ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI

Yıl: 2016 Cilt: 32 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 153 - 189 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-03-2023

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI

Öz:
Anonim şirket pay sahipleri arasında kısa vadecilik anlayışının giderek yaygınlaşması ve bunun şirket yönetimi üzerinde yarattığı baskı sonucu riskli yatırım kararlarının alınması, küresel ekonomik krizin nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Kurumsal yatırımcıların sayısının artmasıyla pay sahipleri şirket paylarına yalnızca portföylerinde bulunan bir yatırım aracı olarak bakmaya başlamış ve ortağı oldukları şirketin uzun vadeli politikalarına ilgileri giderek azalmıştır. Pay sahiplerinin dikkatini şirkete yeniden yönlendirmek amacıyla sunulan çözüm önerilerinden biri de sadakat payları olmuştur. Belirli süreyle paylarını satmaksızın elinde tutan ortaklara fazladan oy veya kâr hakkı veren sadakat payları, ilk olarak Fransa'da yasal düzenlemeye kavuşturulmuş; ardından giderek yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada sadakat payları ve kısa vadecilik akımının olumsuzluklarını ortadan kaldırmak amacıyla sunulan alternatif çözüm önerileri, Türk hukukundan örneklerle ele alınacaktır.
Anahtar Kelime:

Öz:
The progressive prevalence of short termism idea between joint stock company shareholders and taking risky investment decisions as a result of its pressure on the company's management is considered as one of the reasons of the global economic crisis. With the increase in the number of institutional investors, shareholders have started to consider their shares only as an investment instrument in their portfolio and their interest in the company's long term policy has gradually decreased. One of the solutions offered to refocus attention of shareholders to the company has been "loyalty shares". Loyalty shares, which can be describedas granting some extra vote or share profits to shareholders who hold their shares for a certain time period without selling, have gained legal status first in France, then have become widespread. In this work, loyalty shares and alternative solution offers that are served to eliminate the disadvantages of short termism have been examined with models in Turkish legal system.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Barker, R.: "Ownership Structure and Shareholder Engagement: Reflections on the Role of Institutional Shareholders in the Financial Crisis", içinde: Sun, W./ Stewart, J./Pollard, D.: "Corporate Governance and the Global Financial Crisis International Perspectives", Cambridge University Press, s. 144-164
 • Belinfanti, T. C: "Shareholder Cultivation and New Governance", Delaware Journal of Corporate Law 2014, Vol.38, s. 789-872 (http://heinonline.org -çevrimiçi 20.10.2014).
 • Bogle, J.: "Restoring Faith in Financial Markets-It is Time Institutional Investors Exerted Control over Publicly Held Companies", Wall Street Journal 18.01.2010, s. 1-4 (http://www.wsj.com/news/articles/SB1 0001424052748703436504574640523013840290?mod=googlene ws_wsj&mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2 Farticle%2FSB10001424052748703436504574640523013840290. html%3Fmod%3Dgooglenews_wsj -çevrimiçi 05.01.2015).
 • Bolton, P./Samama, F.: "L-Shares: Rewarding Long Term Investors", (http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2188661 -çevrimiçi 25.10.2014).
 • Delvoie, J./ Clottens, C.: "Accountability and Short-Termism: Some Notes on Loyalty Shares", Law and Financial Markets Review 2015, Vol. 9, No. 1, s. 19-28. (http://dx.doi.org/10.1080/17521440.2015.1032065 -çevrimiçi 16.02.2016).
 • Ginevri, A. S.: "The Rise of Long-Term Minority Shareholders' Rights in Publicly Held Corporations and Its Effect on Corporate Governance", European Business Organization Law Review 2011, Vol.12, s. 587-618 (http://journals. cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=8458654&jid=EBR&vol umeId=12&issueId=04&aid=8458653 -çevrimiçi 03.01.2015).
 • Hirschman, A.: "Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms", Harvard University Press 1970.
 • Kokkinis, A.: "Shareholder Short Termism in the UK: The Kay Review and the Potential Role of Corporate Law", Corporate Ownership and Control 2014, Vol. 11, Is. 3, s. 166-174.
