Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 1 - 8 Metin Dili: Türkçe

COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

Öz:
Kazanımın düzenlemesi süresinde başta kazanıma iyi bir başlık konulmasından sonra, onu takip eden iyi bir hazırlık çalışmasıyla başlamak çok önemlidir. Çünkü hazırlık çalışması bir nevi kazanımın hangi tarzda gideceğinin işaretini vermektedir. Hazırlık çalışması;kazanımın giriş kısımlarından birinioluşturması, kazanımda öğrencinin ilk karşısına çıkan kısmı olması, kazanımın hangi bilgileri kapsayacağı ve neleri daha ön planda tutacağını göstermesinden dolayı son derece dikkatli hazırlanması gerekmektedir. Bu yönüyle hazırlık çalışmalarının belirli nitelikte olması şarttır. Hazırlık çalışmalarından beklenen özelliklere kısaca bakacak olursak; öğrencileri motive etmeli, yeni şeyler öğrenmeye istek uyandırmalı, düşündürmeli, dersin devamını takip etmede heyecanlandırmalı, eski bilgileriharekete geçirmeli, soru sormaya ve ders süresince bu sorulara cevap aramaya sevk etmelidir.
Anahtar Kelime:

Basic Features of Preparatory Activities in Geography Textbooks

Öz:
While organizing the educational attainment it is significant to have a good title for the educational attainment and to do preparatory work because preparatory work indicates how to precede the attainment. Preparatory work that forms the introduction that students meet firstly, should be prepared carefully because it shows what sort of knowledge will be covered and what points prioritised. In this respect preparatory works must contain a certain character.Preparatory works should have briefly; motivate students, arouse them to learn new things, make them think, make them excite to pursue the lesson, activate their old knowledge, lead to asking questions and search for the answers for these questions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, U. & Arslan, G. (2014). İdeoloji ve eğitim: devlet-eğitim ilişkisine farklı bir bakış. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 81-90.
 • Arslan, M. (2014). Ortaöğretim Coğrafya 10. Ankara. Mega Yayıncılık.
 • Gültepe. A., Kılıçaslan, S. vd. (2007). Ortaöğretim Coğrafya 10 Ders Kitabı. MEB Devlet Kitapları. Ankara: Semih Ofset.
 • Hacısalihoğlu, İ.Y. & Midilli, A. (2011). Ortaöğretim Coğrafya 10 Ders Kitabı. Ankara. Koza Yayın Dağıtım.
 • Küresel Isınma Karikatürleri, (2016). 16 Mayıs 2016 tarihinde http://www.nkfu.com/kuresel-isinma-ile-ilgili-karikaturler/ adresinden edinilmiştir.
 • MEB, (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP). Talim Terbiye Kurulu. Ankara.
 • Onan, B. (2012). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde bilgi işleme süreci. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 96-113.
 • Özey, R., Demirci, A., Ünlü, M. & Çomak, N. (2006). Ortaöğretim Coğrafya 9 Yardımcı Ders Kitabı. İstanbul: Okyanus yayınları.
 • Seven, M. A. & Engin, A. O. (2008). Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 189-212.
 • Ünlü, M., Üçışık S. & Özey, R. (2002). Coğrafya eğitim ve öğretiminde haritaların önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, 5, 9-25.
 • Ünlü, M. (2010). Coğrafya öğretiminde ders kitabının özellikleri. R. Özey & S. İncekara (Ed.), Coğrafya eğitiminde kavram ve değişimler içinde (s. 99-126). Ankara. Pegem Akademi.
 • Ünlü, M. (2014). Coğrafya Öğretimi. Ankara. Pegem Akademi.
APA ÜNLÜ M (2016). COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. , 1 - 8.
Chicago ÜNLÜ MEHMET COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. (2016): 1 - 8.
MLA ÜNLÜ MEHMET COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. , 2016, ss.1 - 8.
AMA ÜNLÜ M COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. . 2016; 1 - 8.
Vancouver ÜNLÜ M COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. . 2016; 1 - 8.
IEEE ÜNLÜ M "COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ." , ss.1 - 8, 2016.
ISNAD ÜNLÜ, MEHMET. "COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ". (2016), 1-8.
APA ÜNLÜ M (2016). COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 0(34), 1 - 8.
Chicago ÜNLÜ MEHMET COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ 0, no.34 (2016): 1 - 8.
MLA ÜNLÜ MEHMET COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, vol.0, no.34, 2016, ss.1 - 8.
AMA ÜNLÜ M COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ. 2016; 0(34): 1 - 8.
Vancouver ÜNLÜ M COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ. 2016; 0(34): 1 - 8.
IEEE ÜNLÜ M "COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ." MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, 0, ss.1 - 8, 2016.
ISNAD ÜNLÜ, MEHMET. "COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ". MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ 34 (2016), 1-8.