Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 161 - 178 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü

Öz:
Müzeler, sanat galerileri, tiyatro, sinema ve performans sanatları her daim nesnelere oryante edilmektedir ve sunumları gerçekleştirilmektedir. Özellikle, son on yılda sanat çalışmaları alanında kendine yer bulan yeni medya, sanatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sanat, geleneksel araçlar ile olduğu kadar yeni medya ile bütünleşerek kendi sunumunu gerçekleştirir. Daha önceki diğer sanat çalışmalarından farklı olarak, yeni medya, sanatı nesnenin odağından alarak daha dinamik ve aşamalar kaydeden bir yapı kazandırdı. Yeni medya ile şekillenen sanat çalışmalarını dinamik, interaktif, değişken olarak sınıflandırmak mümkündür. Bununla birlikte yeni medya, sanat nesnesinin geleneksel kavramlarının nesnelleştirilmesini engellemektedir. Bu çalışmada amaç; geçtiğimiz on yıl içerisinde sanatın içerisine nüfus eden yeni medya ve sanat ilişkisini tartışmaktır. Yeni Medya Sanatı (New Media Art), Dijital Sanat (Digital Art) ve Medya Sanatı (Media Art) kavramları bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Günümüzde sanat, bu tanımlar ile anılmaktadır. Çalışmada bu kavramların birer sanat türü mü yoksa sanat hareketi mi oldukları sorusunun yanıtları örnek çalışmalar üzerinden irdelenmektedir. Bununla birlikte yedinci sanat sinemanın yeni medya araçları ile uğradığı dönüşüm de literatür taraması aracılığıyla tartışılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Film, Radyo, Televizyon Sanat

The Relationship between New Media and Art: The Transformation of Cinema

Öz:
Museums, art galleries, theatre, cinema and performance arts are orientated and presented to the objects. New Media, which has gained a position in the art studies area for ten years, has become an integral part of art. Art has made its own presentation with traditional means in addition to the new media. Apart from other art works, the new media has taken art from the focal point of the object and given it a more dynamic and progressing structure. The art studies shaped by the new media can be classified as more dynamic, interactive, changeable. Furthermore, the new media prevents objectification of traditional notions of the art piece. The purpose of this study is to discuss the relationship between the art and the new media, which has diffused in art in the last 10 years. New Media Art, Digital Art and Media Art concepts form a basis for this study. Today, these concepts come to mindwhen art is considered. The study also questions whether or not these notions are art genres or art movements through sample studies. Moreover, the study discusses the transformation of cinema, referred to as the seventh art, as a result of the new media tools through literature review.
Anahtar Kelime:

