Yıl: 2003 Cilt: 43 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 159 - 161 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi

Öz:
Kliniğimizde beş yılda izlenen 32 ampiyemli olgu değerlendirilmiştir. Yaş ortalaması 6.1 ±4.5 yıl olan 15 kız (%47), 17 erkek (%53) olgudan oluşmaktadır. Tüm olgulara başlangıçta diagnostik torasentez uygulanarak American Thorasic Society'nin sıraladığı plevral sıvılara ait özelliklere göre akut, fibropürülan ve kronik sınıflaması yapılmıştır. Ampiyem akutsa antibiyotik tedavi, fibropürülan ise yalnız antibiyotik veya antibiyotik ile birlikte tüp torakostomi uygulanmıştır. Akut ampiyem grubundaki 7 hastadan 6'sı antibiyotiğe iyi yanıt vermiş, bir hasta fulminan sepsis sonucunda eksitus olmuştur. Fibropürülan ampiyem grubundaki 7 hastaya antibiyotik ve tüp torakastomi uygulanmış, 2 hastaya da dekortikasyon endikasyonu konmuştur. Akut ve fibropürülan gruptaki hastaların hastanede yatış süreleri incelendiğinde fibropürülan ampiyem olgularında bu süre anlamlı olarak uzun bulunmuştur. Bu sonuçlar hastanede kalış süresini ve dekortikasyon risklerini azaltacak fibrinolitik ve erken torakostomi gibi yeni tedavi stratejilerinin önemine dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelime: Ampiyem Plevral efüzyon Çocuk Geriyedönük çalışma

Konular: Genel ve Dahili Tıp

Retrospective evaluation of emphyema cases between 1997-2001

Öz:
In this study 15 girls (%47), 17 (%53) boys at 6.1 ±4.5 years old, totally 32 empyema diagnosed children were evaluated. According to the criteria of pleural fluid defined by American Thoracic Society, after administering diagnostic thoracocenteses, cases are classified as acute, fibropurulent and chronic. If empyema is acute, treatment is administering antibiotics. If it is fibropurulent only antibiotic or antibiotic and chest tube thoracostomy should be performed. In the group of acute empyema, 6 of 7 patients resolved with antibiotics, one patient died because of fulminant sepsis. Seven of nine fibropurulent empyema were given antibiotics and chest tube thoracostomy were performed, two patients required decortication procedure. Hospitalization duration was longer in fibropurulent empyema group than in acute ones. These results reminded the importance of new treatment alternatives of fibrinolytic agents and early thoracostomy, since they reduce the hospitalization duration and the risks of decortication.
Anahtar Kelime: Pleural Effusion Child Retrospective Studies Empyema

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Campbell PW III. New developments in pediatnc pneumonia and empyema. Curr Opin Pediatr 1995; 7:278-282.
 • 2-Schropp KP. Empyema and intrathoracic infection in children. Pediatr Thotra Surg 1993; 3:443-460.
 • 3. Van Way CII, Narrod J, Hopeman A. The role of early limited thoracotomy in the treatment of empyema. J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 96:436-439.
 • 4. Stovroff M, league G, Heiss KF, et al. Thorascopy in the management of pediatric empyema. J Pediatr Surg 1995; 30: 1211-1215.
 • 5. Meier AH, Smith B, Raghavan A. et at. Rational treatment of empyema. Child Arch Surg 2000; 135:907-910.
 • 6. Chan W, Keyser-Gauvin E, Davis GM, et al. Empyema thoracis in children: A 26-year review of the Montreal Children's Hospital experience. J Pediatr Surg 1997; 32: 870-872.
 • 7. Byington CL, Spencer LY, Johnson TA, et al. An epidemioiogical investigation of a sustained high rate of pediatric parapneumonic empyema: Risk factors and microbiological associations. Clin Infect Dis 2002; 34:434-440.
 • 8. Holf SJ, Neblett WW, Heller RM. et al. Postpneumonic empyema in childhood: Selecting appropriate therapy. J Pediatr Surg 1989; 24: 659-664.
 • 9. Munglani R, Kenney 13. Pediatric parapneumonic effusions: A review of 16 cases. Respiratory medicine 1991; 85:117-119.
 • 10. Brook I. icrobiology of empyema in children and adolescents. Pediatrics 1990; 85: 722-726.
 • 11. Hardie W, Bokulic R, Garcia VF, et al. Pneumococcal pleural empyema in children. Clin Infect Dis 1996; 22:1057-1063.
APA KARATOPRAK N, SÖNMEZ Ö, KÜÇÜKYILDIZ Ş, YAVRUCU S, CERAN Ö (2003). 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. , 159 - 161.
Chicago KARATOPRAK Nihal,SÖNMEZ Önal Esra,KÜÇÜKYILDIZ Şevket,YAVRUCU Serpil,CERAN Ömer 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. (2003): 159 - 161.
MLA KARATOPRAK Nihal,SÖNMEZ Önal Esra,KÜÇÜKYILDIZ Şevket,YAVRUCU Serpil,CERAN Ömer 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. , 2003, ss.159 - 161.
AMA KARATOPRAK N,SÖNMEZ Ö,KÜÇÜKYILDIZ Ş,YAVRUCU S,CERAN Ö 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. . 2003; 159 - 161.
Vancouver KARATOPRAK N,SÖNMEZ Ö,KÜÇÜKYILDIZ Ş,YAVRUCU S,CERAN Ö 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. . 2003; 159 - 161.
IEEE KARATOPRAK N,SÖNMEZ Ö,KÜÇÜKYILDIZ Ş,YAVRUCU S,CERAN Ö "1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi." , ss.159 - 161, 2003.
ISNAD KARATOPRAK, Nihal vd. "1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi". (2003), 159-161.
APA KARATOPRAK N, SÖNMEZ Ö, KÜÇÜKYILDIZ Ş, YAVRUCU S, CERAN Ö (2003). 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 43(3), 159 - 161.
Chicago KARATOPRAK Nihal,SÖNMEZ Önal Esra,KÜÇÜKYILDIZ Şevket,YAVRUCU Serpil,CERAN Ömer 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 43, no.3 (2003): 159 - 161.
MLA KARATOPRAK Nihal,SÖNMEZ Önal Esra,KÜÇÜKYILDIZ Şevket,YAVRUCU Serpil,CERAN Ömer 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.43, no.3, 2003, ss.159 - 161.
AMA KARATOPRAK N,SÖNMEZ Ö,KÜÇÜKYILDIZ Ş,YAVRUCU S,CERAN Ö 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 43(3): 159 - 161.
Vancouver KARATOPRAK N,SÖNMEZ Ö,KÜÇÜKYILDIZ Ş,YAVRUCU S,CERAN Ö 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 43(3): 159 - 161.
IEEE KARATOPRAK N,SÖNMEZ Ö,KÜÇÜKYILDIZ Ş,YAVRUCU S,CERAN Ö "1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi." Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 43, ss.159 - 161, 2003.
ISNAD KARATOPRAK, Nihal vd. "1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospektif incelenmesi". Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 43/3 (2003), 159-161.