Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi

Yıl: 2016 Cilt: 82 Sayı: 156 Sayfa Aralığı: 13 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi

Öz:
Harita projeksiyonlarında bir nokta etrafında oluşan deformasyonları yorumlamak için kullanılan Tissot endikatrisinin yarıçapları ve yönünün belirlenmesi harita projeksiyonunda coğrafi ağın izdüşümü ortogonal değilse maksimum ve minimum uzunluk deformasyon yönlerinin meridyen ve paraleller yönünde olmaması nedeniyle basit bir problem değildir. Bu çalışmada konu çeşitli kaynaklarda önerilen yaklaşımlar verilerek tartışılmıştır. Temel ders kitaplarında bu konuda ya hiç bilgi bulunmamakta ya da her koşulda doğru sonuç verebilecek bağıntılar verilmemektedir. Her koşulda çözüm sağlayan yaklaşımlar makale çalışmalarında sunulmuştur. Bu yaklaşımlar tartışılmış ve uygulanabilirlikleri yazar tarafından geliştirilen yazılım ile test edilmiştir. İki harita projeksiyonunda sayısal uygulama ve endikatris gösterimi yapılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

The Determination of Elements of Tissot's Indicatrix in Map Projections with non- orthogonal Graticule

Öz:
Tissot's indicatrix or ellipse of distortion provides a mathematical tool that enables to understand local scale changes around a point. The determination of the elements of the ellipse is somehow problematic in map projections with non-orthogonal graticule. In most of the textbooks, the direction of the ellipse is not handled, or confusing formulae are given. In this paper, the problem is discussed in detail and some methods suggested by scientific papers are examined and programmed by the author. The methods valid in any projection and in any part of the reference surface are given. Applications with two non-orthogonal projections are presented
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Bildirici, I. O. (2015). Quasi indicatrix approach for distortion visualization and analysis for map projections, International Journal of Geographical Information Science, 29, No. 12, 2295- 2309. Bildirici, İ.Ö., Uluğtekin, N. (2011). Visualization of Map Projection Distortions by Using Finite Circles: an Alternative Approach to Tissot's Indicatrix, 25th International Cartographic Conference, Paris.
 • Boùùaert, M.C., De Baets, B., Vervust, S., Neutens, T., De Maeyer P., Van de Weghe, N. (2016). Computation and visualisation of the accuracy of old maps using differential distortion analysis, International Journal of Geographical Information Science, online.
 • Canters, F. (2002). Small-Scale Map Projection Design, Taylor and Francis, London, New York.
 • Goldberg, D. M., & Gott III, J. R. (2007). Flexion and skewness in map projections of the earth, Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 42(4), 297-318.
 • Koçak, E., (1999). Harita Projeksiyonları, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Laskowski, P. H., (1989). The Traditional and Modern Look at Tissot's Indicatrix, The American Cartographer, 16/2, 123-133.
 • Maling, D.H., (1992). Coordinate Systems and Map Projections, Pergamon Press, New York.
 • Richardus, P. and Adler, R.K. (1972). Map projections, for geodesists, cartographers and geographers, North- Holland Publishing Company, Amsterdam.
 • Snyder, J.P., (1987). Map Projections- A Working Manual, United States Geological Survey Professional Paper 1395, Washington D.C.
 • Uçar, D., İpbüker C., Bildirici, İ. Ö., (2011). Matematiksel Kartografya : Harita Projeksiyonları Teorisi ve Uygulamaları, 2. Baskı, Atlas Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Uçar, D., İpbüker, C., (1998). Kartografik Projeksiyonlarda Deformasyon Elipslerinin Grafik Görselleştirilmesi, Harita Dergisi, 119, 30-44.
APA Bildirici İ (2016). Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. , 13 - 22.
Chicago Bildirici İbrahim Öztuğ Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. (2016): 13 - 22.
MLA Bildirici İbrahim Öztuğ Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. , 2016, ss.13 - 22.
AMA Bildirici İ Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. . 2016; 13 - 22.
Vancouver Bildirici İ Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. . 2016; 13 - 22.
IEEE Bildirici İ "Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi." , ss.13 - 22, 2016.
ISNAD Bildirici, İbrahim Öztuğ. "Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi". (2016), 13-22.
APA Bildirici İ (2016). Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. Harita Dergisi, 82(156), 13 - 22.
Chicago Bildirici İbrahim Öztuğ Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. Harita Dergisi 82, no.156 (2016): 13 - 22.
MLA Bildirici İbrahim Öztuğ Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. Harita Dergisi, vol.82, no.156, 2016, ss.13 - 22.
AMA Bildirici İ Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. Harita Dergisi. 2016; 82(156): 13 - 22.
Vancouver Bildirici İ Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi. Harita Dergisi. 2016; 82(156): 13 - 22.
IEEE Bildirici İ "Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi." Harita Dergisi, 82, ss.13 - 22, 2016.
ISNAD Bildirici, İbrahim Öztuğ. "Ortogonal Olmayan Coğrafi Ağlı Harita Projeksiyonlarında Tissot Endikatris Elemanlarının Belirlenmesi". Harita Dergisi 82/156 (2016), 13-22.