Yıl: 2016 Cilt: 74 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 373 - 387 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AYBAY Rona/Nimet ÖZBEK, Vatandaşlık Hukuku, Yasa Değişikliklerine Uygun Olarak Güncelleştirilmiş 4. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015.
 • ÇELİK Edip F., Milletlerarası Hukuk, Birinci Kitap, Filiz Kitabevi, İstan- bul, 1984.
 • DOĞAN Vahit, 5901 sayılı Kanuna Göre Güncellenmiş Türk Vatandaşlık Hukuku, 12. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2014.
 • ERDEM Bahadır, Türk Vatandaşlık Hukuku, 4. Bası, Beta, İstanbul, 2014.
 • ERTEN Rifat, "Evliliğin Butlanının Evlenme Nedeniyle Kazanılan Türk Vatandaşlığına Etkisi Hususunda Değerlendirmeler", TAAD, Yıl 5, Sayı 19, 2014, s. 243-278.
 • ERTEN Rifat, "Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı'nın Türk Vatandaşlı- ğının Kazanılmasına İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler", Ankara Barosu Dergisi, Yıl:66, Sayı: 4, Güz 2008, s. 36-61.
 • GÖZLER Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 4. Baskı, Ekin Basın ve Yayın Dağıtım, Bursa, Ağustos, 2013.
 • GÜNGÖR Gülin, Tâbiiyet Hukuku/Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler-Şeyler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.
 • http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Turkish/166- Turkish.pdf.
 • http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-77-445.
 • http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT00000 6070722&dateTexte=20080312.
 • http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0458.pdf.
 • hudoc.echr.coe.int/app/.../pdf/?library (e.t.: 17.09.2015).
 • NOMER Ergin, Türk Vatandaşlık Hukuku, 20. Bası, Filiz Kitabevi, İstan- bul, 2014.
 • PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, 6. Baskı, Turan Kitabevi, Ankara, 1997.
 • REÇBER Kamuran, Uluslararası Hukuk Ders Kitabı, Dora Yayınevi, Bur- sa, 2014.
 • TANRIBİLİR Feriha Bilge, "Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı'nın Va- tandaşlığın Kazanılmasına İlişkin Hükümleri", TBB Dergisi, Sayı 75, 2008, ss. 27-62.
 • TURHAN Turgut/TANRIBİLİR Feriha Bilge, Vatandaşlık Hukuku, 3. Bas- kı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2012.
 • ÜZÜLMEZ İlhan, "Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Sonuçları", TBB, Sayı 58, 2005.
APA REÇBER K, ÖZGENÇ Z (2016). 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. , 373 - 387.
Chicago REÇBER Kamuran REÇBER,ÖZGENÇ ZEYNEP 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. (2016): 373 - 387.
MLA REÇBER Kamuran REÇBER,ÖZGENÇ ZEYNEP 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. , 2016, ss.373 - 387.
AMA REÇBER K,ÖZGENÇ Z 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. . 2016; 373 - 387.
Vancouver REÇBER K,ÖZGENÇ Z 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. . 2016; 373 - 387.
IEEE REÇBER K,ÖZGENÇ Z "5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR." , ss.373 - 387, 2016.
ISNAD REÇBER, Kamuran REÇBER - ÖZGENÇ, ZEYNEP. "5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR". (2016), 373-387.
APA REÇBER K, ÖZGENÇ Z (2016). 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74(1), 373 - 387.
Chicago REÇBER Kamuran REÇBER,ÖZGENÇ ZEYNEP 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 74, no.1 (2016): 373 - 387.
MLA REÇBER Kamuran REÇBER,ÖZGENÇ ZEYNEP 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.74, no.1, 2016, ss.373 - 387.
AMA REÇBER K,ÖZGENÇ Z 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2016; 74(1): 373 - 387.
Vancouver REÇBER K,ÖZGENÇ Z 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 2016; 74(1): 373 - 387.
IEEE REÇBER K,ÖZGENÇ Z "5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR." İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74, ss.373 - 387, 2016.
ISNAD REÇBER, Kamuran REÇBER - ÖZGENÇ, ZEYNEP. "5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIK KANUNUNDAKİ BAZI BOŞLUKLAR". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 74/1 (2016), 373-387.