Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği

Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 373 - 386 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği

Öz:
Özellikle geçtiğimiz yirmi yıl çok büyük teknolojik gelişmelere ve günlük hayatımıza olan yansımalarına şahitlik etmektedir. Uzmanlar yeni neslin iletişim alışkanlıklarının bilinmesinin, gelecekte onların nasıl iletişim kuracakları hakkında öngörüde bulunmamıza yardımcı olacağı konusunda hemfikirdir. Bu çalışmada da, teknoloji ve birey arasında yoğunlaşan ilişkiden yola çıkılarak, genç nüfusun internet ve sosyal medyayı kullanım alışkanlıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın genel amacı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını belirlemeye yöneliktir. Öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını belirleyebilmek için sosyal ağlara karşı tutumları ve kullanım alışkanlıkları sorgulanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde öğrencilerin iletişim kurmak için tercih ettikleri ortamların, internet araçlarını kullanma durumlarının ve interneti kullanma sıklıklarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılığının olup olmadığı araştırılmıştır. Öğrencilere uygulanan anket çevrimiçi ortamda, Nisan-Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ülkemizin farklı illerinden gönüllü olarak 4000'den fazla öğrenci katılmıştır. Çevrimiçi ortam üzerinden yayımlanan anket iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde öğrencilerin yaş ve cinsiyet gibi demografik bilgileri ile öğrencilerin internet kullanım bilgilerine, ikinci bölümde ise sosyal medya kullanım alışkanlıklarına yönelik bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu genel çerçevede öncelikle öğrenenlerin interneti kullanma durumları yaş, cinsiyet değişkenleri bağlamında tartışılmıştır. Daha sonra katılımcıların interneti kullanma durumları ve interneti kullanma sıklıklarına ilişkin veriler değerlendirilmiştir. Ardından öğrenenlerin arkadaşlarıyla iletişim kurmak için hangi ortamı tercih ettikleri, sosyal ağ araçlarını kullanma konusunda yeterliklerini nasıl değerlendirdikleri ve son olarak sosyal ağ araçlarını kullanma amaçları tartışılmıştır. İnternet kullanımını kullanıcıların yaş ortalaması açısından değerlendirdiğimizde, büyük bir çoğunluğun 16-24 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Öte yandan kullanıcıların internet kullanım sıklıklarının hergün beş-altı saat aralığında yoğunlaştığı görülmüş ve internet kullanım sıklıkları ile sosyal ağ araçlarının kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların arkadaşlarıyla iletişim kurmak için büyük ölçüde telefonu tercih ettikleri görülmektedir. Bunun yanında katılımcıların interneti kullanımı konusunda kendilerine ilişkin yaptıkları değerlendirmede, gerek kadınların gerekse erkeklerin kendilerini oldukça yeterli buldukları görülmüştür. En çok kullanmayı tercih ettikleri sosyal ağ aracının da facebook olduğunu dile getirmişlerdir. Diğer yandan katılımcılar sosyal medya araçlarından; second life, pinterest, flicker gibi uygulamaları büyük bir oranla kullanmadıklarını vurgulamışlardır. Son olarak da katılımcıların sosyal ağları hangi amaçla kullandıklarını belirlemeye çalışılmıştır. Bu değerlendirmede de hem kadın hem de erkek öğrencilerin sosyal ağlara girme nedenlerinin başında arkadaşlarıyla iletişim kurma isteklerinin olduğu görülmüştür
Anahtar Kelime:

A Study On Usage Of Social Media Among Univerty Students: Anadolu University Case

Öz:
Especially over the last two decades we have witnessed tremendous developments in technology and its engagement into our daily life. Experts in general agree that the more we know about the young generations' habits especially on use of technology in this ever-changing times the better we can prepare them for the future. This manuscript reveals the results of a study that was conducted to serve this purpose. More specifically, this study intended to uncover the Anadolu University distance students' attitudes toward the social networks and their use of social media. Additionally the gender differences were also examined. An online survey was administered to collect data during April-May of 2015. The instrument included close-ended questions regarding the students' use of the Internet and social media as well as their demographic characteristics, such as age and gender. More than 4000 students from all over the country voluntarily participated the survey. Within this framework, first, the participant learners' Internet usage was discussed in the light of their ages and genders. Then, the learners' frequency of Internet this usage was evaluated. Later, the learners' preferences of media to communicate with their friends, how they evaluate their competencies regarding using social networking tools, and finally, their goals for using social media have been discussed. Analysis of the learners' ages and their Internet usage have shown that the majority of the Internet users are between ages 16-24. It has also been founded that the participant learners use the Internet around 5 hours every day and there is a positive relationship between frequency of Internet usage and use of social media. On the other hand, the participant learners prefer to use mobile phones to communicate with their friends. Moreover, both female and male participants have high level of competence about regarding use of Internet and social media. The study has also revealed that the most preferred social media tool among the participants is Facebook. Meanwhile, Second Life, Pinterest, and Flicker are also often preferred among the participants. And finally, the study has uncovered that communicating with friends, acquaintances and family members is the major reason for using social media tools among the participant learners
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AYDIN İ (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. , 373 - 386.
Chicago AYDIN İrem Erdem Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. (2016): 373 - 386.
MLA AYDIN İrem Erdem Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. , 2016, ss.373 - 386.
AMA AYDIN İ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. . 2016; 373 - 386.
Vancouver AYDIN İ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. . 2016; 373 - 386.
IEEE AYDIN İ "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği." , ss.373 - 386, 2016.
ISNAD AYDIN, İrem Erdem. "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği". (2016), 373-386.
APA AYDIN İ (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(35), 373 - 386.
Chicago AYDIN İrem Erdem Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.35 (2016): 373 - 386.
MLA AYDIN İrem Erdem Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.35, 2016, ss.373 - 386.
AMA AYDIN İ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 0(35): 373 - 386.
Vancouver AYDIN İ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 0(35): 373 - 386.
IEEE AYDIN İ "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.373 - 386, 2016.
ISNAD AYDIN, İrem Erdem. "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 35 (2016), 373-386.