Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 167 - 192 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1

Öz:
Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler dersi programı çerçevesinde doğrudan kazandırılması hedeflenen değerlerin kazanılıp kazanılmamasında etkili olan faktörleri öğrenci görüşleri ile belirlemektir. Bu hedefi gerçekleştirirken değerleri kazandıracak olan öğretmen, okul, aile, medya, çevre gibi faktörlerin etkisinin yanında değerleri kazanması gereken yarının büyükleri olan çocukların görüşleri, beklentileri ve önerileri de önem arz etmektedir. Bu amaçla öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak kazandırılmak istenilen değerlerden haberdar olup olmadıkları, bunları kazanmalarında etkili olan faktörleri, bu faktörlerin nasıl etkili olduğunu (örnek uygulamalar), bu değerlerin dışında kazanılması gereken değerlerin neler olduğunu, değerlerin kazanılması için başta bireyin kendisine, ailesine, öğretmen, okul ve çevre gibi etkili faktörlere düşen görevlerin neler olduğu ve neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Araştırmada verilerinin toplanması amacıyla, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kırşehir il merkezindeki özel bir etüt merkezine giden beş farklı okul öğrencilerinden ölçüt örnekleme ile belirlenen ve gönüllülük esası dikkate alınarak 50 ortaokul 8.sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çö zümlenmesinde içerik analizi türlerinden tüme varımcı analiz kullanılmıştır. Öğrenciler değer kavramını programdan ve TDK'nin tanımlarından farklı olarak açıklamışlardır. Öğrenciler programda var olan 20 değerden 5 değeri hiç belirtmemiş olup öğrenciler programda var olan değerlerden en çok saygı ve sevgi değerlerini en az ise barış, bilimsellik, çalışkanlık, temizlik değerlerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler, programda var olan değerleri kazanmalarında başta aileleri ve öğretmenlerinin etkili olduklarını ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Effective Factors for Gaining the Values (The Students' Opinions)

Öz:
The purpose of this study is to define the effective factors that are gain and gain failure the values directly within the the Social Studies curriculum by means of the students' opinions. While carrying out this target, it is important to have the opinions, expectations and suggestions of the children who need to win value tomorrow's great besides the impact of factors teacher, school, family, media, such as environmental which will gain value.For this purpose, it is targeted to define whether they are aware of the gain to the desired value, factors which are effective in winning them, how effective these factors (eg applications), what are value to be gained outside of these values, primarily for the acquisition value of the individual himself, his family, teachers, as what the duty of factors such as the school and the environment and what should be performed.To collect the data in the study, qualitative research designs (phenomenology) design was used. The study was conducted with 8th grade middle school student the number of which is 50 who criteria determined by the sampling and voluntary basis from students five different schools to the special study center in Kırşehir, 2015-2016 academic year. The descriptive analysis tecnique was used in data analysis.Students, value concept stated different definition of the program and the Turkish Language Society.They never mentioned 5 value of the 20 values in the program.They stated most value of respect and love , at least the value of peace, science, diligence, cleanliness the values in the program.They stated to be effective especially families and teachers for gain the values in the program.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Çelikkaya T, SEYHAN O (2016). DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. , 167 - 192.
Chicago Çelikkaya Tekin,SEYHAN Osman DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. (2016): 167 - 192.
MLA Çelikkaya Tekin,SEYHAN Osman DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. , 2016, ss.167 - 192.
AMA Çelikkaya T,SEYHAN O DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. . 2016; 167 - 192.
Vancouver Çelikkaya T,SEYHAN O DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. . 2016; 167 - 192.
IEEE Çelikkaya T,SEYHAN O "DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1." , ss.167 - 192, 2016.
ISNAD Çelikkaya, Tekin - SEYHAN, Osman. "DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1". (2016), 167-192.
APA Çelikkaya T, SEYHAN O (2016). DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36), 167 - 192.
Chicago Çelikkaya Tekin,SEYHAN Osman DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19, no.36 (2016): 167 - 192.
MLA Çelikkaya Tekin,SEYHAN Osman DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.36, 2016, ss.167 - 192.
AMA Çelikkaya T,SEYHAN O DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 19(36): 167 - 192.
Vancouver Çelikkaya T,SEYHAN O DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 19(36): 167 - 192.
IEEE Çelikkaya T,SEYHAN O "DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, ss.167 - 192, 2016.
ISNAD Çelikkaya, Tekin - SEYHAN, Osman. "DEĞERLERİN KAZANILMASINDAKİ ETKİLİ FAKTÖRLER (ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ)1". Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19/36 (2016), 167-192.