Yıl: 2003 Cilt: 37 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 249 - 253 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları

Öz:
Amaç: İkinci bölgede fleksör tendon yaralanması nedeniyle primer onarım ve erken rehabilitasyon ile tedavi edilen 14 yaş ve altı olgularda sonuçlar değerlendirildi. Çalışma planı: İkinci bölgede fleksör tendon yaralanması nedeniyle tedavi edilen ve yeterli izlemi sağlanan 23 hastanın (12 erkek, 11 kız; ort. yaş 7; dağılım 2-14) 25 parmağı çalışmaya alındı. Olguların 16’sı ilk 24 saat içinde, yedisi ortalama üçüncü günde (dağılım 2-14 gün) ameliyat edildi. On olguda (%40) dijital sinirde kesi saptandı. Modifiye Kessler yöntemi ile onarım yapılan olguların tümünde dirsek üstü atel ile korunma sağlandı. Ameliyat sonrası birinci günden itibaren Duran tekniği ile pasif fleksiyon-ekstansiyon egzersizlerine başlandı. Ortalama 49 ay (dağılım 12-92 ay) izlenen olgular, Glocovac ve Strickland tarafından geliştirilen ölçütlere göre değerlendirildi. Sonuçlar: Fonksiyonel sonuçlar 18 parmakta çok iyi (%72), beş parmakta iyi (%20), bir parmakta orta (%4), bir parmakta kötü (%4) olarak değerlendirildi. Olguların tüm aktif hareket ortalaması %78.5 (%0-100) bulundu. Yaş dağılımlarına göre ve eşlik eden dijital sinir yaralanması bakımından fonksiyonel sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşmadı (p>0.05). Hiçbir olguda enfeksiyon gelişmedi. Çıkarımlar: Çocuklarda, ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarımın ardından uygulanacak erken pasif rehabilitasyonla yeterli sonuç alınabilmektedir.
Anahtar Kelime: Cerrahi işlemler, operatif Rehabilitasyon El parmağı yaralanmaları Ortopedik işlemler El parmağı eklemi Hareketsizleştirme Çocuk Egzersiz tedavisi Tendon yaralanmaları Hareket açıklığı, eklem

Konular: Periferik Damar Hastalıkları Kalp ve Kalp Damar Sistemi Cerrahi Ortopedi

The results of primary repair and early passive rehabilitation in zone II flexor tendon injuries in children

Öz:
Objectives: We evaluated the results of zone II flexor tendon injuries treated by primary repair and early rehabilitation in children under the age of 14 years. Methods: The study included 25 digits of 23 patients (12 boys, 11 girls; mean age 7 years; range 2 to 14 years) with appropriate follow-up. Sixteen patients underwent surgery within the first 24 hours, while the remaining patients had surgery in a mean of three days (range 2 to 14 days). Digital nerve injuries were detected in 10 digits (40%). Repair of the tendons was performed with the use of a modified Kessler technique followed by an above-elbow stabilization splint. Passive flexion-extension exercises were started on the postoperative first day according to the Duran technique. The results were evaluated according to the Glocovac and Strickland's criteria. The mean follow up period was 49 months (range 12 to 92 months). Results: Functional results were excellent in 18 digits (72%), good in five digits (20%), fair in one digit (4%), and poor in one digit (4%). The mean total active movement was %78.5 (range 0% to 100%). No significant differences were observed in functional results with regard to age groups and the presence or absence of digital nerve injuries (p>0.05). No occurrences of infection were encountered. Conclusion: The results show that primary repair and early passive mobilization of zone II flexor tendon injuries in children yield satisfactory results.
Anahtar Kelime: Child Exercise Therapy Tendon Injuries Range of Motion, Articular Surgical Procedures, Operative Rehabilitation Finger Injuries Orthopedic Procedures Finger Joint Immobilization

