Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 172 - 191 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1

Öz:
Bu çalışma, işitme engelliler ilkokul ve ortaokullarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Durum çalışması olarak desenlenen araştırmanın örneklemini, 2013-2014 öğretim yılında Marmara bölgesinde yer alan bir İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 40 öğrenci ve 15 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, gözlemler, yarı yapılandırılmış görüşmeler, yansıtıcı günlükler gibi nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan veri toplama araçları ile elde edilmiştir. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamaya yönelik veri çeşitlemesi gibi stratejilere başvurulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgulara göre, bilgi ve iletişim teknolojileri işitme engelli öğrencilere yönelik ders sunumunu kolaylaştıran ve öğrencilerin motivasyonlarının arttıran araçlardır. Teknolojik altyapının güncel olmaması ve öğrencilerin bilgisayarı oyun aracı olarak görmesi başlıca sorun olarak gösterilmektedir. Çalışma sonunda işitme engellilere yönelik öğretim programı çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik içerik üretilmesi en temel öneri olarak öne çıkmıştır. Elde edilen sonuçların bilgi ve iletişim teknolojilerinin işitme engellilerin eğitiminde doğru ve bilinçli kullanılması konusunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Examination of Educational Use of Information and Communication Technologies in Hearing Impaired Schools

Öz:
This study was performed to determine the hearing impaired students' use of information and communication technology for teaching in elementary and secondary schools. The study was designed as a case study in the academic year 20132014 at a Deaf Studying in Elementary and Middle School. The sample of the study constitute 40 hearing impaired students and 15 teachers. The data were collected with observations, semi-structured interviews, reflective journals as commonly used in qualitative research methods. In order to ensure the validity and reliability of research data has resorted to strategies such as diversity. Descriptive analysis and content analysis were used to analyze the data. According to the findings, information and communication technologies are increasing the motivation of hearing impaired students that facilitate the course offerings for students with disabilities and students. Current lack of technological infrastructure and computer games as a means of seeing the students are shown as the main problem. At the end, producing content for the use of information and communication technology in the curriculum framework for the hearing impaired has emerged as the basic proposal. The results of the education of hearing impaired of information and communication technologies is expected to contribute on the use of correct and conscious.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçamete, G.,Gürgür, H. (2010)."İşitme yetersizliği olan çocukların eğitimi" Genel eğitim okullarında özel gereksinimli olan öğrenciler ve özel eğitim. Editör: Gönül Akçamete. Ankara: Kök
 • Atay, M. (2007).İşitme engelli çocukların eğitiminde temel ilkeler, İstanbul: Özgür Yayınları
 • Baker, S. (2010). Remote tutoring of deafand hard of hearingstudentsusing video and web basedtechnologies. JournalforDeafEducationalTechnologyVol. 1, Issue 1 ISSN: 1942-3470, www.lifted-up.org/jdet
 • Cavkaytar, A. & Diken, İ. H. (2007). Özel eğitime giriş, Ankara: Kök
 • Çuhadar, C., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2009). M-Learning for hearing impaired learners: Dimensions of evaluation. International Journal of Education and Information Technologies, 3(3), 179-186.
 • Demirhan, T. (2008). Bilişim teknolojilerinin işitme engellilerin eğitimine olan etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi.
 • Dickerson, J., Williams, S., & Browning, J. B. (2009). Scaffolding equal ssuccess in teaching tablet PCs. The technology teacher, 68(5), 16-20.
 • Ju, J. M. (2009). The effects of multimedia stories of deaf or hard-of-hearing celebrities on the reading comprehension and English words learning of Taiwanese students with hearing impairment. Asian Journal of Management and HumanitySciences, 4(2-3), 91-105.
 • Karal, H.,& Çiftçi, E. (2008). İşitme engelli bireylerin eğitim sürecinde bilgisayar destekli animasyonlardan yararlanma. In 8th International Educational Technology Conference, Online papers: http://ietc2008. home. anadolu. edu. tr/ietc2008/86. doc. (30,08,2013)
 • Kuzu, A., Odabaşı, F., Uzuner, Y., Girgin, C. (2009). İşitme engellilerin eğitiminde mobil teknolojiler (İBEM) Eskişehir.
 • MEB, (2014). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2013/'14. National Education Statistics Formal Education 2013/'14. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi İstatistik Programı Yayını. Ankara
 • Mich, O.,Vettori, C. (2011). "An ICT-based Application toSupportDeafChildren's Reading Comprehension", International Conference Ictfor Language Learning 4th Edition, Italy,
 • Nezhad, H. Y.,Atarodi, I., & Khalili, M. (2013). From Multimodal Learning toMimicry Learning: The Study on the Impact of Multimedia (Multimodal) Learning on the Vocabulary Achievement of the EFL Deaf Students. New Media and Mass Communication, 12, 22-29.
 • Panselina, M. E., Sigalas, M. P., & Tzougraki, C. (2002). Design and development of a bilingual multimedia educational tool for teaching chemistry concepts to deaf students in Greek sign language. Education and Information Technologies, 7(3), 225-235. Kluwer Academic Publishers. Manufactured in The Netherlands.
 • Ünlüer, S. (2010). Engelliler entegre yüksek okulundaki bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu sürecinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu üniversitesi.
 • Yin, R, Y. (1994). Case studyresearch: Design and Methods. Thousand Oaks: SagePbc.
 • Yoon, J.,Choi, H. ; (2010). "The effects of captions on deaf students' contents comprehension, cognitive load and motivation in online learning", Technology and Deaf Education Symposium:Exploring Instructional and AccessTechnologies, held at the National Technical Institute for the Deaf, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY, June 21-23, 2010.
APA BAYRAKDAR U, ÇUHADAR C (2015). İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. , 172 - 191.
Chicago BAYRAKDAR UYGAR,ÇUHADAR Cem İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. (2015): 172 - 191.
MLA BAYRAKDAR UYGAR,ÇUHADAR Cem İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. , 2015, ss.172 - 191.
AMA BAYRAKDAR U,ÇUHADAR C İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. . 2015; 172 - 191.
Vancouver BAYRAKDAR U,ÇUHADAR C İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. . 2015; 172 - 191.
IEEE BAYRAKDAR U,ÇUHADAR C "İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1." , ss.172 - 191, 2015.
ISNAD BAYRAKDAR, UYGAR - ÇUHADAR, Cem. "İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1". (2015), 172-191.
APA BAYRAKDAR U, ÇUHADAR C (2015). İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 172 - 191.
Chicago BAYRAKDAR UYGAR,ÇUHADAR Cem İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5, no.2 (2015): 172 - 191.
MLA BAYRAKDAR UYGAR,ÇUHADAR Cem İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, 2015, ss.172 - 191.
AMA BAYRAKDAR U,ÇUHADAR C İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 5(2): 172 - 191.
Vancouver BAYRAKDAR U,ÇUHADAR C İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 5(2): 172 - 191.
IEEE BAYRAKDAR U,ÇUHADAR C "İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1." Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, ss.172 - 191, 2015.
ISNAD BAYRAKDAR, UYGAR - ÇUHADAR, Cem. "İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5/2 (2015), 172-191.