Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 804 - 806 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics

Öz:
Amaç: Bu çalışmada üçüncü basamak bir sağlık kuruluşu olan hastanemize bir yıl içerisinde epistaksis nedeni ile başvuran hastaların etyolojik, klinik ve demografik özellikleri ile uygulanan tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya bir yıl içerisinde (1 Aralık 2014 1 Aralık 2015) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği'ne acil servisten konsültasyon istenerek veya direkt olarak başvuran ve hastanemiz bilgi kayıt sisteminde epistaksis tanısı konulan 589 hastadan kayıtlarında eksiklik tespit edilemeyen 558 hasta dahil edildi ve verileri retrospektif olarak incelendi. Etiyolojik faktörler, klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımları incelendi. Bulgular: Epistaksis etiyolojisinde en sık üç faktör olarak travma, kardiyovasküler hastalıklar ve alerjik rinit tespit edildi..Başvuru esnasında aktif kanaması olan hasta sayısı 114 ( % 20.4) iken aktif kanaması olmayan hasta sayısı 444 ( % 79.6) olarak bulundu. Değerlendirilen hasta grubunda 24 hasta (% 4.3) yatırılarak tedavi edilirken, 534 (% 95.7) hasta ayaktan tedavi edidi. Yatan hastaların ortalama yatış süresi ise 6 gün (3-23gün) olarak tespit edildi. Tartışma: Epistaksis hastalarında her ne kadar büyük bir kısmında kanama kendiliğinden sınırlansada düşük orandada olsa hayati tehdit edici sonuçlar görülebilir. Sunulan bu kesitsel çalışmanın kendi ülkemizdeki epistaksis etiyolojisinin değerlendirilmesi ve tedavisinin planlanması açısından literatüre katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Epistaksis Üzerine Kesitsel Bir Çalışma: Etyolojik ve Klinik Özellikler

Öz:
Aim: The aim of this study is to evaluate the etiologic, clinical, and demographic characteristics of patients who were examined for epistaxis in our department over a one-year period and to discuss treatment modalities. Material and Method: Patients who were admitted to our clinic with complaints of epistaxis between December 2014 and December 2015 were included in this cross-sectional study. The archival records of 589 patients were reviewed retrospectively, and 558 patients with sufficient archival records were included in the study group. Etiologic factors, clinical features, and treatment approaches were examined. Results: The leading factors for the etiology of epistaxis were trauma, cardiovascular disease, and allergic rhinitis. A total of 114 (20.4%) patients had active bleeding at admission whereas 444 (79.6%) had no active bleeding. In the evaluated group, 24 (4.3%) were hospitalized. The remaining 534 (95.7%) patients were treated as outpatients. The average length of stay was six days (3-23 days) for hospitalized patients. Discussion: Although the bleeding was self-limited in the majority of patients with epistaxis, life-threatening conditions have been known to occur on rare occasions. We believe that this cross-sectional study contributes to the literature by defining the etiology and treatment planning of epistaxis in our country.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Morgan DJ, Kellerman R. Epistaxis: evaluation and treatment. Prim Care 2014;41(1):63-73.
 • Rockey JG, Anand R. A critical audit of the surgical management of intrac- table epistaxis using sphenopalatine artery ligation/diathermy. Rhinology 2002;40(3):147-9.
 • Traboulsi H, Alam E, Hadi U. Changing Trends in the Management of Epistaxis. Int J Otolaryngol 2015;2015:263987.
 • Barnes ML, Spielmann PM, White PS. Epistaxis: a contemporary evidence based approach. Otolaryngol Clin North Am 2012;45(5):1005-17.
 • Kucik CJ, Clenney T. Management of epistaxis. Am Fam Physician 2005;71(2):305-11.
 • Öztürk K, Şahin M, Midilli R, Karcı B. Delayed Phase Nasal Metastasis of Renal Cell Carcinoma as a Rare Epistaxis Cause. J Clin Anal Med 2015;6(1):97-9.
 • Douglas R, Wormald PJ. Update on epistaxis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2007;15(3):180-3.
 • Shrestha I, Pokharel M, Shrestha BL, Dhakal A, Amatya RC. Evaluation of Etiol- ogy of Epistaxis and its Management in Dhulikhel Hospital. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2015;13(49):49-55.
 • Kikidis D, Tsioufis K, Papanikolaou V, Zerva K, Hantzakos A. Is epistaxis associ- ated with arterial hypertension? A systematic review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol 2014;271(2):237-43.
