Yıl: 2003 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 98 - 105 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki

Öz:
Amaç: Doğum sonrası dönemde psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkması ile gebelik sırasındaki sosyal destek yetersizliği, stresli hayat olayları ve gebenin problem çözme becerileri arasında ilişki olduğu bildirilmektedir. Bu çalışma gebelerin ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Erzurum Abdurrahman Gazi Sağlık Ocağı'nda takip edilen 80 gebe üzerinde tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanmış ve Mart- Temmuz 2000 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler soru formu, aileden algılanan sosyal destek ölçeği ve problem çözme envanteri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, Kruskal Wallis, t testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda, gebe kadın ve eşinin eğitim durumu, ailede yaşayan birey sayısı, gebelik süresince sağlık personeli kontrolünde olma ve aileden algılanan sosyal destek puanlarının gebelerin problem çözme becerilerini etkilediği bulunmuştur. Tartışma: Eşi ve kendisinin eğitim düzeyi düşük olan gebeler, kalabalık ailede yaşayanlar, sağlık ekibi kontrolünde olmayanların ailesel sosyal destek algıları ve problem çözme becerileri düşük olduğundan; sağlık elemanlarının bu özellikleri taşıyan gebelere ulaşmaları ve destek sağlamaları, kadınların gebelik ve sonrası dönemde sağlıklı olmaları için gereklidir.
Anahtar Kelime: Aile Problem çözme Gebelik Sosyal destek

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Özkan S: Psikiyatrik Tıp.Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul, Roch San. A. S. Yayınları, 1994.
 • 2. Hancook ZA , Me Carty AN, Abrams ME' The prenatal period. C Edelman, Mandle CL (eds): Health Promotion'da. Missouri, The CV Mosby, 1986, s.274-313.
 • 3. Dilbaz N: Kadın doğum hastalıklarının psikiyatrik yönleri. Ege Üniversitesi Psikiyatri Sürekli Yayınları, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi-1, 1997; 2:145-149.
 • 4. Taşkın L; Kadın Doğum Hemşireliği. Beşinci baskı, Ankara, 2002.
 • 5. Pridham KF, Chanp AS, Hansen MF: Mother problem solving skill and use of help with infant-related issues. Res Nurs Health 1983; 10:263-275.
 • 6. Sorias O: Sosyal destek kavramı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989; 27:353-357.
 • 7. Collins NL, Schetter D, Lobel M, Susan CM: Social support in pregnancy: Psychosocial correlates of birth outcome and postpartum depression. J Personal Soc Psychol 1993; 65:1243-1258.
 • 8. Demirci H, Karanisoğlu H: İlk gebeliği olan kadınların psikolojik tepkilerinin incelenmesi. I. uluslararası VII ulusal Hemşirelik Kongresi Tam Metin Kitabı (29 Ekim-2 Kasım 2001) Antalya, 2001, s.193-196.
 • 9. Stewenson W, Maken KF, Teti DM: Social support relationship quality and well being among pregnant adolescent. J Adolesc 1999; 22:109-121.
 • 10. Vural G, Akkuş G: Kadınlarda doğum sonrası depresyon yaygınlığı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1999, 3:33-37.
 • 11. Nuckolls KB, Cassel JC, Kaplan BH: Psychosocial asserts, life crisis and prognosis of pregnancy. Am J Epidemiol 1972; 95:431-441.
 • 12. Atalay S: Gebelikte Depresyon Prevalansının Sosyodemografik Özellikler, Obstetrik Risk Faktörleri, Kaygı Düzeyi Ve Sosyal Destek İle İlişkisi. Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1999.
 • 13. Charlan D, Kroelinger MA, Kathryn S. Partner support and pregnancy wantedness. Birth 2000. 27:112-119
 • 14. Barnet B, Jaffe A, Dupgan AK, Wilson MD, Repkat JT: Depressive symptoms, stress and social support in pregnant and post partum adolescent. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150:64-69.
