Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 171 - 198 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*

Öz:
Anayasa hukukunda organ uyuşmazlığı davası anayasal organlar arasındaki yetki ve yükümlülüklerin kapsamına ilişkin anayasal uyuşmazlıkların Anayasa Mahkemesi tarafından çözüme kavuşturulmasını amaçlar. Bu başvuru yolu, yatay erkler ayrılığı ekseninde iktidarın merkezileşmesini önleyerek hak ve özgürlükleri güvence altına alır. Bu çalışmada da Türk hukuk sisteminde bulunmayan organ uyuşmazlığı davası karşılaştırmalı hukukta yer alan düzenlemeler çerçevesinde kapsamlı bir şekilde incelenecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

(A STUDY ON CASE OF DISPUTE BETWEEN ORGANS IN CONSTITUTIONAL LAW)

Öz:
In disputes between organs in constitutional law the constitutional court resolves conflicts concerning the extent of the competence and duties between constitutional organs. This legal process assures the rights and freedoms within the context of horizontal separation of powers and avoids the centralization of authority. In this article, the case of dispute between organs, which is nonexistent in the Türkish legal system will be comprehensively analysed in accordance with the rules in comparative law.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKARTÜRK Ekrem Ali, Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Par- ti Sistemleri (Parlamenter Hükümet Yapıları ve Parti Sistemleri Üzerine Bir Deneme), Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.
 • ÇAKAR M. Sait, Hukuk Sözlüğü, Seçkin Yay., 2. Baskı, Ankara, 2007.
 • ENGELS Andreas, "Die Zulässigkeitsprüfung im Organstreitver- fahren vor dem Bundesverfassungsgericht", JURA, Jg. 32, Heft 6, s. 421-426.
 • GÖREN Zafer, "Anayasa Yargısı ve Yasama - Türk ve Alman Hukukunda Anayasa Mahkemesi ve Parlamentonun Karşılıklı Etkileşi- mi", AYD, Cilt 13, 1996, s. 81-145.
 • GÖZLER Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yay., 7. Baskı, Bursa, Temmuz 2015.
 • GROTE Rainer, Der Verfassungsorganstreit, Mohr Siebeck Ver- lag, Tübingen, 2010.
 • HARATSCH Andreas, Artikel 93, in Helge Sodan (Hrsg.), Beck'scher Kompakt- Kommentar, C. H. Beck Verlag, München, 2009, Rdnr. 4-13, s. 548-550.
 • HILLGRUBER Christian/GOOS Christoph, Verfassungsprozess- recht, C. F. Müller Verlag, 4. Auflage, Heidelberg, 2015.
 • HOPFAUF Axel, Artikel 93, in Bruno Schmidt-Bleibtreu/Hans Hofmann/Axel Hopfauf (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Carl Heymanns Verlag, 11. Auflage, München, 2008, Rdnr. 80-96, s. 1931- 1939.
 • HÖMİG Dieter, Artikel 93, in Dieter Hömig (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland- Kommentar, Nomos Verlag, 8. Auflage, Baden-Baden, 2007, Rdnr. 4-8, s. 546-547.
 • KABOĞLU İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri, Legal Yay., 10. Baskı, İstanbul, 2015.
 • KANADOĞLU O. Korkut, Anayasa Mahkemesi, Beta Yay., İs- tanbul, 2004.
 • MAUNZ Theodor, Artikel 93, in Theodor Maunz/Günter Dürig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, C.H. Beck Verlag, Band VI: Artikel 86-106b, 75. Lieferung, München, September 2015, Rdnr. 10-16.
 • ÖZBDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yay., 14. Baskı, Ankara, 2013.
 • PIEROTH Bodo, Artikel 93, in Hans D. Jarass/Bodo Pieroth (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Kommentar, C. H. Beck Verlag, 10. Auflage, München, 2009, Rdnr. 5-18, s. 933- 939.
 • SCHLAICH Klaus/KORIOTH Stefan, Das Bundesverfassungs- gericht, C. H. Beck Verlag, 10. Auflage, München, 2015, Rdnr. 79-97c.
 • STURM Gerd, Artikel 93, in Michael Sachs (Hrsg.), Grundgesetz- Kommentar, C. H. Beck Verlag, 5. Auflage, München, 2009, Rdnr. 41- 51, s. 1889-1900.
 • ŞİRİN Tolga, Türkiye'de Anayasa Şikâyeti, XII Levha Yay., İs- tanbul, 2013.
 • VOßKUHLE Andreas, Artikel 93, in Christian Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Franz Vahlen Verlag, 5. Auflage, Band 3: Artikel 83 bis 146, München, 2005, Rdnr. 95-115, s. 629-637.
