Yıl: 2016 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 254 - 260 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Özdüzenlemeli öğrenme

Öz:
Öğrenme sürecinde bireylerin özdüzenleme becerileri önemli bir yer tutmaktadır. Özdüzenleme, bireyin kendi hedef ve stratejileri doğrultusunda bilişşel düzeyini yükseltmesi, çalışma koşullarını düzenlemesi, çevresel koşullara uyumlanması gibi pek çok bileşeni içerisinde barındırır. Kısacası öz düzenleme becerisi öğrenmeyi öğrenmenin kilit noktalarından biridir. Özdüzenleme becerileri akademik anlamda kullanabileceği gibi yaşamın her döneminde oldukça etkin olarak kullanılabilir. Bu derlemenin amacı, bireylerin yaşam boyu öğrenmelerine önemli bir katkısı bulunan öz düzenleme becerilerine ilişkin özet bilgi sunmaktır. Bu derlemede özdüzenlemeli öğrenme tanımları, üst biliş (metacognition) kavramı, özdüzenlemeli öğrenme modelleri ve modellerin temel aldığı teoriler, öz-düzenlemeli öğrenme becerisine sahip bireylerin özellikleri ve eğitmenin rolü ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Self-regulated learning

Öz:
Self-regulation skills of individuals in learning process occupy an important place. Self-regulation includes many components such as increasing cognitive function in line with individuals' own objectives and strategies, the regulation of working conditions, orientation of environmental conditions. In short, self-regulation skills are the key aspects for learning the learning. Self-regulation skills can be used in both academic way and in every period of life quite effectively.This review aims to provide summary information about self-regulation skills that are important in terms of contribution to individuals' lifelong learning. In this review definitions of self regulated learning, concept of metacognition, models of self regulated learning and models which are based on the theories, characteristics of individuals capable of self regulated learning and role of the educator are considered.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Sarı A, Akınoğlu O. Öz düzenlemeli öğrenme: modeller ve uygulamalar. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2009;29:139-154.
 • Linnenbrink EA, Pintrich PR. The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in classroom. Reading and Writing Quarterly 2003; 19:119-137.
 • Boekaerts M. Being concerned with well-being and with learning. Educational Psychologist 1993;28:149-167.
 • Boekaerts M. The adaptable learning process: initiating and maintaining behavioural change. Applied Psychology: An International Review 1992;41: 377- 397.
 • Pintrich PR. Multiple goals, multiple pathways: the role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology 2000;92:544-555.
 • Zimmerman BJ. Attainment of self-regulation: a social- cognitive perspective. In: Boekaerts M, Pintrich P, Zeidner M ed. Handbook of self regulated: theory, research and applications, San Diego: CA: Academic, 2000;13-39.
 • Fox E, Riconscente M. Metacognition and self- regulation in James, Piaget, and Vygotsky. Edication Psychology Review 2008;20:373-389.
 • Zimmerman BJ. Attaining self-regulation: a social- cognitive perspective. In: Boekaerts M, Pintrich P, Zeidner M ed. Handbook of self regulated: theory, research and applications, San Diego: CA: Academic, 2000a.
 • Zimmerman BJ. Theories of self regulated learning and academic achievement: an overview and analysis. In: Zimmerman BJ, Schunk DH ed. Self regulated learning and academic achievement: theoretical perspectives. 2nd ed. USA: Mahwah, NJ: Erlbaum, 2001;1-37.
 • Sakız G. (Ed.) Öz düzenleme. 1.Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
 • Aydın S, Demir T. Öz-Düzenlemeli Öğrenme. 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi, 2014.
 • Bandura A. Self efficacy: the exercise of control. New York: Freeman and Company W.H, 1997.
 • Borkowski JG. Metacognitive theory: a framework for teaching literacy, writing and math skills. Journal of Learning Disabilities 1992;25:253-257.
 • Hennessey MG. Metacognitive aspects of students' reflective discourse: implications for intentional conceptual change teaching and learning. In: Sinatra GM, Pintrich PR, ed. Intentional Conceptual Change. L. Erlbaum Mahwah NJ:Erlbaum, 2003;103-132.
 • Flavell JH. Metacognition and metacognitive monitoring: a new area of cognitive developmental inquiry. American Psychologist 1979;34:906-911.
 • Flavell JH. Speculations about the nature and development of metacognition. In: Weinert FE, Kluwe RH Eds. Metacognition, motivation, and understanding, Hillsdale. NJ:Erlbaum, 1987;21-29.