Konular: Periferik Damar Hastalıkları Kalp ve Kalp Damar Sistemi Cerrahi Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Meals RA. Flexor tendon injuries. J Bone Joint Surg [Am] 1985;67:817-21.
 • 2. Ege R. El cerrahisi. Ankara: THK Basımevi; 1991.
 • 3. Seiler JG. Flexor tendon repair. J Am Soc Surg Hand 2001; 1:1-18.
 • 4. Strickland JW, Glogovac SV. Digital function following flexor tendon repair in Zone II: A comparison of immobilization and controlled passive motion techniques. J Hand Surg [Am] 1980;5:537-43.
 • 5. Haralambos D, Vasilios P, George K, Konstantinos D, Panagiotis K. Evaluation of different systems of measurement of active range of motion of the finger after flexor tendon repair in zone II of the hand. In: Ege R, editor. 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand; June 10-14, 2001; Istanbul, Turkey. Ankara: THK; 2001. p. 135-7.
 • 6. Chow JA, Thomes LJ, Dovelle S, Monsivais J, Milnor WH, Jackson JP. Controlled motion rehabilitation after flexor tendon repair and grafting. A multi-centre study. J Bone Joint Surg [Br] 1988;70:591-5.
 • 7. Silfverskiold KL, May EJ, Oden A. Factors affecting results after flexor tendon repair in zone II: a multivariate prospective analysis. J Hand Surg [Am] 1993;18:654-62.
 • 8. Lister GD, Kleinert HE, Kutz JE, Atasoy E. Primary flexor tendon repair followed by immediate controlled mobilization. J Hand Surg [Am] 1977;2:441-51.
 • 9. Duran RE, Coleman CR, Nappi JF, Klerekoper LA. Management of flexor tendon lacerations in zone 2 usingcontrolled passive motion postoperatively. In: Hunter JM, Schneider LH, Mackin EJ, Callahan AD, editors. Rehabilitation of the hand. Surgery and therapy. 3rd ed. St. Louis: Mosby; 1990. p. 410-3.
 • 10. O'Connell SJ, Moore MM, Strickland JW, Frazier GT, Dell PC. Results of zone I and zone II flexor tendon repairs in children. J Hand Surg [Am] 1994;19:48-52.
 • 11. Grobbelaar AO, Hudson DA. Flexor tendon injuries in children. J Hand Surg [Br] 1994;19:696-8.
 • 12. Berndtsson L, Ejeskar A. Zone II flexor tendon repair in children. A retrospective long term study. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 1995;29:59-64.
 • 13. Fitoussi F, Lebellec Y, Frajman JM, Pennecot GF. Flexor tendon injuries in children: factors influencing prognosis. J Pediatr Orthop 1999;19:818-21.
 • 14. Birnie RH, Idler RS. Flexor tenolysis in children. J Hand Surg [Am] 1995;20:254-7.
APA Kayali C, EREN A, Agus H, ARSLANTAŞ M, ÖZÇALABI İ (2003). Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. , 249 - 253.
Chicago Kayali Cemil,EREN Ahmet,Agus Haluk,ARSLANTAŞ Mustafa,ÖZÇALABI İ. Türkay Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. (2003): 249 - 253.
MLA Kayali Cemil,EREN Ahmet,Agus Haluk,ARSLANTAŞ Mustafa,ÖZÇALABI İ. Türkay Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. , 2003, ss.249 - 253.
AMA Kayali C,EREN A,Agus H,ARSLANTAŞ M,ÖZÇALABI İ Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. . 2003; 249 - 253.
Vancouver Kayali C,EREN A,Agus H,ARSLANTAŞ M,ÖZÇALABI İ Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. . 2003; 249 - 253.
IEEE Kayali C,EREN A,Agus H,ARSLANTAŞ M,ÖZÇALABI İ "Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları." , ss.249 - 253, 2003.
ISNAD Kayali, Cemil vd. "Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları". (2003), 249-253.
APA Kayali C, EREN A, Agus H, ARSLANTAŞ M, ÖZÇALABI İ (2003). Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 37(3), 249 - 253.
Chicago Kayali Cemil,EREN Ahmet,Agus Haluk,ARSLANTAŞ Mustafa,ÖZÇALABI İ. Türkay Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 37, no.3 (2003): 249 - 253.
MLA Kayali Cemil,EREN Ahmet,Agus Haluk,ARSLANTAŞ Mustafa,ÖZÇALABI İ. Türkay Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol.37, no.3, 2003, ss.249 - 253.
AMA Kayali C,EREN A,Agus H,ARSLANTAŞ M,ÖZÇALABI İ Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2003; 37(3): 249 - 253.
Vancouver Kayali C,EREN A,Agus H,ARSLANTAŞ M,ÖZÇALABI İ Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2003; 37(3): 249 - 253.
IEEE Kayali C,EREN A,Agus H,ARSLANTAŞ M,ÖZÇALABI İ "Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları." Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 37, ss.249 - 253, 2003.
ISNAD Kayali, Cemil vd. "Çocuklarda ikinci bölge fleksör tendon yaralanmalarında primer onarım ve erken pasif rehabilitasyon sonuçları". Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 37/3 (2003), 249-253.