Yıl: 2014 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 133 - 138 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının öğrenci seçme yöntemlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012 yılında İnternet üzerinden sınav duyurusu yapan ve tesadüfî yöntemle seçilen 20 üniversite oluşturmaktadır. Araştırma verileri, üniversitelerin ilan etmiş oldukları özel yetenek sınav kitapçıklarının incelenmesi ile elde edilmiştir. Kitapçıklardan elde edilen veriler temalara ayrılarak, yüzde ve frekansları belirlenmiş ardından analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, özel yetenek sınavlarının uygulanmasında üç ana boyutun bulunduğu belirlenmiştir. Buna göre; 1) YGS puanları, özel yetenek sportif beceri alanları ve öğrenci kontenjanlarında farklılıklar olduğu ve birçok okulun birden fazla sınav tercih ettiği; 2) öğretim programları, ders içerikleri ve uzmanlık alanları farklı olan bölümlere aynı özel yetenek sınavı ile öğrenci yerleştirildiği; 3) Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) hazırlanmış ve üniversitelerde ortak olarak okutulmakta olan beden eğitimi ve spor öğretmenliği lisans programına farklı özel yetenek sınavları ile öğrenci yerleştirildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Spor Bilimleri

EXAMINATION OF METHODS FOR STUDENT SELECTION TO THE SCHOOLS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN TURKEY

Öz:
The aim of this study was to evaluate the student selection methods used by schools of physical education and sports in Turkey. Document reviewing, a qualitative research method, was used in the study. The study group consisted of 20 randomly selected universities that had made exam announcements over the internet in 2012. The data were collected through the evaluation of the exam booklets prepared by the universities for their special talent exams. The data obtained from the booklets were classified into different themes and analyzed using percentages and frequencies. Based on the study results, three main aspects were identified regarding the administration of special talent exams. As such, it was determined that: (1) there are differences among the schools with regard to the expected Transition to Higher Education Exam Scores, the special talent and sport skills and the student quotas, and that many schools prefer using more than one exam for student selection and placement purposes; (2) that schools tend to use the same special talent exam for the placement of the students to departments with different curricula, course content and specialization areas; and (3) that schools tend to use different special talent exams for the placement of students to the physical education and sports teaching undergraduate programs of universities having actually the same curriculum prepared centrally by the Council of Higher Education.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Spor Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KİZİR E, Temel C, GÜLLÜ M (2014). TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. , 133 - 138.
Chicago KİZİR Ethem,Temel Cenk,GÜLLÜ Mehmet TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. (2014): 133 - 138.
MLA KİZİR Ethem,Temel Cenk,GÜLLÜ Mehmet TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. , 2014, ss.133 - 138.
AMA KİZİR E,Temel C,GÜLLÜ M TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. . 2014; 133 - 138.
Vancouver KİZİR E,Temel C,GÜLLÜ M TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. . 2014; 133 - 138.
IEEE KİZİR E,Temel C,GÜLLÜ M "TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.133 - 138, 2014.
ISNAD KİZİR, Ethem vd. "TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ". (2014), 133-138.
APA KİZİR E, Temel C, GÜLLÜ M (2014). TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 12(2), 133 - 138.
Chicago KİZİR Ethem,Temel Cenk,GÜLLÜ Mehmet TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 12, no.2 (2014): 133 - 138.
MLA KİZİR Ethem,Temel Cenk,GÜLLÜ Mehmet TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, no.2, 2014, ss.133 - 138.
AMA KİZİR E,Temel C,GÜLLÜ M TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2014; 12(2): 133 - 138.
Vancouver KİZİR E,Temel C,GÜLLÜ M TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2014; 12(2): 133 - 138.
IEEE KİZİR E,Temel C,GÜLLÜ M "TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 12, ss.133 - 138, 2014.
ISNAD KİZİR, Ethem vd. "TÜRKİYE'DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ ÖĞRENCİ SEÇİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 12/2 (2014), 133-138.