 • Schunk DH. Social cognitive theory and self regulated learning. In: Zimmerman BJ, Schunk DH, ed. Self regulated learning and academic achievement: theoretical persrectives. 2.ed. Manwah NJ: Lawrence Erlbaum, 2001;125-151.
 • Schunk DH, Zimmerman BJ. Motivation and self regulated learning, theory, research and applications. Routledge Taylor and Francis Group, 2009.
 • Pintrich PR, Wolters C, Baxter G. Assessing metacognition and self-regulated learning. In: Schraw G, Impara J, ed. Issues in the measurement of metacognition. Lincoln NE: Buros Institue of Mental Meassurements, 2000;43-97.
 • Puustinen M, Pulkkinen L. Models of self-regulated learning. Scandinavian Journal of Educationa Research 2001;45:269-286.
 • Winne PH, Hadwin AF. Studying as self regulated learning. In: D. Theory and practice, Hillsdale: NJ:Lawrence Erlbaum, 1998;277-304.
 • Brown JM. Self-regulation and the addictive behaviors. In: Miller WR, Heather N, ed. Treating addictive behaviors. New York: Plenum Press, 1998;61-74.
 • Butler D. Individualizing instruction in self-regulated learning, theory into practice, 2002;41:81-92.
 • Paris, Winograd. The role of self-regulated learning in contextual teaching: principles and practices for teacher preparation. 2001;[Online]: Retrieved on 10-January-2009, at URL: http://www.ciera.org/library/ archive/2001-04/0104parwin.htm#_ftn1. Erişim tarihi 12 Kasım 2015. (Accepted November 12, 2015.).
 • Üredi I, Üredi L. Öğrencilerin öz-düzenlemeli öğrenme becerilerini geliştiren öğrenme ortamının oluşturulması. Edu7 2007;2:1-29.
APA AKDOĞAN D, VELİPAŞAOĞLU S, Musal B (2016). Özdüzenlemeli öğrenme. , 254 - 260.
Chicago AKDOĞAN Dilek,VELİPAŞAOĞLU Serpil,Musal Berna Özdüzenlemeli öğrenme. (2016): 254 - 260.
MLA AKDOĞAN Dilek,VELİPAŞAOĞLU Serpil,Musal Berna Özdüzenlemeli öğrenme. , 2016, ss.254 - 260.
AMA AKDOĞAN D,VELİPAŞAOĞLU S,Musal B Özdüzenlemeli öğrenme. . 2016; 254 - 260.
Vancouver AKDOĞAN D,VELİPAŞAOĞLU S,Musal B Özdüzenlemeli öğrenme. . 2016; 254 - 260.
IEEE AKDOĞAN D,VELİPAŞAOĞLU S,Musal B "Özdüzenlemeli öğrenme." , ss.254 - 260, 2016.
ISNAD AKDOĞAN, Dilek vd. "Özdüzenlemeli öğrenme". (2016), 254-260.
APA AKDOĞAN D, VELİPAŞAOĞLU S, Musal B (2016). Özdüzenlemeli öğrenme. Pamukkale Tıp Dergisi, 9(3), 254 - 260.
Chicago AKDOĞAN Dilek,VELİPAŞAOĞLU Serpil,Musal Berna Özdüzenlemeli öğrenme. Pamukkale Tıp Dergisi 9, no.3 (2016): 254 - 260.
MLA AKDOĞAN Dilek,VELİPAŞAOĞLU Serpil,Musal Berna Özdüzenlemeli öğrenme. Pamukkale Tıp Dergisi, vol.9, no.3, 2016, ss.254 - 260.
AMA AKDOĞAN D,VELİPAŞAOĞLU S,Musal B Özdüzenlemeli öğrenme. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 254 - 260.
Vancouver AKDOĞAN D,VELİPAŞAOĞLU S,Musal B Özdüzenlemeli öğrenme. Pamukkale Tıp Dergisi. 2016; 9(3): 254 - 260.
IEEE AKDOĞAN D,VELİPAŞAOĞLU S,Musal B "Özdüzenlemeli öğrenme." Pamukkale Tıp Dergisi, 9, ss.254 - 260, 2016.
ISNAD AKDOĞAN, Dilek vd. "Özdüzenlemeli öğrenme". Pamukkale Tıp Dergisi 9/3 (2016), 254-260.