Yıl: 2016 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 142 - 147 Metin Dili: Türkçe

Habit of Using Social Media and Correlation of Social Media Addiction, Self Esteem, Perceived Social Support in Adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Öz:
Bu araştırma, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını belirlemek ve sosyal medya bağımlılığı, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne Mart 2016-Mayıs 2016 tarihleri arasında başvuran ergenler arasından çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı tarafından DSM - V ölçütlerine göre tanı alan, çalışmaya katılmaya gönüllü 12-18 yaş arasındaki tedavi almakta alan 75 ergen oluşturmaktadır. Katılımcıların 26 tanesi kız, 49 tanesi erkektir. Katılımcılara sosyo-demografik bilgi formu, Rosenberg benlik saygısı ölçeği ve algılanan sosyal destek ölçekleri uygulanmıştır. Çalışma kapsamında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin demografik bilgileri ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile ilgili veriler paylaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, ergenlerde sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısının negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve algılanan sosyal destekle, sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığına eğilimlerini engellemek amacıyla tedavi sürecine uyum gösterilmesi, ebeveynler tarafından ergenlik döneminin uygun ele alınması, uygun sosyal desteğin sağlanması ve ergenin benlik saygısını arttırmaya yönelik yapıcı yaklaşımların öneminin büyük olduğu düşünülmektedir
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı, Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi

Öz:
The aim of this research paper is to determine habit of using the social media and correlation of social media addiction, selfesteem, perceived social support in adolescent with attention deficit hyperactivity disorder. The sample of this research is composed of 75 adolescents who were between 12-18 year-old, diagnosed and treated as attention deficit hyperactivity disorder with respect to DSM-V criterion by a child and adolescent psychiatry expert. They were applied to Mersin University, Child and adolescent psychiatry polyclinic between March 2016-May 2016. 26 of the participants were female, 49 of them were male. Socio-demographic information form, Rosenberg self-esteem scale and perceived social support scale were carried out to the participants. In this study, information about socio-demographic information of adolescent with attention deficit hyperactivity disorder and habits of using social media were presented. The findings of this study revealed that there was a small correlation between social media addiction and self-esteem but there is no correlation between social media addiction and perceived social support in adolescent with ADHD. In order to overcome the tendency of social media addiction in adolescent with ADHD, it is important that patients should comply with treatment, families should handle adolescent period appropriately with proper social support and constructive approaches to support self-esteem of adolescent with ADHD
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA UZUN Ö, YILDIRIM V, UZUN E (2016). Habit of Using Social Media and Correlation of Social Media Addiction, Self Esteem, Perceived Social Support in Adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(3), 142 - 147.
Chicago UZUN Özlem,YILDIRIM Veli,UZUN ERMAN Habit of Using Social Media and Correlation of Social Media Addiction, Self Esteem, Perceived Social Support in Adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 10, no.3 (2016): 142 - 147.
MLA UZUN Özlem,YILDIRIM Veli,UZUN ERMAN Habit of Using Social Media and Correlation of Social Media Addiction, Self Esteem, Perceived Social Support in Adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.10, no.3, 2016, ss.142 - 147.
AMA UZUN Ö,YILDIRIM V,UZUN E Habit of Using Social Media and Correlation of Social Media Addiction, Self Esteem, Perceived Social Support in Adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2016; 10(3): 142 - 147.
Vancouver UZUN Ö,YILDIRIM V,UZUN E Habit of Using Social Media and Correlation of Social Media Addiction, Self Esteem, Perceived Social Support in Adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2016; 10(3): 142 - 147.
IEEE UZUN Ö,YILDIRIM V,UZUN E "Habit of Using Social Media and Correlation of Social Media Addiction, Self Esteem, Perceived Social Support in Adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder." Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10, ss.142 - 147, 2016.