Yıl: 2015 Cilt: 55 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 305 - 324 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI

Öz:
Bu makalede öncelikle büyü, büycülük ve cadılık kavramlarının ortaya çıkışı genel hatlarıyla ele alınacak, Antikçağ'a, Ortaçağ Avrupa'sına ve o dönemki İspanya'ya yansıması tarihsel süreç içinde incelenecek, son olarak Ortaçağ İspanyol edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan "La Celestina"da büyü, büyücülük ve cadılık ile ilgili bölümler incelenerek konu ile ilgili tespitlerde bulunulacaktır
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Din Bilimi Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Sanat

Spells and Sorcery In Medieval Spain and Their Reflection to "La Celestina"

Öz:
In this article the revalation of magic, sorcery and witchcraft will be discussed broadly and its reflection to Antiquity, Medieval Europe also Spain in that era will be studied in terms of historical order. At last, in "La Celestina" which is one of the most important works of Medieval Spanish Litreture, related parts of this work; such as magic, sorcery and witchcraft will be observed and some identification related with this subject will be made
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Din Bilimi Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ACHTERBERG, Jeanne. Kadın Şifacılar. Çev. Bilgi Altınok. İstanbul: Everest, 2009.
 • ADIBELLİ, Ramazan. Mircea Eliade ve Din: Mircea Eliade'nin Din Bilimi Çalışmalarının Metodolojik Açıdan İncelenmesi. İstanbul: İz, 2011.
 • AKIN, Haydar. Ortaçağ Avrupa'sında Cadılar ve Cadı Avı. Ankara: Phoenix, 2011.
 • AKIN, Haydar. Ortaçağ Sonları ve Yeniçağ Başlarında Avrupa'da Çocuk Cadılar ve Çocuk Cadı Avı. Phoenix, Ankara: Phoenix, 2010.
 • BAROJA, Julio Caro. Las brujas y su mundo. Madrid: Alianza Editorial, 2003.
 • CROW, W. B. Büyünün Cadılığın ve Okültizmin Tarihi. Çev. Fulya Yavuz. İstanbul: Dharma, 2002.
 • ENZENREICH, Barbara. Cadılar, Büyücüler ve Hemşireler. Çev. Ergun Uğur. İstanbul: Kavram, 1992.
 • FEDERICI Silvia. Caliban ve Cadı: Kadınlar, Beden ve İlksel Birikim. Çev. Öznur Karakaş. İstanbul: Otonom, 2011.
 • FELSKI, Rita. Edebiyat Ne İşe Yarar. Çev. Emine Ayhan. İstanbul: Metis, 2010.
 • FRAZER, George. James. Altın Dal: Büyü ve Din Üzerine Bir Çalışma. Çev. Mehmet H. Doğan. İstanbul: Yapı Kredi, 2004.
 • IŞIK, Gül. İspanya: Bir Başka Avrupa. İstanbul: Metis, 2005.
 • KARAKÜÇÜK, Arslan, Suna. " Korkunun Kadınları: Cadılar ve Cadıcılık." Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 13.2 (2010) Web (http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi/izlec.php?dergi=2&id=10) ( 13/1/2014).
 • KIECKHEFER, Richard. Ortaçağda Büyü. Çev. Zarife Biliz. İstanbul, Alkım, 2004.
 • LEWIS, Bernard. Çatışan Kültürler: Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler. Çev. Nurettin Elhüseyni. İstanbul. Tarih Vakfı Yurt, 2014.
 • MABBLE, James. Celestina. "Free version and adaptation for four actors by José Maria Ruano de la Haza" (http://aix1.uottawa.ca/~jmruano/celestinaeng.pdf) ( ET:13 ocak 2014). Web
 • MALINOWSKI, B. Büyü, Bilim ve Din. Çev. Saadet Özkal. İstanbul: Kabalcı, 2000.
 • MARTIN, Louis. Cadılığın Tarihi: Ortaçağ'da Bilge Kadının Katili. Çev. Barış Baysal. İstanbul: Kalkedon, 2009.
 • RESINA, Antonio Garrosa. Magia y Superstición en la Literatura Castellana Medieval. Valladolid: Secretario de Publicaciones Universidad de Valladolid, 1987.
 • TEZ, Zeki. Gizli Bilimlerin Serüveni: Büyüden Simyaya, Astrolojiden Fala "Kara Sanatlar". İstanbul: Hayykitap, 2011.
 • TRISLER, Barbara. "A Comparative study of the Character Portrayal of Celestina And Other Golden Age Celestinesque Protagonists". The University of Oklahoma. 1977. Web. (https://shareok.org/bitstream/handle/11244/4315/7721416.PDF?sequence=1) (7/1/2014).
 • ÜNSAL, Nil. Ortaçağ İspanyol Edebiyatı Tarihi, Ankara: Ürün, 2004.
 • ÜNSAL, Nil. " La Celestina'da Trajik ve Komik Olan."Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 13. 2003.
 • VON NETTESHEIM, Heinrich Cornelius Agrippa. Okült Felsefe. Çev. Murat Gültekin. İstanbul: Mitra, 2014.
 • YILMAZ, Sinan. Nazar, Büyü ve Fal: İnançlar- Uygulamalar. Ankara: Divan Kitap: 2114.
 • Ziya Paşa, Ortaçağın Karanlık Çehresi: Engizisyon Mahkemeleri. İstanbul: İlk Harf, 2011.
APA Tekin B (2015). ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. , 305 - 324.
Chicago Tekin Burcu ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. (2015): 305 - 324.
MLA Tekin Burcu ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. , 2015, ss.305 - 324.
AMA Tekin B ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. . 2015; 305 - 324.
Vancouver Tekin B ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. . 2015; 305 - 324.
IEEE Tekin B "ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI." , ss.305 - 324, 2015.
ISNAD Tekin, Burcu. "ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI". (2015), 305-324.
APA Tekin B (2015). ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55(1), 305 - 324.
Chicago Tekin Burcu ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 55, no.1 (2015): 305 - 324.
MLA Tekin Burcu ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.55, no.1, 2015, ss.305 - 324.
AMA Tekin B ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 2015; 55(1): 305 - 324.
Vancouver Tekin B ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 2015; 55(1): 305 - 324.
IEEE Tekin B "ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI." Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55, ss.305 - 324, 2015.
ISNAD Tekin, Burcu. "ORTAÇAĞ İSPANYA'SINDA BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK VE "LA CELESTİNA" ADLI ESERE YANSIMASI". Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 55/1 (2015), 305-324.