Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 55 - 60 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents

Öz:
Amaç: Bu araştırma özel bir huzurevinde kalan yaşlıların uyku kalitelerini saptamak ve akşam yatmadan önce uygulanan pasif müzikoterapinin uyku kalitesine etkisini belirlemek amacıyla öntest sontest tek gruplu yarı deneysel olarak yapıldı.Gereç ve Yöntem: Bellek sorunu ve ağır işitme kusuru olmayan, soruları bağımsız olarak yanıtlayabilen, müzik dinletilen süreç içerisinde daha önce kullanılan ilaçların dozunda değişiklik yapılmayan 31 yaşlı birey örneklemi oluşturdu. Veriler, araştırmanın başında ve üç hafta boyunca uygulanan pasif müzikoterapi sonrasında, 'Anket Formu' ve 'Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi' (PUKİ) ile toplanmıştır. Veriler; sayı, yüzdelik, ortalamalar, eşleştirilmiş t testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi ile değerlendirildi.Bulgular: Yaşlıların yaş ortalaması 81.0±8.49 olup, yaşlılarda pasif müzikoterapi öncesi PUKİ puanı 5.19±1.75; pasif müzikoterapi sonrası PUKİ puanı 4.41±1.60 olarak saptandı. Buna göre pasif müzikoterapi sonrası PUKİ puan ortalaması, pasif müzikoterapi öncesi PUKİ puan ortalamasına göre düşük bulundu (p=0.03).Sonuç: Yaşlılarda akşam yatmadan önce uygulanan pasif müzikoterapinin uyku kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğu saptandı
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Pasif Müzikoterapinin Uyku Kalitesine Etkisi

Öz:
Objectives: This one-group, pretest-posttest quasi-experimental study was conducted among elderly nursing home residents to determine their quality of sleep and the effect of passive music therapy given at bedtime on sleep quality.Methods: The study comprised 31 people aged 64-91 years. Exclusion criteria were severe hearing impairment or memory problems. Inclusion criteria were the ability to answer questions unassisted and no dosage change in current medicines during the study period. Data were collected at the beginning of the research study and after three weeks of passive music therapy using a questionnaire and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Data were evaluated using numbers, percentages, averages, paired t-test, Mann-Whitney U-test, and Kruskal-Wallis test.Results: The study found that the average age of the elderly subjects was 81.0±8.49 years; before passive music therapy was initiated, their PSQI score was 5.19±1.75, and after passive music therapy, it was 4.41±1.60. According to these results, subsequent passive music therapy lowered average PSQI scores significantly (p=0.03).Conclusion: The study found that passive music therapy given at bedtime to elderly subjects has positive effects on the quality of sleep
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Yücel N. Demanslı yıllara değer katan aktiviteler (Ergoterapi aktivi- teleri, uğraş terapisi aktiviteleri, rehabilitasyon aktiviteleri). İstanbul: İBB Basımevi; 2009.
 • Roach SS. Introductory gerontological nursing. Philadelphia: Lippincott; 2001.
 • Montgomery P. Treatments for sleep problems in elderly people. BMJ 2002;325:1049.
 • Lesage S, Scharf SM. Beyond the usual suspects: approaching sleep in el- derly people. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007;62:53-4.
 • Wolkove N, Elkholy O, Baltzan M, Palayew M. Sleep and aging: 1. Sleep disorders commonly found in older people. CMAJ 2007;176:1299-304.
 • Cobbs EL, Duthie EH, Murphy JB, (editors). Geriatric review syllabus. 4th ed, American Geriatric Society: Kendall/Hunt Publishing; 1999.
 • Fetveit A, Bjorvatn B. Sleep disturbances among nursing home residents. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17:604-9.
 • Hoffman S. Sleep in the older adult: implications for nurses (CE). Geriatr Nurs 2003;24:210-6.
 • Pandi-Perumal SR, Seils LK, Kayumov L, Ralph MR, , et al. Senescence, sleep, and circadian rhythms. Ageing Res Rev 2002;1:559-604.
 • Ak AŞ. Avrupa ve Türk İslam medeniyetinde müzikle tedavi tarihi gelişimi ve uygulamalar. 2. baskı. İstanbul: Ötüken Neşriyat Yayınları; 2006.
 • Somakcı P. Türklerde müzikle tedavi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg 2003;15:131-40.
 • Gençel Ö. Müzikle tedavi. Kastamonu Eğitim Derg 2006;14:697-706.
 • White JM. State of the science of music interventions. Critical care and perioperative practice. Crit Care Nurs Clin North Am 2000;12:219-25.
 • Covington H. Therapeutic music for patients with psychiatric disorders. Holist Nurs Pract 2001;15:59-69.
 • Evans D. The effectiveness of music as an intervention for hospital pa- tients: a systematic review. J Adv Nurs 2002;37:8-18.
