Yıl: 2003 Cilt: 45 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 156 - 164 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi

Öz:
Engelli çocuğa sahip ailelerin birçok problemi olabilmektedir. Bu araştırma, engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerine etkide bulunan değişkenlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Anket Formu ve aile işlevlerinin değerlendirildiği Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanlığı polikliniğinden hizmet alan 145 engelli çocuk ailesine anket formları dağıtılarak değerlendirilmiştir. Anne grubunda çocuğun özründen dolayı kendini suçlamanın genel fonksiyonu, rolleri ve emosyonel reaksiyonları etkilemiştir. Baba grubunda çocuğun özründen dolayı eşi suçlama genel fonksiyonu, emosyonel fonksiyonu ve iletişimi etkilemiştir. Bu çalışma, engelli çocuğa sahip ailelerin sağlıksız olduğu boyutların belirlenmesine, güçlendirilmesine ve sorunlarının çözülmesine ihtiyaç olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: Engelli çocuklar Aile Babalar Anneler Anketler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Akkök, F., Aşkar, P., Karancı, N. : Özürlü bir çocuğa sahip anne babalardaki stresin yordanması. Özel Eğitim Dergisi. Ankara, 2: 3-7, 1992. 2. Evcimen, E.: Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1996. 3. Byrne, E.A., Cunningham C.C.: The effects of mentally handicapped children of families- a conceptual review. J. Child. Psychol. Psyhiatry. 26: 847-864, 1985. 4. Damiani, B.V.: Responsibility and adjustment in siblings of children with disabilities: update and review. Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services. 1: 34-40, 1999. 5. Dönmez, N., Bayhan, P., Artan İ.: Engelli cocuğa sahip ailelerin beklentileri ve endişe duydukları konuların incelenmesi. Sosyal Hizmetler Dergisi. 11 :16-24, 2000. 6. Crnic, K.A., Friedric, W.N., Greenberg, M.T.: Adaptation of families with mentally retarded children: a model of stress, coping and family ecology. American Journal of Mental Deficiency. 88: 125-138, 1983. 7. Kazak, A.E., Marvin, R.S.: Differences, difficulties and adaptation: stress and social networks in families with a handicapped child. Family Relations. 33: 67-77, 1984. 8. Cummings, T.S., Bayley, H.C., Herbert, E.R.: Effects of the child's deficiency on the mother: a study of mothers of mentally retarded, chronically ill and neurotic children. American Journal of Orthopsychiatry. 36: 595-608, 1976. 9. Hayden, M.F., Goldman, J.: Families of adult with mental retardation: stress levels and need for services. Social Work. 6: 657-668, 1996. 10. Rodriguez, C.M., Murphy, L.E.: Parenting stress and abuse potential in mothers of children with developmental disabilities. Child Maltreatment. 3: 245-252, 1997. 11. Girli, A., Yurdakul, A., Sarısoy, M., Özekes, M.: Zihinsel engelli ve otistik çocukların annebabalarına yönelik grup danışmanlığının depresyon, benlik saygısı ve tutumları üzerine etkisi. Saray Rehabilitasyon. 6: 2-9, 2000. 164 12. Duman, H.: Zihinsel engelli çocuğa sahip anne babaların kaygı düzeylerinin karşılaştırılarak çocuğa yönelik beklentilerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1995. 13. Özşenol, F., Ünay, B., Aydın, H.İ., Akın, R., Gökçay, E.: Engelli bireye sahip ailelerin beklentilerinin ve psiko-sosyal durumlarının incelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 44: 188-194, 2002. 14. Petr, G., Barney, D.: Reasonable efforts for children with disabilities: the parent's perspective. Social Work. 3: 247-254, 1993. 15. Bulut, I.: Ruh hastalığının aile işlevlerine etkisi. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Ankara, 1993. 16. Eripek, S.: Zihinsel engelli çocuklar. Eskişehir: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 31, 1993. 17. Erkan, G.: Özürlü çocuklar ve aileleri. Sosyal Hizmet. 4: 42-43, 1991.
APA ÖZŞENOL F, ISIKHAN V, ÜNAY B, Aydın H, AKIN R, GÖKÇAY E (2003). Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. , 156 - 164.
Chicago ÖZŞENOL Fuat,ISIKHAN VEDAT,ÜNAY Bülent,Aydın Halil İbrahim,AKIN Rıdvan,GÖKÇAY Erdal Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. (2003): 156 - 164.
MLA ÖZŞENOL Fuat,ISIKHAN VEDAT,ÜNAY Bülent,Aydın Halil İbrahim,AKIN Rıdvan,GÖKÇAY Erdal Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. , 2003, ss.156 - 164.
AMA ÖZŞENOL F,ISIKHAN V,ÜNAY B,Aydın H,AKIN R,GÖKÇAY E Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. . 2003; 156 - 164.
Vancouver ÖZŞENOL F,ISIKHAN V,ÜNAY B,Aydın H,AKIN R,GÖKÇAY E Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. . 2003; 156 - 164.
IEEE ÖZŞENOL F,ISIKHAN V,ÜNAY B,Aydın H,AKIN R,GÖKÇAY E "Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi." , ss.156 - 164, 2003.
ISNAD ÖZŞENOL, Fuat vd. "Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi". (2003), 156-164.
APA ÖZŞENOL F, ISIKHAN V, ÜNAY B, Aydın H, AKIN R, GÖKÇAY E (2003). Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 45(2), 156 - 164.
Chicago ÖZŞENOL Fuat,ISIKHAN VEDAT,ÜNAY Bülent,Aydın Halil İbrahim,AKIN Rıdvan,GÖKÇAY Erdal Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 45, no.2 (2003): 156 - 164.
MLA ÖZŞENOL Fuat,ISIKHAN VEDAT,ÜNAY Bülent,Aydın Halil İbrahim,AKIN Rıdvan,GÖKÇAY Erdal Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, vol.45, no.2, 2003, ss.156 - 164.
AMA ÖZŞENOL F,ISIKHAN V,ÜNAY B,Aydın H,AKIN R,GÖKÇAY E Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2003; 45(2): 156 - 164.
Vancouver ÖZŞENOL F,ISIKHAN V,ÜNAY B,Aydın H,AKIN R,GÖKÇAY E Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2003; 45(2): 156 - 164.
IEEE ÖZŞENOL F,ISIKHAN V,ÜNAY B,Aydın H,AKIN R,GÖKÇAY E "Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi." Gülhane Tıp Dergisi, 45, ss.156 - 164, 2003.
ISNAD ÖZŞENOL, Fuat vd. "Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi". Gülhane Tıp Dergisi 45/2 (2003), 156-164.