmaz F Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2015; 14(1): 15 - 22.
Vancouver ŞENDİR M,Güzel E,Buyukyilmaz F Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2015; 14(1): 15 - 22.
IEEE ŞENDİR M,Güzel E,Buyukyilmaz F "Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 14, ss.15 - 22, 2015.
ISNAD ŞENDİR, Merdiye vd. "Aile sağlığı merkezlerine başvuran bireylerde akılcı ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 14/1 (2015), 15-22.