Konular: Film, Radyo, Televizyon Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abisel, Nilgün (1999). Popüler Sinema ve Türler, İstanbul: Alan Yayıncılık
 • Amin, Samir (1997). Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society, London: Zed Books.
 • Barker, Chris (1997). Global Television: An Introduction, Oxford: Blackwell Publishers
 • Biryıldız, Esra ve Erus, Zeynep Çetin (2007). Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, İstanbul: Es Yayınları.
 • Best, Steven ve Kellner, Douglas (2001) The Postmodern Adventure. New York ve London: Guilford Press ve Routledge.
 • Binark, Mutlu (2007). "Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu", Yeni Medya Çalışmaları, Derleyen: Mutlu Binark, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Bordwell, David (1979). The Art Cinema as a Mode of Film Practice, Film Criticism Chapman, Nigel & Chapman, Jeny (2000). Digital Multimedia, New York: John Wiley & Sons.
 • Cook, Pam & Mieke Bernink (1999). The Cinema Book, 2nd Edition, London: BFI Publishing.
 • Couldry, Nick. ve Curran, James (eds) (2003) Contesting Media Power. Alternative Media in a Networked world. Boulder, CO ve Lanham, MD: Rowman ve Littlefield.
 • Danzico, Matt ve O'Brein, Jane (2012) Visual artist Nam June Paik predicted internet age, http:// www.bbc.com/news/magazine-20649028, Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2015
 • Darren, How has new media affected cinema?, http://them0vieblog.com/2010/03/25/how-hasnew-media-affected-cinema/,Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2015
 • Darren, An Evening with David Cronenberg, http://them0vieblog.com/2010/03/24/an-eveningwith-david-cronenberg/), Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2015
 • Encyclopedia Britannica, Evolution, Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2015, http://global. britannica.com/science/evolution-scientific-theory Erus, Z. Çetin (2005). Amerikan Türk Sinemalarından Uyarlamalar, İstanbul: Es Yayınları
 • Ezra, Elizabeth ve Rowden, Terry. (2006) Transnational Cinema, The Film Reader, Taylor&Francis.
 • Gomery, Douglas, (2003), "Yeni Hollywood." Dünya Sinema Tarihi. Geoffrey Nowell- Smith (der.) içinde. Ahmet Fethi (Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Gönen, Metin (2007). Hollywood Sineması, İstanbul: Es Yayınları
 • Gülbey, Gonca (ed.) (2011). Sinema Manifestoları, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın Gürkan, Hasan (2015). Karşı Sinema, İstanbul: Es Yayınları
 • Hayward, Susan (2006). Cinema Studies: The Key Concepts, 3rd Edition, New York: Routledge.
 • Hernandez, Eugene & Kaufman, Anthony (11 Ocak 2001) Future 4: Mika Salmi, AtomFilms, Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2015, www.indiewire.com/film/interviews/int_MikaSalmi_Atom_010111.html.
 • Herschthal, Eric (2009) Man Ray's Jewish Identity: Concealing And Revealing, http://web.archive. org/web/20100127075614/http://www.thejewishweek.com/viewArticle/c347_a17217/The_Arts/ Museums.html, Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2015
 • Holm, D.K., (2010) Bağımsız Sinema, İstanbul: Kalkedon Yayınları
 • Kellner, Douglas (1999) Culture Industries in a Companion to Film Theory. Edited by Toby Miller and Robert Stam. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Laplante, Alice & Seidner, Rich (1999). Playing for Profit: How digital entertainments is making big business out of child's play. New York: John Wiley & Sons
 • Lister, Martin (2003). New Media: A Critical Introduction. London: Routledge
 • Lopez, Ana (2000). Facing Up to Hollywood. In Reinventing Film Studies. Christine Gledhill ve Linda Williams (ed). Londra: Arnold Publishers, s. 419-437
 • Manovich, Lev (2001). The Language of New Media, MIT Press.
 • Mulvey, Laura (2012). Saniyede 24 Kare Ölüm, Selin Dingiloğlu (Çev.), İstanbul: Doruk Yayınları
 • Niemand, E. C. (2003) Reinventing Cinema: A Perspective on the Implacations of the Internet on the Cinema Industry, Master Thesis, in the Department of Drama and Film Studies, in the Faculty of Humanities, at the University of Pretoria
 • Öğüt, Serkan (2015). Yeni Medyada Sinema, http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/ uploads/2009/03/sertac_ogut_-_yeni_medyada_sinema.pdf, Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2015
 • Özarslan, Zeynep (2014) Yeni Medya Döneminde Sinemanın Geleceği, http://bianet.org/biamag/ sanat/159421-yeni-medya-doneminde-sinemanin-gelecegi, Erişim Tarihi: 16 Haziran 2015
 • Özkul, Derya. (2012) "Ulus-Ötesi Göç: Uluslarası Göç Yazınında Yeni Bir Paradigması» Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar Tartışmalar içinde, S. Gülfer İhlamur-Öner ve N. Aslı Şirin Öner (der.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Portes, Alejondro. (1999). "Conclusion: Towards a New World: The Origins and Effects of Transnational Activities", Ethnic and Racial Studies içinde.
 • Ryan, Micheal ve Kellner, Douglas (1997). Politik Kamera: Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası, E. Özsayar (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Schiller, Glick. Basch, Linda. Blanc, Cristina Szanton, (1995). "From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration"', Anthropological Quarterly içinde, Vol.68, No.1.
 • Shaw, Deborah (2013). "Deconstructing and Reconstructing: Transnational Cinema", Contemporary Hispanic Cinema içinde, Stephanie Dennison ed., New York: Boydell & Brewer Ltd. Stevenson, Jack (2005) Lars Von Trier, Begüm Kovulmaz (Çev.), İstanbul: Agora. Şahin, Birsen. (2010). Almanya'daki Türkler, Ankara: Phoenix.
 • Quaranta, Domenico (2013). Beyond New Media Art, Link Editions, Brescia Vertovec, Steven (2004). "Migrant Transnationalism and Modes of Transformation" International Migration Review Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration içinde, Vol.38, No.3.
 • Vincenti, Giorgio (1993). Sinema'nın Yüzyılı, Engin Ayça (Çev.), İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Yalın, C.Oktay ve Güngör, Aslı (2013). Sinema-Gerçek: Hakikatin Sineması ya da Sinemanın Hakikati, Sinema Kuramları 2, Zeynep Özarslan (ed). İstanbul: Su Yayınevi
 • Metin İçerisinde Yararlanılan İnternet Adresleri
 • www.sundance.org, Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2015
 • www.clermont-filmfest.com, Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2015
 • www.kurzfilmtage.de, Erişim Tarihi: 10 Mayıs 2015
 • http://www.amctv.com/the-walking-dead/videos/the-walking-dead-webisodes-4-neighborlyadvice, Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2015
 • www.dfilm.com, Erişim Tarihi: 21 Mayıs 2015
 • www.banja.com, Erişim Tarihi: 21 Mayıs 2015
 • www.soh.nsw.gov.au/virtual_tour/vrtour2.html, Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2015
 • www.louvre.fr/louvrea, Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2015
APA GÜRKAN H (2016). Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. , 161 - 178.
Chicago GÜRKAN HASAN Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. (2016): 161 - 178.
MLA GÜRKAN HASAN Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. , 2016, ss.161 - 178.
AMA GÜRKAN H Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. . 2016; 161 - 178.
Vancouver GÜRKAN H Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. . 2016; 161 - 178.
IEEE GÜRKAN H "Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü." , ss.161 - 178, 2016.
ISNAD GÜRKAN, HASAN. "Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü". (2016), 161-178.
APA GÜRKAN H (2016). Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. Akdeniz İletişim, 0(25), 161 - 178.
Chicago GÜRKAN HASAN Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. Akdeniz İletişim 0, no.25 (2016): 161 - 178.
MLA GÜRKAN HASAN Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. Akdeniz İletişim, vol.0, no.25, 2016, ss.161 - 178.
AMA GÜRKAN H Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. Akdeniz İletişim. 2016; 0(25): 161 - 178.
Vancouver GÜRKAN H Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü. Akdeniz İletişim. 2016; 0(25): 161 - 178.
IEEE GÜRKAN H "Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü." Akdeniz İletişim, 0, ss.161 - 178, 2016.
ISNAD GÜRKAN, HASAN. "Yeni Medya ve Sanat İlişkisi: Sinemanın Dönüşümü". Akdeniz İletişim 25 (2016), 161-178.