Yıl: 2015 Cilt: 33 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1 - 28 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Öz:
Günümüzde artan nüfus ve endüstrileşmeyle beraber, enerji tüketimi hızla artmaktadır. Günümüzde artan enerji talebini karşılayabilecek olan kömür rezervlerinin verimli işletilip, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılmalıdır. Bu bağlamda, çevresel faktörleri de dikkate almak suretiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir üretim yapmak ve çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) sekiz ayrı işletmeden oluştuğu için bu işletmelerin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere belirlenen kriterler her bir işletme için farklı değerler almaktadır. Böyle bir durumda da Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinin uygulanması tercih edilmektedir. Bu çalışmada; Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait sekiz işletmenin AHP temelli MULTIMOORA ve COPRAS yöntemleri ile performans değerlendirmesi amaçlanmıştır. 2008-2012 yıllarını kapsayan analizler için toplam satış, faaliyet karı, rezerv durumu, çalışan kişi sayısı, dekapaj miktarı, yatırım harcamaları ve üretim miktarı kriterleri dikkate alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Endüstri Mühendisliği İktisat İşletme Finans

USE OF AHP-BASED MULTIMOORA AND COPRAS METHODS FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF TURKISH COAL ENTERPRISES

Öz:
Industrialization and growing population rapidly increase energy consumption. Nowadays, in order to productively utilize the coal reserves that can supply increasing energy demand to reduce foreign dependencies, scientific and technological methods must be used. In this context, it is also necessary to consider environmental factors for effective, productive and sustainable manufacturing. As Turkish Coal Enterprises operate eight sub companies, performance criteria for each company have different values. In such cases, multi criteria decision-making is preferred for performance evaluation. In this study, it was aimed to examine the performances of eight sub companies, operated by Turkish Coal Enterprises, using AHP-based Multimoora and Copras methods. The analyses for the years of 2008-2012 consisted of seven criteria, which are total sales, activity profit, reserves, number of employees, amount of decoupage, investment spendings and amount of products.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Endüstri Mühendisliği İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AKSOY E, OMÜRBEK N, KARAATLI M (2015). AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. , 1 - 28.
Chicago AKSOY ESRA,OMÜRBEK NURI,KARAATLI Meltem AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. (2015): 1 - 28.
MLA AKSOY ESRA,OMÜRBEK NURI,KARAATLI Meltem AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. , 2015, ss.1 - 28.
AMA AKSOY E,OMÜRBEK N,KARAATLI M AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. . 2015; 1 - 28.
Vancouver AKSOY E,OMÜRBEK N,KARAATLI M AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. . 2015; 1 - 28.
IEEE AKSOY E,OMÜRBEK N,KARAATLI M "AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ." , ss.1 - 28, 2015.
ISNAD AKSOY, ESRA vd. "AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". (2015), 1-28.
APA AKSOY E, OMÜRBEK N, KARAATLI M (2015). AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), 1 - 28.
Chicago AKSOY ESRA,OMÜRBEK NURI,KARAATLI Meltem AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33, no.4 (2015): 1 - 28.
MLA AKSOY ESRA,OMÜRBEK NURI,KARAATLI Meltem AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.4, 2015, ss.1 - 28.
AMA AKSOY E,OMÜRBEK N,KARAATLI M AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 33(4): 1 - 28.
Vancouver AKSOY E,OMÜRBEK N,KARAATLI M AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 33(4): 1 - 28.
IEEE AKSOY E,OMÜRBEK N,KARAATLI M "AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, ss.1 - 28, 2015.
ISNAD AKSOY, ESRA vd. "AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ'NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33/4 (2015), 1-28.