Yıl: 2014 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 567 - 571 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı fazla kilolu ve obez polikistik over sendromu (PKOS)'lu hastalar ile normal kilolu PKOS'lu kadınları klinik, hormonal ve metabolik özellikler açısından karşılaştırmaktı. Yöntemler: Çalışmaya yaşları 15-39 arasında değişen 119 PKOS'lu hasta dahil edildi. Tüm hastalarda antropometrik, metabolik ve hormonal ölçümler yapıldı. Bulgular: Fazla kilolu ve obez PKOS'lu hastalarla (n=78) normal kilolu hastalar (n=41) arasında Ferriman- Gallwey hirsutizm skoru açısından bir fark saptanmadı (p=0,373). Obez grubun %71,8'inde menstruel düzensizlik görülürken, normal kilolu grupta bu oran %60,9 idi (p=0,160). HOMA-IR değerleri obez grupta anlamlı derecede daha yüksekti (1,7±0,7'ye karşın 3,3±1,7, p<0,001). Serum trigliserid düzeyleri (87,2±49,8'e karşın 123,4±65,3 mg/dl) ve LDL-kolesterol düzeyleri (104,5±29,4'e karşın 121,7±32,9 mg/dl) obez grupta normal kilolu gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p=0,002, p=0,006). HDL-kolesterol düzeyleri ise obez grupta anlamlı derecede daha düşüktü (46,5±11'e karşın 56,7±11,7 mg/dl, p<0,001). Serbest testosteron düzeyleri ise fazla kilolu ve obez PKOS'lularda 3,54±2,5 pg/ml iken, normal kilolu grupta 2,36±1,2 pg/ml olarak saptandı (p=0,016). VKİ yaş (r=0,210), bel çevresi (r=0,916), sistolik (r=0,238) ve diyastolik kan basıncı (r=0,181), insülin (r=0,635), HOMA-IR (r=0,650), total-K (r=0,242), LDL-K (r=0,295), trigliserid (r=0,424) ve total testosteron (r=0,230) ile pozitif korele iken, HDL-K (r=0,476) ile aralarında negatif bir ilişki saptandıSonuç: Bu çalışmada obezitenin PKOS'lu hastalarda hirsutizm ve menstruel düzen üzerine etkisi görülmedi, ancak insülin sensitivitesi ve lipid profilini kötüleştirdiği gözlendi.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Endokrinoloji ve Metabolizma

The impact of obesity on clinical, metabolic and hormonal features in patients with polycystic ovary syndrome

Öz:
Objectives: Our aim was to compare the clinical, hormonal and metabolic features between overweight and obese patients with PCOS and normal weight women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Methods: 119 patients with PCOS (15-39 years) were included in the study. We evaluated anthropometric, hormonal and metabolic parameters in all patients.Results: Ferriman- Gallwey hirsutism score was similar in overweight or obese patients with PCOS (n=78) and normal weight patients with PCOS (n=41) (p=0.373). While 71.8% of the obese group had irregular menses, this ratio was 60.9% in normal weight group (p=0.160). HOMA-IR values were higher in the obese group (1.7±0.7 vs 3.3±1.7, p<0.001). Serum triglyceride (87.2±49.8 vs. 123.4±65.3 mg/dl) and LDL-cholesterol levels (104.5±29.4 vs 121.7±32.9 mg/dl) were higher in obese group than the normal weight group (p=0.002, p=0.006). HDL-cholesterol levels were lower in obese group (46.5±11 vs 56.7±11.7 mg/dl, p<0.001). Free testosterone levels were 3.54±2.5 pg/ml in overweight and obese group and 2.36 ± 1.2 pg/ml in normal weight group (p = 0.016). While BMI was positively correlated with age (r=0.210), waist circumference (r=0.916), systolic (r=0.238) and diastolic blood pressure (r=0.181), insulin (r=0.635), HOMA-IR (r=0.650), total-C ( r=0.242), LDL-C (r=0.295), triglyceride (r=0.424) and total testosterone (r=0.230), it was negatively correlated with HDL-C (r=-0.476).Conclusion: Obesity did not influence hirsutism and menstruel regularity in patients with PCOS in this study, however obesity deteriorated insulin sensitivity and lipid profile.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Endokrinoloji ve Metabolizma
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Azziz R, Woods KS, Reyna R, et al. The prevalence and features of the polycystic ovary syndrome in an unselected population. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:2745-2749.
 • Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consen- sus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and longterm health risks related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2004;81:19- 25.
 • Ovalle F, Azziz R. Insulin resistance, polycystic ovary syndrome, and type 2 diabetes mellitus. Fertil Steril 2002;77:1095-1105.
 • Wild RA. Long-term health consequences of PCOS. Hum Reprod Update 2002;8:231-241.
 • Legro RS. Polycystic ovary syndrome and cardiovas- cular disease: a premature association? Endocr Rev 2003;24:302-312.
 • Horejsi R, Möller R, Rackl S, et al. Android subcuta- neous adipose tissue topography in lean and obese women suffering from PCOS: comparison with type 2 diabetic women. Am J Phys Anthropol 2004;124:275- 281
 • Kirchengast S, Huber J. Body composition characteris- tics and body fat distribution in lean women with poly- cystic ovary syndrome. Hum Reprod 2001;16:1255- 1260.
 • Legro RS, Arslanian SA, Ehrmann DA, et al: Endo- crine Society. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an Endocrine Society clinical prac- tice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:4565- 4592.
 • Diamanti-Kandarakis E. Role of obesity and adipos- ity in polycystic ovary syndrome. Int J Obes (Lond) 2007;31:8-13.
 • Pasquali R, Casimirri F, Cantobelli S, et al. Insulin and androgen relationships with abdominal body fat distri- bution in women with and without hyperandrogenism. Horm Res 1993;39:179-187.
 • Dunaif A, Segal KR, Futterweit W, Dobrjansky A. Profound peripheral insulin resistance, independent of obesity, in polycystic ovary syndrome. Diabetes 1989;38:1165-1174.
 • Ehrmann DA, Liljenquist DR, Kasza K, et al; PCOS/ Troglitazone Study Group. Prevalence and predictors of the metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:48- 53.
 • Moran LJ, Misso ML, Wild RA, Norman RJ. Impaired glucose tolerance, type 2 diabetes and metabolic syndrome in polycystic ovary syndrome: a system- atic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2010;16:347-363.
 • Pasquali R, Gambineri A, Pagotto U. The impact of obesity on reproduction in women with polycystic ova- ry syndrome. BJOG 2006;113:1148-1159.
 • Ferriman D, Gallwey JD: Clinical assessment of body hair growth in women. J Clin Endocrinol Metab 1961;21: 1440-1447.
 • Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, et al: Homeo- stasis model assessment: insulin resistance and beta- cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 1985;28:412- 419.
 • Gokcel A, Ozsahin AK, Sezgin N, et al. High preva- lence of diabetes in Adana, a southern province of Turkey. Diabet Care 2003;26:3031-3034.
 • Baldani DP, Skrgatic L, Goldstajn MS, et al. Clinical, hormonal and metabolic characteristics of polycystic ovary syndromeamong obese and nonobese women in the Croatian population. Coll Antropol 2013;37:465- 470.
 • Siddiqui IA, Tamimi W, Tamim H, et al. A study on clini- cal and sonographic features in obese and nonobese patients with polycystic ovary syndrome. Arch Gyne- col Obstet 2010;281:467-471.
 • Liou TH, Yang JH, Hsieh CH, et al. Clinical and bio- chemical presentations of polycystic ovary syndrome among obese and nonobese women. Fertil Steril 2009;92:1960-1965.
