Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 48 Metin Dili: Türkçe

Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı

Öz:
İstatistikte Cronbach'ın alfa (?) katsayısı psikometrik bir testin güvenilirliğinin kestiriminde kullanılır. Her bir madde için saptanan tek bir ? değeri olabileceği gibi, ölçekteki tüm maddelere ait ortalama bir ? değeri de hesaplanabilir. Katsayının 0.7 ve üstü bulunması durumunda ölçeğin güvenirliği iyi olarak kabul edilir. Diğer yandan hesaplanan düşük ? değerinin ölçekte yer alan madde sayısının az olmasına, hesaplanan katsayı 0.9'un üzerinde olduğunda da ölçekte gereksiz soru olabileceği göz önüne alınmalıdır.
Anahtar Kelime:

Cronbach's alpha reliability coefficient

Öz:
In statistics, Cronbach's alpha coefficient is used as an estimate of the reliability of a psychometric test. It might have calculated either for each item in the scale or an average value for all items in the scale. The reliability of the scale is accepted as good if the coefficient is found equal or greater than 0.70. On the other hand, the results should be considered whether if a low value of alpha that could be due to a low number of questions in the scale and a high value of alpha (>0.90) may suggest redundant items in the scale.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Carmines EG, Zeller RA. Reliability and Validity Assessment. 5th printing. Beverly Hills: Sage Publications Inc.; 1982.
 • Ercan İ, Kan İ. Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004;30:211-6.
 • Bademci, V. Kuder -Richardson 20, Cronbach'ın Alfası, Hoyt'un varyans analizi, genellenirlik kuramı ve ölçüm güvenirliği üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011;17:173-93.
 • Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. 1951;16:297-334.
 • Last JM. A Dictionary of Epidemiology, Fourth Edition, Oxford University Press, 2001,43.
 • Dawson B, Trap RG. Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/McGraw-Hill, Third Edition, 2004; 312.
 • George D, & Mallery P. SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon, 2003.
 • Özdamar K. Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi-1. 4. Baskı. Eskişehir: Kaan Kitabevi, 2002.
 • Cortina JM. What is Coefficient Alpha? An Examination of Theory and Applications. Journal of Applied Psychology. 1993;78:98-104.
 • Streiner D. Starting at the beginning: an introduction to coefficient alpha and internal consistency. Journal of Personality Assessment. 2003;80:99-103.
 • Tavakol M, Dennick R. Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education. 2011;2:53-5.
APA KILIÇ S (2016). Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47 - 48.
Chicago KILIÇ Selim Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders 6, no.1 (2016): 47 - 48.
MLA KILIÇ Selim Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, vol.6, no.1, 2016, ss.47 - 48.
AMA KILIÇ S Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders. 2016; 6(1): 47 - 48.
Vancouver KILIÇ S Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders. 2016; 6(1): 47 - 48.
IEEE KILIÇ S "Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı." Journal of Mood Disorders, 6, ss.47 - 48, 2016.
ISNAD KILIÇ, Selim. "Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı". Journal of Mood Disorders 6/1 (2016), 47-48.