Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 101 Sayfa Aralığı: 124 - 132 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt

Öz:
Konut finansmanı kullanan tüketici, ödeme planında gösterilen taksitleri zamanında ödemezse kendiliğinden temerrüde düşer. Konut finansman kuruluşu, sözleşmede muacceliyet şartı kararlaştırılmışsa birbirini izleyen iki taksitin ödenmemesi halinde geri kalan kredinin ödenmesini de isteyebilir. Bunun için, tüketiciye 30 gün süreli bildirim göndererek ödenmeyen taksit miktarlarını belirtmesi gerekir. Konut finansman kredilerinde temerrüt faizi konusunda eski 4077 sayılı Kanun döneminde çıkarılmış konut finansman sözleşmesi hakkındaki yönetmelik uygulanır. Buna göre, temerrüt faizinin akdi faizin %30'unu geçmemesi gerekir. Yeni 6502 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağında da aynı sınırlama korunmuştur
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Default on Mortgage Contracts

Öz:
The consumer who use housing finance, falls automotically in default if does not pay installments on time shown on the payment plan. If there is an acceleration clause was decided in the contract, the housing finance institution may also ask remaining payments of the loan in case two successive installments are unpaid. In this case, the housing finance institution must specify the amount of the unpaid installment by notifications sent to 30 days duration to the consumer Housing finance in the default interest on loans issued during the implementation of regulations on housing finance contracts of the act no 4077. Accordingly, it should not exceed 30% of the contractual interest rate of default interest. Prepared according to the new act no. 6502 Housing on Finance Contracts Draft Regulation is also preserved in the same restrictions
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • AKİPEK, Ş.: Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tü- ketici Kredisi, Ankara 1999.
 • ARKAN, S.: Ticari İşletme Hukuku, 19. Bası, Ankara 2014.
 • ASLAN: 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku, İstanbul 2014.
 • AYAN, E.: Konut Finansmanı ve Değerlemesi, İstanbul 2014.
 • ÇABRİ, S.: Konut Finansmanı Sözleşmeleri, İstanbul 2010.
 • ÖNAL, Y. B. / TOPALOĞLU, M.: İpotekli Konut Finansmanı ve Hukuku Mortgage (Tutsat), Adana 2007.
 • REİSOĞLU, S.: Tüketici Kredilerine ve Kredi Kartı İşlemlerin Uygulanacak Akdi ve Temerrüt Faiz Oranları, Bankacılar, Eylül 2014.
 • TOPALOĞLU, M.: (Topbaş-Üçışık), Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, Ankara 2014.
 • TOPALOĞLU, M.: An Evaluation of Turkish Mortgage System From the Perspective of Global Economic Crisis, China - USA Business Review, Vol. 11, No: 7, July 2012.
 • TOPALOĞLU, M.: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, Adana 2007.
 • TOPALOĞLU, M.: Mortgage Kredilerinde Erken Ödeme Ücreti (Cezası), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, Y. 2008, Sa. 1-2.
 • YILMAZ Ç. M.: Mortgage Sisteminin Hukuki Niteliği ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri, Ankara 2012.
APA Topaloğlu M (2015). Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. , 124 - 132.
Chicago Topaloğlu Mustafa Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. (2015): 124 - 132.
MLA Topaloğlu Mustafa Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. , 2015, ss.124 - 132.
AMA Topaloğlu M Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. . 2015; 124 - 132.
Vancouver Topaloğlu M Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. . 2015; 124 - 132.
IEEE Topaloğlu M "Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt." , ss.124 - 132, 2015.
ISNAD Topaloğlu, Mustafa. "Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt". (2015), 124-132.
APA Topaloğlu M (2015). Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. Terazi Hukuk Dergisi, 10(101), 124 - 132.
Chicago Topaloğlu Mustafa Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. Terazi Hukuk Dergisi 10, no.101 (2015): 124 - 132.
MLA Topaloğlu Mustafa Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. Terazi Hukuk Dergisi, vol.10, no.101, 2015, ss.124 - 132.
AMA Topaloğlu M Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. Terazi Hukuk Dergisi. 2015; 10(101): 124 - 132.
Vancouver Topaloğlu M Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt. Terazi Hukuk Dergisi. 2015; 10(101): 124 - 132.
IEEE Topaloğlu M "Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt." Terazi Hukuk Dergisi, 10, ss.124 - 132, 2015.
ISNAD Topaloğlu, Mustafa. "Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt". Terazi Hukuk Dergisi 10/101 (2015), 124-132.