Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması

Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 102 Sayfa Aralığı: 60 - 67 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması

Öz:
6100 sayılı HMK, iki ana yargılama usulü getirmiştir. Bunlar, yazılı ve basit yargılama usulleridir. İki yargılama usulü arasında, bazı ana farklılıklar olmakla birlikte, ortak uygulandıkları hükümler de (HMK m. 145) bulunmaktadır. Çalışma konumuzu incelerken, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü arasındaki farklar kısa bir şekilde belirtilecektir. Ardından, basit yargılama usulünün getiriliş amacı kapsama alındıktan sonra, basit yargılama usulünde tanık deliline başvurulması durumunda tanık listesinin (tanıkların isimlerinin ve adreslerinin) ne zaman sunulacağı hususu irdelenecektir. Devamında ise, konuya ilişkin Yargıtay kararlarına yer verip ve gerektiği yerde bu kararlarla ilgili yorum yaptıktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Applying to Witness Evidence in Simple Jurisdictional Procedure

Öz:
Two main jurisdictional procedures are introduced in Civil Procedure Code no.6100. Those are written and simple jurisdictional procedures. Although there are some essential differences between two jurisdictional procedures, there are some provisions (CPC art.145) applied in common. While we are examining our study topic, the differences between the written and simple jurisdictional procedure will be briefly mentioned. Following, after dealing with the purpose of introducing the simple jurisdictional procedure, when the list of witnesses (name and addresses of witnesses) would be submitted in case of applying the witness evidence in simple jurisdictional procedure will be studied. Finally, we will express our opinion after providing the supreme court precedents on the subject and commenting on them if necessary
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • BOLAYIR, Nur: Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasın- da Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul, 2014. (Kısaltma: Hukuk Yargılaması).
  • BOLAYIR, Nur: Medenî Usûl Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları, Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan, C: 1, Ankara, 2014.
  • ERDÖNMEZ, Güray: Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı, İBD., C: 87, Y: 2013, S: 5.
  • KURU, Baki / ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder: Medenî Usul Hukuku, 22. Baskı, Ankara, 2011.
  • PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY, Oğuz / ÖZEKES, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Ankara, 2013.
  • TUTUMLU, Mehmet Akif: 6100 Sayılı HMK'ya Göre Hâkim Yemin Delilini İlgili Tarafa Hatırlatmak Zorunda mıdır? Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 7 Sayı: 66 Şubat 2012.
  • YILMAZ, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Değişti- rilmiş 2. Baskı, Ankara, 2013.
APA Karamercan F (2015). Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. , 60 - 67.
Chicago Karamercan Fatih Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. (2015): 60 - 67.
MLA Karamercan Fatih Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. , 2015, ss.60 - 67.
AMA Karamercan F Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. . 2015; 60 - 67.
Vancouver Karamercan F Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. . 2015; 60 - 67.
IEEE Karamercan F "Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması." , ss.60 - 67, 2015.
ISNAD Karamercan, Fatih. "Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması". (2015), 60-67.
APA Karamercan F (2015). Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. Terazi Hukuk Dergisi, 10(102), 60 - 67.
Chicago Karamercan Fatih Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. Terazi Hukuk Dergisi 10, no.102 (2015): 60 - 67.
MLA Karamercan Fatih Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. Terazi Hukuk Dergisi, vol.10, no.102, 2015, ss.60 - 67.
AMA Karamercan F Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. Terazi Hukuk Dergisi. 2015; 10(102): 60 - 67.
Vancouver Karamercan F Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması. Terazi Hukuk Dergisi. 2015; 10(102): 60 - 67.
IEEE Karamercan F "Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması." Terazi Hukuk Dergisi, 10, ss.60 - 67, 2015.
ISNAD Karamercan, Fatih. "Basit Yargılama Usulünde Tanık Deliline Başvurulması". Terazi Hukuk Dergisi 10/102 (2015), 60-67.