Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 311 - 327 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU

Öz:
Tıp hukukunun en güncel sorunlarından birisi hatalı tıbbi müdahale sonucu zarara uğrayan hasta ile hastanın uğradığı bu zararın kim tarafından ve ne şekilde tazmin edileceğidir. Tıp hukuku denilince aklımıza ilk önce hekim tarafından hastaya hatalı tıbbi müdahalede bulunulması ve bu sebeple tazminat ödenmesi gelse de sağlık çalışanlarının da aynı şekilde hastaya hatalı tıbbi müdahalede bulunması ve bu müdahalenin telafi edilmesi için de tazminat sorumluluğunun dava konusu olması mümkün olabilecektir. Sağlık çalışanlarının hastaya hatalı tıbbi müdahalede bulunması sebebiyle aynı hekimler gibi hem tazminat hem cezai hem de idari sorumluluk söz konusu olmakla birlikte biz sadece tazminat sorumluğunu inceleme konusu yapacağız.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Tıbbi Etik

(COMPENSATION RESPONSIBILITY OF HEALTH PERSONAL)

Öz:
Medical law of one of the current problems experienced by patients with patients who suffer damage caused by this loss and that there be compensated in what way. Medical law, known to our mind first be made in improper intervention patients by physicians and likewise present in incorrect medical treatment to patients therefore compensation even if the health care employees and may be considered the compensation liability to compensate for this interference. Health due to its faulty medical attention to patients and employees as well as punitive damages as well as doctors are concerned, but we will do administrative responsibility to review the just compensation responsibility.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Tıbbi Etik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • AKINCI, Şahin, Borçlar Hukuku Genel Bilgisi, Konya 2014.
 • ARPACI, Abdülkadir/HATEMİ, Hüseyin/KOCAYUSUFPAŞA- OĞLU, Necip/ SEROZAN, Rona, Borçlar Hukukuna Giriş Hukukî İşlem Sözleşme, İstanbul 2014.
 • AYAN Mehmet, Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, An- kara, 1991.
 • ÇAKMUT, Özlem Yenerer, "Tıpta Aydınlatma ve Rıza", Roche Sağlık Hukuku Günleri, İstanbul 2007.
 • DERYAL, Yahya, "Tıbbi Müdahale İçin Hastanın Aydınlatılması ve Onayının Alınması", Sağlık Hakkı Dergisi, Haziran 2007, S.2.
 • ERDOĞAN, İhsan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2013.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014.
 • ERMAN, Hasan, "Hekimin Hukuki Sorumluluğu", Bülent Davran'a Armağan, İstanbul 1988.
 • EROL, Gültezer Hatırnaz, "Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorum- luluğu ve Hukuki Yargılama Süreci Tamamlanmış Dava Örnekleri", İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Makaleleri, İstanbul 2012, s. 241-265.
 • HANCI, Hamit, Malpraktis Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara 2002.
 • İNAN, Ali Naim - YÜCEL, Özge, Borçlar Hukuku Genel Hüküm- ler, Ankara 2014.
 • KAYIHAN, Şaban, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008.
 • KURŞAT, Zekeriya, "Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu", İÜHFM, C.66, S.1, 2008.
 • NOMER, Haluk Nami, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013.
 • OĞUZMAN, Kemal - ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hü- kümler, C.I, İstanbul 2014.
 • YILDIRIM, Abdülkerim Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Anka- ra 2014.
APA SÜTÇÜ SERT S (2016). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. , 311 - 327.
Chicago SÜTÇÜ SERT Selin SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. (2016): 311 - 327.
MLA SÜTÇÜ SERT Selin SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. , 2016, ss.311 - 327.
AMA SÜTÇÜ SERT S SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. . 2016; 311 - 327.
Vancouver SÜTÇÜ SERT S SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. . 2016; 311 - 327.
IEEE SÜTÇÜ SERT S "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU." , ss.311 - 327, 2016.
ISNAD SÜTÇÜ SERT, Selin. "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU". (2016), 311-327.
APA SÜTÇÜ SERT S (2016). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. Tıp Hukuku Dergisi, 5(10), 311 - 327.
Chicago SÜTÇÜ SERT Selin SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. Tıp Hukuku Dergisi 5, no.10 (2016): 311 - 327.
MLA SÜTÇÜ SERT Selin SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. Tıp Hukuku Dergisi, vol.5, no.10, 2016, ss.311 - 327.
AMA SÜTÇÜ SERT S SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. Tıp Hukuku Dergisi. 2016; 5(10): 311 - 327.
Vancouver SÜTÇÜ SERT S SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU. Tıp Hukuku Dergisi. 2016; 5(10): 311 - 327.
IEEE SÜTÇÜ SERT S "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU." Tıp Hukuku Dergisi, 5, ss.311 - 327, 2016.
ISNAD SÜTÇÜ SERT, Selin. "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAZMİNAT SORUMLULUĞU". Tıp Hukuku Dergisi 5/10 (2016), 311-327.