Yıl: 2002 Cilt: 13 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 67 - 78 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma

Öz:
Kredi kartları bireysel bankacılık işlemleri ve alışverişlerde kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir pazarlama aracı haline gelmiştir. Ülkemizde de kredi kartı kullanımının özellikle son yıllarda bir hayli yaygınlaştığı gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, kredi kartı kullanımının satın alma alışkanlıkları üzerinde etkileri olduğu da bilinmektedir. Bu çalışma kredi kartı kullanımıyla ilgili bazı özelliklerin belirlenmesi ve kredi kartı ile yapılan alışverişlerin satın alma alışkanlıkları üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik olarak Eskişehir ilinde gerçekleştirilmiştir. Kredi kartı kullanımının memurlar, akademisyenler ve serbest meslek sahipleri arasında daha yoğun olduğu varsayılarak yapılan bu araştırma, kredi kartlarının genellikle geç ödeme avantajından yararlanmak, kolay kredi temin edebilmek ve nakit para bulundurmamak gibi faydaları nedeniyle kullanıldığını göstermektedir. Bu gibi faydalarına karşın, kredi kartı kullanımının alışveriş miktarını artırdığı anlaşılmış, bunun da ötesinde bazı cevaplayıcılar aylık gelirlerinden daha fazla harcama yaptıklarını belirtmişlerdir. Araştırma cevaplayıcılarm kredi kartıyla yaptıkları alışverişlerde daha savurgan ve hesapsız olduklarını, belirli mağazalardan alışveriş ettiklerini ve bazen ihtiyaç duymadıkları şeyleri aldıklarını da ortaya koymuştur. Bu sonuçlara göre, kredi kartı kullanımının satın alma alışkanlıkları üzerinde önemli etkileri olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime: Eskişehir kredi kartları bankacılık hizmetleri pazarlaması satın alma alışkanlıkları

An Investigation in Eskisehir About the Effects of Credit Card Use Buying Habits

Öz:
Credit cards have become a marketing tool that were being used widely at retail banking transactions and shopping. Especi-ally in recent years, it is observed that using of credit cards has become quite widespread in our country, too. On the other hand, it is known that using credit card has some effects on buying habits. This study was done in Eskişehir in order to determine some characteristics of using credit card and its effects on buying habits. Assuming that the using of credit card is widespread among the civil servants, academicians, and self employed persons, this research shows that credit cards have been used generally because of benefiting late payment advantage, getting credit easily and not carrying cash . Besides these benefits, it is also understood that using credit card has increased shopping amount, moreover some of respondents said that they had begun to spend more than their monthly incomes. The research indicated that, at shopping by credit card, the respondents have become more wasteful and un-documented, done shopping at determined stores, and sometimes bought some things without necessity, as well. According to these results, it can be said that, using credit card has important effects on the buying habits.
Anahtar Kelime: credit cards banking services marketing buying habits Eskisehir

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA TORLAK Ö (2002). Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. , 67 - 78.
Chicago TORLAK Ömer Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. (2002): 67 - 78.
MLA TORLAK Ömer Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. , 2002, ss.67 - 78.
AMA TORLAK Ö Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. . 2002; 67 - 78.
Vancouver TORLAK Ö Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. . 2002; 67 - 78.
IEEE TORLAK Ö "Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma." , ss.67 - 78, 2002.
ISNAD TORLAK, Ömer. "Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma". (2002), 67-78.
APA TORLAK Ö (2002). Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 13(41), 67 - 78.
Chicago TORLAK Ömer Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü 13, no.41 (2002): 67 - 78.
MLA TORLAK Ömer Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.13, no.41, 2002, ss.67 - 78.
AMA TORLAK Ö Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü. 2002; 13(41): 67 - 78.
Vancouver TORLAK Ö Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma. Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü. 2002; 13(41): 67 - 78.
IEEE TORLAK Ö "Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma." Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 13, ss.67 - 78, 2002.
ISNAD TORLAK, Ömer. "Kredi Kartı Kullanımının Satınalma Alışkanlıkarına Etkileri Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma". Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü 13/41 (2002), 67-78.