 • Murray AB, Milner RA. Allergic rhinitis and recurrent epistaxis in children. Ann Allergy Asthma Immunol 1995;74(1):30-3.
 • Benninger MS. Epistaxis and its relationship to handedness with use of intra- nasal steroid spray. Ear Nose Throat J 2008;87(8):463-5.
 • Gorpelioglu C, Ozol D, Sarifakioglu E. Influence of isotretinoin on nasal muco- ciliary clearance and lung function in patients with acne vulgaris. Int J Dermatol 2010;49(1):87-90.
 • Goforoushan F, Azimi H, Goldust M. Efficacy of vitamin E to prevent dermal complications of isotretinoin. Pak J Biol Sci 2013;16(11):548-50.
 • Wiszniewski A, Szczepanik A, Misiak A, Bykowska K, Szopinski P. Prevention of bleeding and hemorrhagic complications in surgical patients with inherited factor VII deficiency. Blood Coagul Fibrinolysis 2015;26(3):324-30.
APA ÖZGÜR A, Birinci M, COŞKUN ÖZERGİN Z, TERZİ S, Çelebi Erdivanlı Ö, demirci m, DURSUN E (2016). A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. , 804 - 806.
Chicago ÖZGÜR ABDULKADİR,Birinci Mehmet,COŞKUN ÖZERGİN Zerrin,TERZİ Suat,Çelebi Erdivanlı Özlem,demirci münir,DURSUN Engin A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. (2016): 804 - 806.
MLA ÖZGÜR ABDULKADİR,Birinci Mehmet,COŞKUN ÖZERGİN Zerrin,TERZİ Suat,Çelebi Erdivanlı Özlem,demirci münir,DURSUN Engin A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. , 2016, ss.804 - 806.
AMA ÖZGÜR A,Birinci M,COŞKUN ÖZERGİN Z,TERZİ S,Çelebi Erdivanlı Ö,demirci m,DURSUN E A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. . 2016; 804 - 806.
Vancouver ÖZGÜR A,Birinci M,COŞKUN ÖZERGİN Z,TERZİ S,Çelebi Erdivanlı Ö,demirci m,DURSUN E A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. . 2016; 804 - 806.
IEEE ÖZGÜR A,Birinci M,COŞKUN ÖZERGİN Z,TERZİ S,Çelebi Erdivanlı Ö,demirci m,DURSUN E "A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics." , ss.804 - 806, 2016.
ISNAD ÖZGÜR, ABDULKADİR vd. "A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics". (2016), 804-806.
APA ÖZGÜR A, Birinci M, COŞKUN ÖZERGİN Z, TERZİ S, Çelebi Erdivanlı Ö, demirci m, DURSUN E (2016). A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 7(6), 804 - 806.
Chicago ÖZGÜR ABDULKADİR,Birinci Mehmet,COŞKUN ÖZERGİN Zerrin,TERZİ Suat,Çelebi Erdivanlı Özlem,demirci münir,DURSUN Engin A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. Journal of Clinical and Analytical Medicine 7, no.6 (2016): 804 - 806.
MLA ÖZGÜR ABDULKADİR,Birinci Mehmet,COŞKUN ÖZERGİN Zerrin,TERZİ Suat,Çelebi Erdivanlı Özlem,demirci münir,DURSUN Engin A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.7, no.6, 2016, ss.804 - 806.
AMA ÖZGÜR A,Birinci M,COŞKUN ÖZERGİN Z,TERZİ S,Çelebi Erdivanlı Ö,demirci m,DURSUN E A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2016; 7(6): 804 - 806.
Vancouver ÖZGÜR A,Birinci M,COŞKUN ÖZERGİN Z,TERZİ S,Çelebi Erdivanlı Ö,demirci m,DURSUN E A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2016; 7(6): 804 - 806.
IEEE ÖZGÜR A,Birinci M,COŞKUN ÖZERGİN Z,TERZİ S,Çelebi Erdivanlı Ö,demirci m,DURSUN E "A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics." Journal of Clinical and Analytical Medicine, 7, ss.804 - 806, 2016.
ISNAD ÖZGÜR, ABDULKADİR vd. "A Cross-Sectional Study of Epistaxis:Etiologic and Clinical Characteristics". Journal of Clinical and Analytical Medicine 7/6 (2016), 804-806.