 • 15. Bernazzani O, Saucier JF, David H, Borgeat F: Psychosocial predictors of depressive symptomatology level in post partum women. J Affect Dis 1997; 49:167-180.
 • 16. Logsdon MC, Mcbride AB, Birkimer JC: Social support and post partum depression. Res Nurs Health 1994; 17:449-457.
 • 17. Ohara M W, Swain AM: Rataes end risk of post-part urn depression-a meta-analysis. In t Rev Psychiatry 1996; 8:37-54.
 • 18. Paykel ES, Emms EM, FletcherJ, Rassaby ES. Life events and social support in puerperal depression. Br J Psychiatry 1980; 136:339-346.
 • 19. İnanç N, Hatipoğlu S: Sağlıklı Toplumlar İçin Sağlıklı Aile. Ankara, Damla Matbaacılık, 1995.
 • 20. Savaşır I, Şahin NH: Bilişsel Davranışçı Terapilerde Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara, Türk Psikologlar Derneği, 1997, No:9
 • 21. Şahin N, Şahin NH, Heppner PP- Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Ther Res 1993; 17:379-396.
 • 22. Procidano ME, Heller K: Measures of perceivied social support from friends and from family. Am J Psychol 1983; 111-24.
 • 23. Eskin M: Reliability of the Turkish version of the perceived social support from friends and family scales. J Clin Psychol1993; 49 512-522
 • 24. Yazıcı 5: Annelerin Öz Bakım Gücü, Sağlıklı Bebeklerin Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri ve Bu Süreçte Hemşirenin Eğitici Rolünün Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, istanbul, istanbul Üniversitesi, 1995.
 • 25. Yurttaş A: Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatık Becerileri ile Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, 2001.
 • 26. Arıkan D, Atıcı I: Yeni doğan bebeği olan annelerin ailelerinden algıladıkları sosyal desteğin sorun çözme becerilerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002; 5:60-68.
 • 27. Tazeyurt V. Sağlıklı Bebeği Olan Annelerin Bebek- lerin Bakımı, Bebeklerin Bakımı ile ilgili Sorunlarında Sorun Çözme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzeyin Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, istanbul, İstanbul Üniversitesi, 1999.
APA OKANLI A, TORTUMLUOĞLU G, KIRPINAR İ (2003). Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. , 98 - 105.
Chicago OKANLI Ayşe,TORTUMLUOĞLU Gülbu,KIRPINAR İsmet Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. (2003): 98 - 105.
MLA OKANLI Ayşe,TORTUMLUOĞLU Gülbu,KIRPINAR İsmet Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. , 2003, ss.98 - 105.
AMA OKANLI A,TORTUMLUOĞLU G,KIRPINAR İ Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. . 2003; 98 - 105.
Vancouver OKANLI A,TORTUMLUOĞLU G,KIRPINAR İ Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. . 2003; 98 - 105.
IEEE OKANLI A,TORTUMLUOĞLU G,KIRPINAR İ "Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki." , ss.98 - 105, 2003.
ISNAD OKANLI, Ayşe vd. "Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki". (2003), 98-105.
APA OKANLI A, TORTUMLUOĞLU G, KIRPINAR İ (2003). Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4(2), 98 - 105.
Chicago OKANLI Ayşe,TORTUMLUOĞLU Gülbu,KIRPINAR İsmet Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi 4, no.2 (2003): 98 - 105.
MLA OKANLI Ayşe,TORTUMLUOĞLU Gülbu,KIRPINAR İsmet Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.4, no.2, 2003, ss.98 - 105.
AMA OKANLI A,TORTUMLUOĞLU G,KIRPINAR İ Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2003; 4(2): 98 - 105.
Vancouver OKANLI A,TORTUMLUOĞLU G,KIRPINAR İ Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2003; 4(2): 98 - 105.
IEEE OKANLI A,TORTUMLUOĞLU G,KIRPINAR İ "Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, ss.98 - 105, 2003.
ISNAD OKANLI, Ayşe vd. "Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki". Anadolu Psikiyatri Dergisi 4/2 (2003), 98-105.