 • WIELAND Joachim, Artikel 93, in Horst Dreier (Hrsg.), Grundge- setz-Kommentar, Mohr Siebeck Verlag, 2. Auflage, Band III: Artikel 83-146, Tübingen, 2008, Rdnr. 46-54, s. 489-492.
 • ZIPPELIUS Reinhold/WÜRTENBERGER Thomas, Deutsches Staatsrecht, C. H. Beck Verlag, München, 2008.
 • Diğer Kaynaklar
 • BVerfGE, 68, 1, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv068001.html, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016, Rdnr. 1-249.
 • BVerfGE, 90, 286, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv090286.html, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016, Rdnr 1-364.
 • BVerfGE, 96, 264, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv096264.html, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016, Rdnr. 1-99.
 • BVerfGE, 108, 251, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv108251.html, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016, Rdnr. 1-76.
 • BVerfGE, 118, 277, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv118277.html, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016, Rdnr. 1-389.
 • https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/kktc_anayasa.pdf, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • https://www.btg-bestellservice.de/pdf/10080000.pdf, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Jahresstati stiken/2015/gb2015/A-I-4.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Verfahren/Wichtige- Verfahrensarten/Organstreitverfahren/organstreitverfahren_node.html, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/english- 2013.pdf, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • https://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/BJNR002430951.html, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.ksrf.ru/en/Info/LegalBases/FCL/Pages/default.aspx, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.tribunalconstitucional.es/en/tribunal/normasreguladora s/Lists/NormasRegPDF/LOTC-en.pdf, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.verfassungen.eu/and/index.htm, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.verfassungen.de/de/gg49-i.htm, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.verfassungen.eu/es/verf78-index.htm, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
 • http://www.verfassungen.eu/it/, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016. http://www.verfassungen.eu/pl/, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016. http://www.verfassungen.net/rus/index.htm, Çevrimiçi: 30 Nisan 2016.
APA KÜÇÜK T (2016). ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. , 171 - 198.
Chicago KÜÇÜK Tevfik Sönmez ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. (2016): 171 - 198.
MLA KÜÇÜK Tevfik Sönmez ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. , 2016, ss.171 - 198.
AMA KÜÇÜK T ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. . 2016; 171 - 198.
Vancouver KÜÇÜK T ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. . 2016; 171 - 198.
IEEE KÜÇÜK T "ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*." , ss.171 - 198, 2016.
ISNAD KÜÇÜK, Tevfik Sönmez. "ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*". (2016), 171-198.
APA KÜÇÜK T (2016). ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. Anayasa Hukuku Dergisi, 5(9), 171 - 198.
Chicago KÜÇÜK Tevfik Sönmez ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. Anayasa Hukuku Dergisi 5, no.9 (2016): 171 - 198.
MLA KÜÇÜK Tevfik Sönmez ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. Anayasa Hukuku Dergisi, vol.5, no.9, 2016, ss.171 - 198.
AMA KÜÇÜK T ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. Anayasa Hukuku Dergisi. 2016; 5(9): 171 - 198.
Vancouver KÜÇÜK T ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*. Anayasa Hukuku Dergisi. 2016; 5(9): 171 - 198.
IEEE KÜÇÜK T "ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*." Anayasa Hukuku Dergisi, 5, ss.171 - 198, 2016.
ISNAD KÜÇÜK, Tevfik Sönmez. "ANAYASA HUKUKUNDA ORGAN UYUŞMAZLIĞI DAVASI ÜZERİNE BİR İNCELEME*". Anayasa Hukuku Dergisi 5/9 (2016), 171-198.