 • Gold C. The use of effect sizes in music therapy research. Music Therapy Perspectives 2004;22:91-5.
 • Lai HL, Good M. Music improves sleep quality in older adults. J Adv Nurs 2005;49:234-44.
 • de Niet G, Tiemens B, Lendemeijer B, Hutschemaekers G. Music-as- sisted relaxation to improve sleep quality: meta-analysis. J Adv Nurs 2009;65:1356-64.
 • Bloch B, Reshef A, Vadas L, Haliba Y, et al. The effects of music relaxation on sleep quality and emotional measures in people living with schizo- phrenia. J Music Ther 2010;47:27-52.
 • Şenol V, Soyuer F, Nar Şenol P. Assessment of sleep quality with pitts- burgh, epworth and morningnesseveningness questionnaire scales in the elderly at nursing home. Turkish Journal of Geriatric 2013;161:60-8.
 • Eser I, Khorshid L, Cinar S. Sleep quality of older adults in nursing homes in Turkey: enhancing the quality of sleep improves quality of life. J Geron- tol Nurs 2007;33:42-9.
 • Fadıloğlu Ç, İlkbay Y, Kuzeyli Yıldırım Y. Sleep quality among nursing home residents. Turk Geriatr Derg 2006;9:165-9.
 • Babacan Gümüş A, Engin E, Özgür G. Evaluation of sleep pattern char- acteristics of the elderly without a cognitive disorder living in a nursing home. Turk Geriatr Derg 2009;12:138-46
 • Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Berman SR, et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and re- search. Psychiatry Res 1989;28:193-213.
 • Ağargün MY, Kara H, Anlar OA. The Validity and Reliability of the Pitts- burgh Sleep Quality Index. Turk Psikiyatri Derg 1996;7:107-15.
 • Gooneratne NS, Tavaria A, Patel N, Madhusudan L, et al. Perceived ef- fectiveness of diverse sleep treatments in older adults. J Am Geriatr Soc 2011;59:297-303.
 • Öztürk M. Hastanede yatan yetişkin hastaların uyku gereksinimlerini et- kileyen faktörlerin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Adana: Çukurova Üni- versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Akdemir N, Birol L. İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı. 2. baskı. Ankara: Sistem Ofset Basımevi; 2003.
 • Ay FA, (editör). Temel hemşirelik 'Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar'. 2. baskı. İstanbul: Medikal Yayıncılık; 2008.
 • Kaynak H. Uyku uykusuzluk mu? Aşırı uyumak mı?. 3. baskı. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık; 2008.
 • Harmat L, Takács J, Bódizs R. Music improves sleep quality in students. J Adv Nurs. 2008;62:327-35.
 • Ziv N, Rotem T, Arnon Z, Haimov I. The effect of music relaxation versus progressive muscular relaxation on insomnia in older people and their relationship to personality traits. J Music Ther 2008;45:360-80.
 • Chan MF, Chan EA, Mok E. Effects of music on depression and sleep qual- ity in elderly people: A randomised controlled trial. Complement Ther Med 2010;18:150-9.
 • o This paper reveals some of the findings of 1st authors' MSc research at Marmara University, Health Science Institute, İstanbul, Turkey.
APA Altan Sarıkaya N, OĞUZ S (2016). Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. , 55 - 60.
Chicago Altan Sarıkaya Nihan,OĞUZ Sıdıka Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. (2016): 55 - 60.
MLA Altan Sarıkaya Nihan,OĞUZ Sıdıka Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. , 2016, ss.55 - 60.
AMA Altan Sarıkaya N,OĞUZ S Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. . 2016; 55 - 60.
Vancouver Altan Sarıkaya N,OĞUZ S Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. . 2016; 55 - 60.
IEEE Altan Sarıkaya N,OĞUZ S "Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents." , ss.55 - 60, 2016.
ISNAD Altan Sarıkaya, Nihan - OĞUZ, Sıdıka. "Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents". (2016), 55-60.
APA Altan Sarıkaya N, OĞUZ S (2016). Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7(2), 55 - 60.
Chicago Altan Sarıkaya Nihan,OĞUZ Sıdıka Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 7, no.2 (2016): 55 - 60.
MLA Altan Sarıkaya Nihan,OĞUZ Sıdıka Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.7, no.2, 2016, ss.55 - 60.
AMA Altan Sarıkaya N,OĞUZ S Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2016; 7(2): 55 - 60.
Vancouver Altan Sarıkaya N,OĞUZ S Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2016; 7(2): 55 - 60.
IEEE Altan Sarıkaya N,OĞUZ S "Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents." Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 7, ss.55 - 60, 2016.
ISNAD Altan Sarıkaya, Nihan - OĞUZ, Sıdıka. "Effect of Passive Music Therapy on Sleep Quality in ElderlyNursing Home Residents". Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 7/2 (2016), 55-60.