Yıl: 2016 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 212 - 214 Metin Dili: Türkçe

Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Öz:
Ürinom, ciddi üriner obstrüksiyon, travma veya endoürolojigirişimlerisonucuoluşmaktadır.Ürinomtanısı, altta yatan problemi düzeltmek ve gelişebilecek ürosepsisveyaintraabdominalsepsisgibikomplikasyonlarıönlemekaçısındanönemlidir.Buçalışmadaperkütantedaviiledüzelmeyenürinomuncerrahi tedavi yönetimini sunmayı amaçladık. Travma sonrası ürinom gelişen hastaya perkütan drenaj takıldı. Perkütan drenajın uzun sürmesi üzerine Double J stentyerleştirilmeyekararverildi.Sistoskopiyleskopialtındaçekilenretrogradpyelografide(RPG)üreteropelvikbileşkedeciddiekstravazasyonsaptandı. Skopialtında3.8FrDoubleJstentrenalpelvisegönderildi. 3 aylık takiplerinde klinik şikayeti olmayan hastanınürinerUSG'sindehafifhidronefrozdışında patoloji saptanmadı. Renal travmalı hastalarda geç dönemde ürinom görülebileceği, takiplerde akıldan çıkarılmamalıdır. Dirençli ürinomlu hastalarda infeksiyon ve apse gelişimini önlemek için girişim gerekebilir. Bu girişimin tipi hastaya göre perkütan drenaj veya Double J stent olabilir.
Anahtar Kelime:

Treatment of Urinoma Resistance with Percutaneous Catheter or Ureteral Stent in Children: Case Report

Öz:
Urinomaoccursasaresultofassevereurinaryobstruction,traumaorendourologyinterventions.Itcommonlyoccursbecauseoftraumasorurinaryobstruction.Percutaneousdrainagewasappliedtopatients with post-traumatic urinoma. Double J stent of 3.8 Fr was sent to the renal pelvis under fluoroscopy. When the drainage was decreased at the Postop 3rd day, percutaneous catheter was removed and the patient was discharged. In the 3-month follow-up the patient had no clinical complaints of urinary, USG was normal except mild hydronephrosis. Urinoma must be always kept in mind in the follow-up, because urinoma may be seen in the late period in patientswithrenaltrauma.Percutaneousdrainagetreatment and using Double J stent is sufficient in the patient with urinoma.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • Wessel LM, Scholz S, Jester I, Arnold R, Lorenz C, Hosie S, et al. Management of kidney injuries in children with blunt abdominal trauma. J Pediatr Surg 2000; 35(9): 1326-1330.
  • Razali MR, Azian AA, Amran AR, Azlin S. Computed tomography of blunt renal trauma. Azlin S Singapore Med J 2010; 51(6): 468-473.
  • Başaklar AC, Türkyılmaz Z. Genitoüriner Travma. In: Başaklar AC (ed), Bebek ve Çocukların Cerrahi ve Ürolojik Hastalıkları. Ankara: Palme Yayıncılık 2006: 1787-1810.
  • Chopra P, St-Vil D, Yazbeck S. Blunt renal trauma-blessing in disguise? J Pediatr Surg 2002; 37(5): 779-782.
  • Broghammer JA, Fisher MB, Santucci RA.Conservative management of renal trauma: a review. Urology 2007; 70(4): 623-629.
  • Nicolaisen GS, McAninch JW. Ewaluation and management of Traumatic renal Injuries. AUA Update Series 1985; 4: 37.
  • Tahmaz L, Kilciler M, Yağcı S, Sağlam M, Erduran D, Harmankaya Ç. Cerrahi eksplorasyon sonrası gözden kaçan üreter yaralanmalarında perkütan nefrostomi ile drenaj tedavi yaklaşımı. Turkısh Journal of Trauma&Emergency Surgery 2001; 6: 284-287.
  • Alan C, Tunç B, Demirkesen O. Ürinomun perkütan nefrostomi ve Double J kateter drenajı ile tedavisi: Bir olgu sunumu. Cerrahpaşa J Med 2004; 35.
APA ARSLAN S, ARSLAN M, OKUR M, AYDOĞDU B, ZEYTUN H, BASUGUY E, ÖNEN A, UYGUN İ, OTÇU S (2016). Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. , 212 - 214.
Chicago ARSLAN Serkan,ARSLAN Mehmet Şerif,OKUR Mehmet Hanifi,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN Hikmet,BASUGUY Erol,ÖNEN Abdurrahman,UYGUN İBRAHİM,OTÇU Selçuk Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. (2016): 212 - 214.
MLA ARSLAN Serkan,ARSLAN Mehmet Şerif,OKUR Mehmet Hanifi,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN Hikmet,BASUGUY Erol,ÖNEN Abdurrahman,UYGUN İBRAHİM,OTÇU Selçuk Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. , 2016, ss.212 - 214.
AMA ARSLAN S,ARSLAN M,OKUR M,AYDOĞDU B,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,OTÇU S Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. . 2016; 212 - 214.
Vancouver ARSLAN S,ARSLAN M,OKUR M,AYDOĞDU B,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,OTÇU S Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. . 2016; 212 - 214.
IEEE ARSLAN S,ARSLAN M,OKUR M,AYDOĞDU B,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,OTÇU S "Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu." , ss.212 - 214, 2016.
ISNAD ARSLAN, Serkan vd. "Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu". (2016), 212-214.
APA ARSLAN S, ARSLAN M, OKUR M, AYDOĞDU B, ZEYTUN H, BASUGUY E, ÖNEN A, UYGUN İ, OTÇU S (2016). Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi, 23(2), 212 - 214.
Chicago ARSLAN Serkan,ARSLAN Mehmet Şerif,OKUR Mehmet Hanifi,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN Hikmet,BASUGUY Erol,ÖNEN Abdurrahman,UYGUN İBRAHİM,OTÇU Selçuk Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi 23, no.2 (2016): 212 - 214.
MLA ARSLAN Serkan,ARSLAN Mehmet Şerif,OKUR Mehmet Hanifi,AYDOĞDU BAHATTİN,ZEYTUN Hikmet,BASUGUY Erol,ÖNEN Abdurrahman,UYGUN İBRAHİM,OTÇU Selçuk Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi, vol.23, no.2, 2016, ss.212 - 214.
AMA ARSLAN S,ARSLAN M,OKUR M,AYDOĞDU B,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,OTÇU S Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi. 2016; 23(2): 212 - 214.
Vancouver ARSLAN S,ARSLAN M,OKUR M,AYDOĞDU B,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,OTÇU S Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi. 2016; 23(2): 212 - 214.
IEEE ARSLAN S,ARSLAN M,OKUR M,AYDOĞDU B,ZEYTUN H,BASUGUY E,ÖNEN A,UYGUN İ,OTÇU S "Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu." Van Tıp Dergisi, 23, ss.212 - 214, 2016.
ISNAD ARSLAN, Serkan vd. "Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter veya Üreteral Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu". Van Tıp Dergisi 23/2 (2016), 212-214.