Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 63 - 101 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*

Öz:
Günümüzde küresel ısınma, biyoçeşitlilikte azalma, doğal kaynaklarda görülen hızlı tükenme ve kirlenme, yoksulluk, yolsuzluk ve insan hakları ihlali gibi önemli sorunlar nedeniyle işletmelerin kısa vadeli ve sadece kâr odaklı yaklaşımları tepki görmektedir. Dolayısıyla finansal bakış açısının yanında sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak uzun vadeli bakış açısına sahip sosyal ve çevresel boyutların da yer aldığı işletme raporlarının hazırlanması önemli hale gelmiştir. İşletmelerin finansal ve finansal olmayan bilgilerinin birlikte yer aldığı bu raporlar sürdürülebilirlik raporları olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, dünya genelinde öne çıkan sürdürülebilirlik raporlarının finansal olmayan ilke ve göstergelerini belirtmek ve sürdürülebilir kalkınma için önemini açıklamaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma İşletme İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

THE IMPORTANCE OF NON-FINANCIAL REPORTING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Öz:
Makale gönderim tarihi: 18.11.2015; kabul tarihi: 24.12.2015 Bu çalışma, 23-25 Ekim 2015 tarihlerinde MODAV tarafından Ankara'da düzenlenen 12. Uluslararası Muhasebe Konferansı'nda bildiri olarak sunulmuş ve alınan eleştiriler dikkate alınarak yeniden hazırlanmıştır. ** Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Dokuzçeşmeler Kampüsü, Buca-İZMİR, suleyman.yukcu@deu.edu.tr*** Ege Üniversitesi, emre.kaplanoglu@ege.edu.trBergama Meslek Yüksekokulu Bergama-İZMİR, Nowadays enterprises' short-term and only profit-oriented views are reacted due to important problems such as global warming, reduction of biodiversity, rapid depletion and contamination of natural resources, poverty, corruption and violation of human rights. Thus, the preparation of the enterprise reports that contain a long-term perspective with social and environmental aspects besides financial disclosures have become more important. These reports which consist of both financial and non-financial disclosures are referred as sustainability reports. The aim of this study is to specify the non-financial principles and indicators that are mentioned in the outstanding sustainability reports worldwide and explain the importance for sustainable development.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma İşletme İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alkin, E. 2008. İktisada Giriş, (11-20 Ünite), Editör: İlyas Şıklar, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No:1472, Açıköğretim Fakültesi Yayın No:785, Anadolu Üniversitesi Yayınlar, 7. Baskı, Kasım, Eskişehir.
 • Bloomberg_Impact_Report,2014._http://www.bloomberg.com/bcaus e/content/uploads/sites/6/2015/06/15_0608-Impact- Report_Web.pdf#page=15 (Erişim Tarihi: 04.07.2015).
 • BNP_Paribasa,_2013._Corporate_Social_Responsibility_Report._http ://rse2014.bnpparibas.com/en/?profile=particulier (Erişim Tarihi: 17.07.2015).
 • BNP_Paribasb,_2014._Corporate_Social_Responsibility_Report._http ://rse2015.bnpparibas.com/en/?profile=particulier (Erişim Tarihi: 17.07.2015).
 • BPa, 2014. Sustainability Report. http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/sustainability/group- reports/Sustainability_Report_2014.pdf 17.07.2015). (Erişim Tarihi: BPb,
 • Sustainability Report.
 • http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/sustainability/group
 • reports/bp_sustainability_review_2010.pdf 17.07.2015). (Erişim Tarihi:
 • Clark, G.L., A. Feiner ve M. Viehs. 2014. "From the stockholder to the stakeholder, How sustainability_can_drive_financial_performance"_University_of_O xford,_Arabesque_Partners,http://www.smithschool.ox.ac.uk/librar y/reports/SSEE_Arabesque_Paper_16Sept14.pdf_(Erişim Tarihi:
 • Eccles, R.G. ve M.P. Krzus. 2014. The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality, John Wiley & Sons.
 • Eccles, R.G. ve D. Saltzman. 2011. "Achieving Sustainability Through Integrated Reporting"_Stanford_Social_Innovation_Review,_Summer,_http:// people.hbs.edu/reccles/2011su_features_ecclessaltzman.pdf (Erişim Tarihi: 18.06.2015).
 • Eccles, R.G., G. Serafeim ve M.P. Krzus. 2011. "Market Interest in Nonfinancial Information" Harvard Business School Working Paper 12-018 September (22): 1-27. http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-018.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2015).
 • Esendemirli, E. ve A.T. Saygılı. 2014. Transparency and Disclosure: Public Company Reporting and Corporate Inputs. Idowu, Samuel O., and Kiymet Tunca Caliyurt, (Eds.) Corporate Governance: An International Perspective, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: 117- 140.
 • Finch, N. 2015. Development of Sustainability Reporting Frameworks: The Case of Australia, Idowu, S. O., Frederiksen, C. S., Mermod, A. Y., & Nielsen, M. E. J. (Eds.), Corporate Social Responsibility and Governance: Theory and Practice (CSR, Sustainability, Ethics & Governance), Springer: 227-239.
 • Flammang, R.A. 1979. Economic Growth and Economic Development: Counterparts or Competitors?, Economic Development and Cultural Change, Published by: The University of Chicago Press, October, 28(1): 47-61.