 • Leroy, V.: "Shareholder Rights in France and the UK in a European Perspective", European Business Law Review 2007, Vol. 18, Is. 1, s. 205-241, s. 218 (http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EU LR2007009 -çevrimiçi 05.01.2015).
 • Masouros, P. E.: "Is the EU Taking Shareholder Rights Seriously?: An Essay on the Impotence of Shareholdership in Corporate Europe", European Company Law 2010, Vol. 7, Is. 5, s. 195-203 (https://www.kluwerlawonline.com/ abstract.php?area=Journals&id=EUCL2010038 -çevrimiçi 25.10.2014).
 • Mukwiri, J./Siems, M.: "The Financial Crisis: A Reason to Improve Shareholder Protection in the EU?", Journal of Law and Society, Vol. 41, N. 1, March 2014, s. 51-72.
 • Psarakis, G.: "One Share-One Vote and Case for Harmonised Capital Structure", European Business Law Review 2008, Vol. 19, Is. 4, s. 709-733, s. 724 (https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EU LR2008036 -çevrimiçi 05.01.2014).
 • Pulaşlı, H.: "Anonim Şirketlerde Yönetimde İmtiyaz ve Buna İlişkin Esas Sözleşme Düzenlemelerinin Anlam ve Etkisi", Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na Armağan, İÜHF Yayınları 1999, s. 563-592.
 • Quimby, A. P.: "Addressing Corporate Short Terminism Through Loyalty Shares", Florida State University Law Review 2012-2013, Vol. 40, Is. 389, s 389-414 (http://heinonline.org -çevrimiçi 15.10.2014).
 • Rodriguez, U.: "Corporporate Governance in an Age of Separation of Ownership from Ownership, University of Georgia School of Law Research Paper Series 2011, Paper Number 11-01.
 • Santoro, A/Di Palma, C./Guarneri, P./Capogrosso, A.: "Deviations from the 'One Share-One Vote' Principle in Italy: Recent Developments-Multiple Voting Rights Shares and Loyalty Shares", Bocconi Legal Papers, B. 141, 2015, s.141-176, s.142 (http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ bocclp5&div=10&g_sent=1&collection=journals -çevrimiçi 15.02.2016).
 • Strine, L. E.: "One Fundamental Corporate Governance Question We Face: Can Corporations Be Managed For The Long Term Unless Their Powerful Electorates also Act and Think Long Term?", The Business Lawyer, Vol. 66, N. 1, s. 1-26, s. 4 (http://www.jstor.org/stable/25758524?seq=1#page_scan_ tab_contents -çevrimiçi 08.04.2016).
 • Şehirali Çelik, F. H./Kırca, İ./Manavgat, Ç.: "Anonim Şirketler Hukuku", C. 1, BTHAE Yayınları, Ankara 2013.
 • Tekinalp, Ü./Poroy, R./Çamoğlu, E.: "Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku", Vedat Kitapçılık 2009.
 • Tekil, F. "Anonim Şirketler Hukuku", Alkım Yayınları, İstanbul 1998.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "Action Plan: European Company Law and Corporate Governance-A Modern Legal Framework for More Engaged Shareholders and Sustainable Companies", s. 3 vd. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:52012DC0740&from=EN -çevrimiçi 16.02.2016)
APA YATAĞAN ÖZKAN Ç (2016). ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. , 153 - 189.
Chicago YATAĞAN ÖZKAN ÇİĞDEM ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. (2016): 153 - 189.
MLA YATAĞAN ÖZKAN ÇİĞDEM ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. , 2016, ss.153 - 189.
AMA YATAĞAN ÖZKAN Ç ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. . 2016; 153 - 189.
Vancouver YATAĞAN ÖZKAN Ç ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. . 2016; 153 - 189.
IEEE YATAĞAN ÖZKAN Ç "ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI." , ss.153 - 189, 2016.
ISNAD YATAĞAN ÖZKAN, ÇİĞDEM. "ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI". (2016), 153-189.
APA YATAĞAN ÖZKAN Ç (2016). ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 32(3), 153 - 189.
Chicago YATAĞAN ÖZKAN ÇİĞDEM ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 32, no.3 (2016): 153 - 189.
MLA YATAĞAN ÖZKAN ÇİĞDEM ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.32, no.3, 2016, ss.153 - 189.
AMA YATAĞAN ÖZKAN Ç ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2016; 32(3): 153 - 189.
Vancouver YATAĞAN ÖZKAN Ç ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2016; 32(3): 153 - 189.
IEEE YATAĞAN ÖZKAN Ç "ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 32, ss.153 - 189, 2016.
ISNAD YATAĞAN ÖZKAN, ÇİĞDEM. "ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER VE KISA VADECİLİK AKIMINA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SADAKAT PAYLARI". Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 32/3 (2016), 153-189.