Yıl: 2003 Cilt: 25 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 172 - 178 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi 3-4. sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyebilecek bazı faktörlerin ortaya çıkarılmasıdır, Gereç ve yöntem: Erciyes Üniversitesi'nin fakülte ve yüksekokullarındaki 27 bölümden dokuzu 1/3 basit tesadüfi örnekleme ile seçildi. Bu okulların 3-4. sınıflarda okuyan 650 öğrenciden 599'u ile yüz yüze görüşüldü. Öğrencilere beslenme tarzları ve alışkanlıktan ile ilgili 30 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Bulgular: Araştırmaya 394'ü kız (%65,8) , 205'i erkek % (34,2) toplam 599 öğrenci dahil edildi. Kız ve erkek öğrenciler arasında sigara içimi yönünden belirgin farklılık görüldü. Beden kitle indeksi erkeklerde 22,70$pm$2,33 kg/m2 kızlarda ise 20,77$pm$2,06 kg/m2 olarak tespit edildi. Günde üç öğün yemek yiyen öğrenci sayısı 293 (% 48,9), iken her gün düzenli kahvaltı yapanların sayısının 206'sı (% 34,4) olduğu görüldü. Bununla birlikte öğrencilerin 251 'i (% 41,9) öğle yemeğini, 540'si (% 75,1) de akşam yemeğini düzenli olarak yediklerini ifade etti. Evde aileleri ile ya da arkadaşları ile birlikte kalan, ve beslenme konusunda verilen konferanslara gönüllü olarak katılan öğrencilerin kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerini daha düzenli yaptığı görüldü. Ayrıca erkek öğrencilerin öğlen yemeklerini kız öğrencilere göre daha düzenli yedikleri belirlendi. Sonuç: Bu veriler değerlendirildiğinde üniversite öğrencilerinin sık öğün atladıkları, evde kalanların daha düzenli kahvaltı yaptıkları ve en düzenli alman öğünün akşam yemekleri olduğu görüldü. Öte yandan öğrencilerin gönüllü katıldığı konferans vb. beslenme hakkındaki eğitim faaliyetlerinin, zorunlu olarak daha önce aldıkları derslere göre, beslenme alışkanlıkları üzerinde daha etkili olduğunu düşünmekteyiz
Anahtar Kelime: Beslenme alışkanlığı Beslenme Anketler Öğrenciler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Noor MI. The nutrition and health transition in Malaysia. Public Health Nutr. 2000; 5(1A): 191-195
 • 2. Benjelloun S. Nutrition transition in Morocco. Public Health Nutr. 2002; 5(1A): 135-140
 • 3. Williams GM, Williams CL, Weisburger JH. Diet and cancer prevention: the fiber first diet. Toxicol Sci 1999; 52(2 Suppl): 72-86
 • 4. MorrisVm, Rorie JA. Nutritional concerns in women’s primary care. J Nurse Midwifery. 1997; 42: 509-520
 • 5. Romieu I, Hernandez-Avila M, Rivera JA, Ruel MT, Parra S. Dietary studies in countries experiencing a health transition: Mexico and Central America. Am J Clin Nutr 1997; 65(4 Suppl): 1159-1165
 • 6. Bull NL. Dietary habits, food consumption and nutrient intake during adolesance. J Adolesc Health 1992; 13: 384-388
 • 7. Belmaker E, Cohen JD. The advisability of the prudent diet in adolescence. J Adolesc Health Care 1985; 6: 224-232
 • 8. Hellenius ML, Dahlof C, Aberg H, Krakau I, de Faire U. Quality of life is not negatively affected by diet and exercise intervention in healthy men with cardiovasculary risk factors. Qual Life Res. 1995; 4: 13-20
 • 9. Abernathy RP, Black DR. Healthy body weights: an alternative perspective. Am J Clin Nutr. 1996; 63(3 Suppl): 448-451 J Adolesc Health 1992; 13: 384-388
 • 10. Sağlam F, Yürükçü S. Ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi yüksek okul öğrencilerinin besin tüketim durumu, beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeylerinin saptaması. Beslenme ve Diyet Dergisi 1996; 25: 16-23
 • 11. Garibağaoğlu M, Dönmez S, Mergen Ö, Saydam R, Hasbay A. IV. Uluslar arası beslenme ve diyetetik kongresi Bildiriler Kitabı. Antalya 2-5 Nisan 2003:194
 • 12. Baysal A. Kahvaltı ve okul başarısı. Beslenme ve Diyet Dergisi 1999; 28: 1-3
 • 13. Braekman L, De Backuer D, Maes L, De Backer G. Effects of low-intensity work-site based nutrition intervension. Occup Med 1999; 49: 549-555
 • 14. Köksal O. Üniversite gençliğinin beslenme konusu ve sorunları. III. Halk sağlığı günleri Kongre Kitapçığı. Kayseri 1993: 10-12
 • 15. Kızıltan G. Başkent üniversitesi yiyecek içecek işletmeciliği programına kayıtlı öğrencilerin beslenme bilgi düzeyi ve beslenme durumuna beslenme eğitiminin etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 2000; 29: 34-41).
 • 16. Yaycı M. Çivi S, Bediz CŞ. Gençlerde beslenme alışkanlıkları III. Halk sağlığı günleri Kongre Kitapçığı. Kayseri 1993: 96
 • 17. Öztürk Y, Aykut M. Ya sigara ya sağlık Erciyes Üniversitesi yayını. Kayseri 1992: 10
 • 18. Ergülen S, Saygun M, Çöl M, Sayan M. Ankara üniversitesi öğrencilerinde anemi sıklığı beslenme alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 2001; 30: 24-31
APA MAZICIOĞLU M, ÇAKIR E (2003). Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. , 172 - 178.
Chicago MAZICIOĞLU M. Mümtaz,ÇAKIR Elif Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. (2003): 172 - 178.
MLA MAZICIOĞLU M. Mümtaz,ÇAKIR Elif Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. , 2003, ss.172 - 178.
AMA MAZICIOĞLU M,ÇAKIR E Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. . 2003; 172 - 178.
Vancouver MAZICIOĞLU M,ÇAKIR E Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. . 2003; 172 - 178.
IEEE MAZICIOĞLU M,ÇAKIR E "Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler." , ss.172 - 178, 2003.
ISNAD MAZICIOĞLU, M. Mümtaz - ÇAKIR, Elif. "Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler". (2003), 172-178.
APA MAZICIOĞLU M, ÇAKIR E (2003). Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 25(4), 172 - 178.
Chicago MAZICIOĞLU M. Mümtaz,ÇAKIR Elif Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi 25, no.4 (2003): 172 - 178.
MLA MAZICIOĞLU M. Mümtaz,ÇAKIR Elif Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, vol.25, no.4, 2003, ss.172 - 178.
AMA MAZICIOĞLU M,ÇAKIR E Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi. 2003; 25(4): 172 - 178.
Vancouver MAZICIOĞLU M,ÇAKIR E Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi. 2003; 25(4): 172 - 178.
IEEE MAZICIOĞLU M,ÇAKIR E "Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler." Erciyes Tıp Dergisi, 25, ss.172 - 178, 2003.
ISNAD MAZICIOĞLU, M. Mümtaz - ÇAKIR, Elif. "Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler". Erciyes Tıp Dergisi 25/4 (2003), 172-178.