 • Giovannoni, E. ve G. Fabietti. 2013. "What is sustainability? A review of the Concept and its applications" Busco, C., Frigo, M. L., Riccaboni, A., & Quattrone, P. (Eds.). Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability, Springer Science & Business Media, 21-40.
 • G4 Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları, Raporlama İlkeleri
 • ve Standart Bildirimler,
 • (2015)._https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Turkish
 • G4-Part-One.pdf_(Erişim_Tarihi:15.07.2015).
 • Hahn, R. ve M. Kühnen. 2013. "Determinants of Sustainability Reporting: A Review of Results, Trends, Theory and Opportunities in an Expanding Field of Research", Journal of Cleaner Production, 59: 5-21.
 • Hahn, R. ve R. Lülfs. 2014. "Legitimizing Negative Aspects in GRI- Oriented Sustainability Reporting: A Qualitative Analysis of Corporate Disclosure Strategies", Journal of Business Ethics, 123(3): 401-420.
 • IIRC Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi, 2013. http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12- 08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Turkish.pdf (Erişim Tarihi: 12.08.2015). 100 Harvard_Business_School_Working_Paper_11- 100_August_20,_pp._1-34. http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11- 100_7f383b79-8dad-462d-90df-324e298acb49.pdf (Erişim Tarihi: 03.07.2015).
 • Kolk, A. 2010. "Trajectories of Sustainability Reporting by MNCs", Journal of World Business 45(4): 367-374.
 • NIVRA. 2009. Counting More than Euros: A Discussion Paper About New Ways for the Accountability and Assurance of Non-Financial Information. NIVRA-Debating Sessions, https://www.nba.nl/Documents/Publicaties- downloads/Counting_more_than_only_euros.pdf 27.07.2015). (Erişim Tarihi:
 • Oshika, T. ve C. Saka. 2015. "Created Value as Sustainability KPIs for Integrated Reporting", Available at SSRN 2547339, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2547339 (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
 • Paternostro, S. 2013. "The Connectivity of Informationfor the Integrated Reporting" Busco, C., Frigo, M. L., Riccaboni, A., & Quattrone, P. (Eds.), Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability, Springer Science & Business Media: 59-77.
 • Yanık, S. ve İ. Türker. 2012. "Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Raporlamasındaki Gelişmeler (Tümleşik Raporlama)", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ekim 47: 291-308.
 • Yavilioğlu, C. 2002. "Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri" C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1): 59-77.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi, 2015. 101 http://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-federal-and- state-partners-secure-record-13-billion-global-settlement (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
 • U.S. Department of Justice - Justice Newsb, 2014. BNP Paribas Agrees to Plead Guilty and to Pay $8.9 Billion for Illegally Processing Financial Transactions for Countries Subject to U.S. Economic Sanctions, http://www.justice.gov/opa/pr/bnp-paribas-agrees-plead- guilty-and-pay-89-billion-illegally-processing-financial (ErişimTarihi:12.08.2015).
 • U.S. Department of Justice - Justice Newsc, 2014. United States Announces $5.15 Billion Settlement of Litigation Against Subsidiaries of Anadarko Petroleum Corp. to Remedy Fraudulent Conveyance Designed to Evade Environmental Liabilities, http://www.justice.gov/opa/pr/united-states-announces-515-billion- settlement-litigation-against-subsidiaries-anadarko (Erişim Tarihi:
 • U.S. Department of Justice - Justice Newsd, 2012. BP Exploration and Production Inc. Agrees to Plead Guilty to Felony Manslaughter, Environmental Crimes and Obstruction of Congress Surrounding Deepwater Horizon Incident, http://www.justice.gov/opa/pr/bp- exploration-and-production-inc-agrees-plead-guilty-felony- manslaughter-environmental (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
 • U.S. Department of Justice - Justice Newse, 2012. GlaxoSmithKline to Plead Guilty and Pay $3 Billion to Resolve Fraud Allegations and Failure to Report Safety Data. http://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and- pay-3-billion-resolve-fraud- allegations-and-failure-report (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
APA Yükçü S, KAPLANOĞLU E (2016). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. , 63 - 101.
Chicago Yükçü Süleyman,KAPLANOĞLU Emre SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. (2016): 63 - 101.
MLA Yükçü Süleyman,KAPLANOĞLU Emre SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. , 2016, ss.63 - 101.
AMA Yükçü S,KAPLANOĞLU E SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. . 2016; 63 - 101.
Vancouver Yükçü S,KAPLANOĞLU E SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. . 2016; 63 - 101.
IEEE Yükçü S,KAPLANOĞLU E "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*." , ss.63 - 101, 2016.
ISNAD Yükçü, Süleyman - KAPLANOĞLU, Emre. "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*". (2016), 63-101.
APA Yükçü S, KAPLANOĞLU E (2016). SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1), 63 - 101.
Chicago Yükçü Süleyman,KAPLANOĞLU Emre SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18, no.1 (2016): 63 - 101.
MLA Yükçü Süleyman,KAPLANOĞLU Emre SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.18, no.1, 2016, ss.63 - 101.
AMA Yükçü S,KAPLANOĞLU E SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2016; 18(1): 63 - 101.
Vancouver Yükçü S,KAPLANOĞLU E SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi. 2016; 18(1): 63 - 101.
IEEE Yükçü S,KAPLANOĞLU E "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*." Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18, ss.63 - 101, 2016.
ISNAD Yükçü, Süleyman - KAPLANOĞLU, Emre. "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ*". Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18/1 (2016), 63-101.