Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 102 - 112 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Öz:
Müşteri şikayet davranışı, geleneksel alışverişte olduğu gibi online alışverişte de müşteri sadakatini korumak açısından önemlidir. Tüketiciler bir maldan memnuniyetsiz olabilecekleri gibi alışveriş ettikleri yerlerden de memnuniyetsizlikleri ve şikâyetleri olabilmektedir. Bu nedenle alışveriş yeri yöneticileri bu memnuniyetsizliklerin nedenlerini öğrenerek, tüketiciyi tatmin yolunda çeşitli faaliyetlerde ve tüketici odaklı düzenlemelerde bulunmak durumundadır. Müşteri şikâyetleri başarısız hizmetleri çözüme kavuşturabilir. Bu acıdan mağazalar için müşteri ilişkilerini geliştirmeleri de önemlidir. Teorik altyapıya dayanarak güven ve memnuniyet faktörlerinin algılanan yanıt üzerinde pozitif etkisi olduğu, algılanan yanıtın şikâyet niyetleri üzerinde pozitif etkisi olduğu ve son olarak şikâyet niyetlerinin bağımlı gizil değişken müşteri şikâyet davranışını etkilediği öne sürülen bir model oluşturulmuştur. Analiz sonucunda, müşteri memnuniyetinin algılanan yanıt üzerinde etkisinin olduğu, algılanan yanıtın şikâyet niyetlerinde anlamlı etkisi olduğu ve şikâyet niyetlerinin de müşteri şikâyet davranışlarında anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

Investıgatıon of Consumer Complaınt Intentions and Behaviour In Online Shopping by Structural Equation Modelling

Öz:
Customer complaint behavior is also important to maintain customer loyalty in online shopping just as in traditional shopping. As consumers may be dissatisfied with goods, they may have also dissatisfaction with and complaints about where they shop. Thus, shop managers need to learn the reasons of this dissatisfaction, to be involved in various activities toward consumer satisfaction and to make consumeroriented regulations. Customer complaints can resolve failed services. In this respect, it is also important for stores to develop customer relations. Based on the theoretical background, the present study created a model which suggested that the factors of confidence and satisfaction had positive effect on perceived response, perceived response had positive effect on complaint intentions, and lastly complaint intentions affected the dependent latent variable, customer complaint behavior. The present study indicated that customer satisfaction had an effect on perceived response which had also a significant effect on complaint intentions, and that complaint intentions had also significant effect on complaint behavior
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alabay, M.N. (2012). "Müşteri Şikayetleri Yönetimi". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 137- 158.
 • Arı, E., & Yılmaz, V. (2015). "Investigating The University Studenst' Online Food Ordering Behaviour by Techology Acceptance Model". International Journal of Alanya Faculty of Business, 7(2), 65-84.
 • Barış, G. (2006). Kusursuz Müşteri Memnuniyeti İçin Şikâyet Yönetimi. İstanbul: MediaCat. Dayana, M.K. "E-commerce and Taxation", Erişim adresi: http://www.manupatrafast.com/articles/PopOpenArticle.aspx?ID=f3c75cea-57c1-4b7e-a881 3c5a339eddc7&txtsearch=Subject:%20Taxation Erişim Tarihi: 5.06.2015.
 • Gökdeniz, İ., Tülin Durukan, T., & Bozacı, İ.(2012). "Müşterinin Firmaya Şikayet Etme Eğilimini Etkileyen Bireysel Faktörler Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-36.
 • Gökdeniz, İ., Bozacı, İ., & Karakaya, E.(2011). "Şikayet Yönetim Süreci Sonrası Memnuniyeti Etkileyen Faktörler Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 173-185.
 • Joreskog, K., & Sörbom, D. (1996). Lisrel 8: Structural Equation Modeling. Chicago: Scientific Software International Cop, 378.
 • Kayabaşı, A. (2010). "Elektronik (Online) Alışverişte Lojistik Faaliyetlere Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi Ve Bir Alan Araştırması". İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(2), 21-42.
 • Turan, A. H. (2008). "İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etkenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi". Akademik Bilişim 2008, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak- 01 Şubat, 723-731.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). "Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures". Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Kuo Y-F., & Wu, C-M. (2012). "Satisfaction and Post-Purchase Intentions With Service Recovery of Online Shopping Websites: Perspectives on Perceived Justice and Emotions". Internaional Journal of Information Management, 32(2): 127-138.
 • Kuo Y-F., Wu, C-M., & Deng, W-J. (2009) "The Relationships Among Service Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction and Post-Purchase Intention in Mobile Value-Added Services". Computers in Human Behavior, 25(4): 887-896.
 • WTO, 2013. E- Commerce in Developing Countries. Opportunities and Challenges for Small and Medium-Sized Enterprises, 1-12.
 • Yılmaz, V. (2004). "LISREL İle Yapısal Eşitlik Modelleri: Tüketici Şikayetlerine Uygulanması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 77-90.
APA YILMAZ V, ARI E, ŞEN DOĞAN R (2016). Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. , 102 - 112.
Chicago YILMAZ VEYSEL,ARI ERKAN,ŞEN DOĞAN RANA Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. (2016): 102 - 112.
MLA YILMAZ VEYSEL,ARI ERKAN,ŞEN DOĞAN RANA Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. , 2016, ss.102 - 112.
AMA YILMAZ V,ARI E,ŞEN DOĞAN R Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. . 2016; 102 - 112.
Vancouver YILMAZ V,ARI E,ŞEN DOĞAN R Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. . 2016; 102 - 112.
IEEE YILMAZ V,ARI E,ŞEN DOĞAN R "Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi." , ss.102 - 112, 2016.
ISNAD YILMAZ, VEYSEL vd. "Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi". (2016), 102-112.
APA YILMAZ V, ARI E, ŞEN DOĞAN R (2016). Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Journal of Yasar University, 11(42), 102 - 112.
Chicago YILMAZ VEYSEL,ARI ERKAN,ŞEN DOĞAN RANA Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Journal of Yasar University 11, no.42 (2016): 102 - 112.
MLA YILMAZ VEYSEL,ARI ERKAN,ŞEN DOĞAN RANA Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Journal of Yasar University, vol.11, no.42, 2016, ss.102 - 112.
AMA YILMAZ V,ARI E,ŞEN DOĞAN R Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Journal of Yasar University. 2016; 11(42): 102 - 112.
Vancouver YILMAZ V,ARI E,ŞEN DOĞAN R Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Journal of Yasar University. 2016; 11(42): 102 - 112.
IEEE YILMAZ V,ARI E,ŞEN DOĞAN R "Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi." Journal of Yasar University, 11, ss.102 - 112, 2016.
ISNAD YILMAZ, VEYSEL vd. "Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi". Journal of Yasar University 11/42 (2016), 102-112.