Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi

Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 268 - 285 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi

Öz:
Bu çalışmada konu edildiği şekliyle kamu mimarlığı, bir yapı tipi olarak kamusal işlev veya kullanımlara sahip ya da kamu mülkiyetindeki yapılara değil, bir üretim ortamı ve örgütlenişi tipi olarak kamu bürokrasisi içerisinden üretilen mimarlığa işaret etmektedir. Çalışma kamu mimarlığının özellikle erken Cumhuriyet döneminde başlayarak Türkiye'deki tarihsel evrimine odaklanmakta ve buradan hareketle yapılı çevrenin üretimine eşlik eden söylemsel yapıların çeşitliliğini, karşılıklı konumlanış ve ilişkilenişlerini ve bugünün kentsel çevresinin üretimine yansıyan izlerini tartışmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Mimarlık Kentsel Çalışmalar

Public Architecture Between Production of Discourse and Discourse on Production: Arkitekt and the Journal of Public Works

Öz:
Public architecture as it is narrated in this study does not signify buildings with public function or of public property, but it is understood as an organizational and institutional type of architectural production that is housed within the state bureaucracy. The narration specifically dwells on the historical evolution of public architecture in Turkey beginning with the early Republican period and discusses the multiplicity of discursive structures that is entailed within the production of the built environment in the variety of their positions and relations and in the ways they are reflected on contemporary urban environment.
Anahtar Kelime:

Konular: Mimarlık Kentsel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Anon, (1946). Birinci Türk yapı kongresi, Ankara, 1945, mimari grup, birinci kol raporu. Mimarlık, 1-2, 36-42.
 • Anon, (1973). Bayındırlıkta 50 yıl. Ankara: T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı.
 • Abbott, A. (1988). The system of professions: an essay on the division of expert labor. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Altan, E. (2015). Zeki Sayar, dergi ve dernek: Erken Cumhuriyet dönemi mimar- larını tanıtma ve örgütleme. A. Cengizkan, D. İnan, M. Cengizkan, (Eds.), Zeki Sayar ve Arkitekt: Tasarlamak, örgütlemek, belgelemek içinde Ankara: TMMOB Mimarlar Oda- sı Yayınları.
 • Aru, K. A. vd. (1995). Anılarda mimarlık. İstanbul: YEM.
 • Batuman, B. (2012). Tarihsel bağlamı içinde mimarlık semineri. A. Şentek, (Ed.), 1969 mimarlık seminerini anımsama içinde, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi.
 • Bozdoğan, S. (2001). Modernism and nation building: Turkish architectural culture in the early republic. Seattle and London: University of Washington Press.
 • Erman, T., Altay, B. ve Altay, C. (2004). Architects and the architectural profes- sion in the Turkish context. Journal of Architectural Education, November, 46-53.
 • Galip, F. (1931). Proje müsabakaları. Mimar, 6, 206-7.
 • Heper, M. (1974). Bürokratik yönetim geleneği, Ankara: METU Press.
 • İmamoğlu, B. (2010). Architectural production in state offices: An inquiry into the pro- fessionalization of architecture in early republican Turkey. Delft: Publikatieburo Bouwkunde, TU Delft.
 • MacDonald, K. M. (1995). The sociology of the professions. London: Sage.
 • Marx, K. (1973). Grundrisse. Harmondsworth, London: Penguin Books.
 • Nalbantoğlu, G. B. (1989). The professionalization of the Ottoman Turkish architect. Unpublished PhD Dissertation, California: University of Berkeley.
 • Nicolai, B. (2011). Modern ve sürgün: Almanca konuşulan ülkelerin mimarları Türki- ye'de, 1925-1955. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
 • Sarfatti-Larson, M. (1977). The rise of professionalism:A sociological analysis. Berke- ley, CA.: University of California Press.
 • Sarfatti-Larson, M. (1983). Emblem and exception: The historical definition of the architect's professional role. J. R. Blau vd. (Eds.), Professionals and urban form, Albany: SUNY Press.
 • Şevki, (1932). Daire mimarisi. Mimar, 7-8, 208-9.
 • Stevens, G. (1998). The favored circle: The social foundations of architectural distinction. Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Tapan, M. (2007). Uluslararası üslup: Mimarlıkta Liberalizm. R. Holod, A. Evin, S. Özkan (Eds.), Modern Türk mimarlığı içinde Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, 109-122.
APA İMAMOĞLU B (2016). Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. , 268 - 285.
Chicago İMAMOĞLU Bilge Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. (2016): 268 - 285.
MLA İMAMOĞLU Bilge Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. , 2016, ss.268 - 285.
AMA İMAMOĞLU B Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. . 2016; 268 - 285.
Vancouver İMAMOĞLU B Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. . 2016; 268 - 285.
IEEE İMAMOĞLU B "Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi." , ss.268 - 285, 2016.
ISNAD İMAMOĞLU, Bilge. "Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi". (2016), 268-285.
APA İMAMOĞLU B (2016). Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. İdealkent, 7(18), 268 - 285.
Chicago İMAMOĞLU Bilge Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. İdealkent 7, no.18 (2016): 268 - 285.
MLA İMAMOĞLU Bilge Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. İdealkent, vol.7, no.18, 2016, ss.268 - 285.
AMA İMAMOĞLU B Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. İdealkent. 2016; 7(18): 268 - 285.
Vancouver İMAMOĞLU B Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi. İdealkent. 2016; 7(18): 268 - 285.
IEEE İMAMOĞLU B "Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi." İdealkent, 7, ss.268 - 285, 2016.
ISNAD İMAMOĞLU, Bilge. "Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi". İdealkent 7/18 (2016), 268-285.