 • Zhang HY1, Guo CX, Zhu FF, et al. Clinical char- acteristics, metabolic features, and phenotype of Chinese women with polycystic ovary syndrome: A large-scale case-control study. Arch Gynecol Obstet 2013;287:525-531.
 • Tamimi W, Siddiqui IA, Tamim H, et al. Effect of body mass index on clinical manifestations in patients with polycystic ovary syndrome. Int J Gynaecol Obstet 2009;107:54-57.
 • Yildiz BO, Knochenhauer ES, Azziz R. Impact of obe- sity on the risk for polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:162-168.
 • Gambineri A, Pelusi C, Vicennati V, et al. Obesity and the polycystic ovary syndrome. Int J Obes Relat Metab Disord 2002;26:883-896.
APA ŞAHİN S, sumer f, SEZGİN H, AYAZ T, ŞAHİN O, ilkkilic k, GÜR USLU E, ALGÜN E (2014). Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. , 567 - 571.
Chicago ŞAHİN Serap Baydur,sumer fatih,SEZGİN Hacer,AYAZ Teslime,ŞAHİN Osman Zikrullah,ilkkilic kadir,GÜR USLU Emine,ALGÜN Ekrem Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. (2014): 567 - 571.
MLA ŞAHİN Serap Baydur,sumer fatih,SEZGİN Hacer,AYAZ Teslime,ŞAHİN Osman Zikrullah,ilkkilic kadir,GÜR USLU Emine,ALGÜN Ekrem Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. , 2014, ss.567 - 571.
AMA ŞAHİN S,sumer f,SEZGİN H,AYAZ T,ŞAHİN O,ilkkilic k,GÜR USLU E,ALGÜN E Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. . 2014; 567 - 571.
Vancouver ŞAHİN S,sumer f,SEZGİN H,AYAZ T,ŞAHİN O,ilkkilic k,GÜR USLU E,ALGÜN E Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. . 2014; 567 - 571.
IEEE ŞAHİN S,sumer f,SEZGİN H,AYAZ T,ŞAHİN O,ilkkilic k,GÜR USLU E,ALGÜN E "Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi." , ss.567 - 571, 2014.
ISNAD ŞAHİN, Serap Baydur vd. "Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi". (2014), 567-571.
APA ŞAHİN S, sumer f, SEZGİN H, AYAZ T, ŞAHİN O, ilkkilic k, GÜR USLU E, ALGÜN E (2014). Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 5(4), 567 - 571.
Chicago ŞAHİN Serap Baydur,sumer fatih,SEZGİN Hacer,AYAZ Teslime,ŞAHİN Osman Zikrullah,ilkkilic kadir,GÜR USLU Emine,ALGÜN Ekrem Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. Journal of Clinical and Experimental Investigations 5, no.4 (2014): 567 - 571.
MLA ŞAHİN Serap Baydur,sumer fatih,SEZGİN Hacer,AYAZ Teslime,ŞAHİN Osman Zikrullah,ilkkilic kadir,GÜR USLU Emine,ALGÜN Ekrem Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.5, no.4, 2014, ss.567 - 571.
AMA ŞAHİN S,sumer f,SEZGİN H,AYAZ T,ŞAHİN O,ilkkilic k,GÜR USLU E,ALGÜN E Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2014; 5(4): 567 - 571.
Vancouver ŞAHİN S,sumer f,SEZGİN H,AYAZ T,ŞAHİN O,ilkkilic k,GÜR USLU E,ALGÜN E Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2014; 5(4): 567 - 571.
IEEE ŞAHİN S,sumer f,SEZGİN H,AYAZ T,ŞAHİN O,ilkkilic k,GÜR USLU E,ALGÜN E "Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi." Journal of Clinical and Experimental Investigations, 5, ss.567 - 571, 2014.
ISNAD ŞAHİN, Serap Baydur vd. "Polikistik over sendromlu hastalarda obezitenin klinik, metabolik ve hormonal özellikler üzerine etkisi". Journal of Clinical and Experimental Investigations 5/4 (2014), 567-571.