Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*

Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 343 - 358 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*

Öz:
Örgütsel sosyalleşme bireyin örgüt içindeki rolleri üstlenebilmesi için gerekli olan tutumların, davranış kalıplarının ve değer sistemlerinin öğrenildiği bir süreçtir. Bu sürecin temel amacı bireyin örgütün etkili bir çalışanı haline gelmesidir. Bu çalışmanın amacı; öğretim elemanlarının, kendilerinin örgütsel sosyalleşme düzeylerine ilişkin algılarını çeşitli değişkenler açısından ortaya koymaktır. Tarama modelinde ele alınan araştırmanın çalışma grubunu yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için "Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek öğretim elemanlarına e-posta gönderilerek uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretim elemanlarının sosyalleşme düzeylerini oldukça iyi algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle kişilerarası ilişki boyutunda algıların daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim elemanlarının görüşleri cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılıklar göstermezken, görev yapılan üniversite, akademik unvan ve akademik kıdem değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Psikoloji Davranış Bilimleri

Investigation of the Academicians' Perception On Their Organizational Socialization Levels

Öz:
Organizational socialization could be defined as one's learning process of attitudes, behavioral patterns and value systems necessary to undertake her/his role in the organization. Main objective of the organizational socialization is to make and convert members to an effective member. The aim of the study is to define the perception level of academicians' own organizational socialization levels. The population of this study is academicians studying in higher education institutes in Turkey. The data was collected through a survey and "Organizational Socialization Scale". The scale was applied by sending an email to the academicians. According to the results of the study, socialization levels of academic staff is concluded as high. In particular, it has been concluded that interpersonal dimension of socialization is perceived more positively than the other dimensions. Although there were no statistically significant differences between genders, significant differences were determined between studied universities, academic titles and academic seniority.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÇORUK A, TUTKUN T, GENÇ S (2016). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. , 343 - 358.
Chicago ÇORUK ADİL,TUTKUN TUGAY,GENÇ SALİH ZEKİ Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. (2016): 343 - 358.
MLA ÇORUK ADİL,TUTKUN TUGAY,GENÇ SALİH ZEKİ Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. , 2016, ss.343 - 358.
AMA ÇORUK A,TUTKUN T,GENÇ S Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. . 2016; 343 - 358.
Vancouver ÇORUK A,TUTKUN T,GENÇ S Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. . 2016; 343 - 358.
IEEE ÇORUK A,TUTKUN T,GENÇ S "Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*." , ss.343 - 358, 2016.
ISNAD ÇORUK, ADİL vd. "Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*". (2016), 343-358.
APA ÇORUK A, TUTKUN T, GENÇ S (2016). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 343 - 358.
Chicago ÇORUK ADİL,TUTKUN TUGAY,GENÇ SALİH ZEKİ Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.1 (2016): 343 - 358.
MLA ÇORUK ADİL,TUTKUN TUGAY,GENÇ SALİH ZEKİ Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, 2016, ss.343 - 358.
AMA ÇORUK A,TUTKUN T,GENÇ S Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 18(1): 343 - 358.
Vancouver ÇORUK A,TUTKUN T,GENÇ S Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 18(1): 343 - 358.
IEEE ÇORUK A,TUTKUN T,GENÇ S "Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.343 - 358, 2016.
ISNAD ÇORUK, ADİL vd. "Öğretim Elemanlarının Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerine İlişkin Algılarının İncelenmesi*". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18/1 (2016), 343-358.