Yıl: 2016 Cilt: 30 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 32 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*

Öz:
Bu araştırmada Phasinidae familyasının Numidinae alt familyasında yer alan beç tavuğu ve hindinin neurocranium kemiklerinin karşılaştırmalı olarak incelenerek önemli farklılıkların ortaya konulması amaçlandı. Cinsiyet gözetmeksizin 5 adet beç tavuğu ve 5 adet hindi kullanıldı. Neurocranium'un; os occipitale, os sphenoidale, ossa parietalia, ossa frontalia ve ossa temporalia'dan oluştuğu gözlendi. Beç tavuğunda fontanella düz olarak, hindide kabarık olarak yer aldığı tespit edildi. Sadece neurocranium kemiklerinin oluşturduğu kafatası ağırlığı hindilerde daha fazla olduğu ve istatiksel açıdan P<0.01 düzeylerinde önemli olduğu gözlendi. Os parietale'nin beç tavuğunda caudal'de, hindilerde dorsal'de olduğu gözlendi. Beç tavuğunda ossa frontalia, dar ve ortasında miğfer şeklinde ibiğin oluşumuna katılan caudodorsal yönde boynuz çıkıntısı yer almaktayken, hindilerde geniş ve çıkıntı bulunmamaktaydı. Sonuç olarak; aynı familyada yer alan beç tavuğu ve hindi neurocranium'u oluşturan kemikler arasında önemli farklılıklar tespit edildi.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji

Comparative Macro-Anatomical Investigations and Morphometric Investigations on Neurocranium in Guinea fowls (Numida meleagridis) and Turkeys (Meleagridis gallapova)

Öz:
In this study, neurocranial bones of guinea fowl and turkey in Numidinae subfamilies of Phasinida family was investigated comparatively to reveal significant differences. Five guinea fowls and 5 turkeys were used regardless of their gender. The neurocranium consisted of the occipital, sphenoid, parietal, frontal and temporal bones. The fontanella was located smooth in the guinea fowl, while convex in the turkey. Weight of neurocranium bones only in turkey was heavier than that of guinea fowl and significant (P<0.01). It was observed that the parietal bone of the guinea fowl was located to be flat caudal, turkey was located to be flat dorsal. Frontal bones were narrow and in the middle of it caudo-dorsal horn protrusion located the helmet shape in participating in the formation of comb in the guinea fowl, while broad and there was no protrusion in the turkey. As a result, located in the same family of guinea fowl and turkey, it was determined that there were significant differences between the bones forming the neurocranium.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Sarıca M, Camcı H, Selçuk E. Bıldırcın, Sülün, Etçi Güvercin, Beç Tavuğu ve Devekuşu Yetiştiriciliği. 4. Baskı, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2003.
 • Demirsoy A. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler). 1. Baskı, Ankara: Meteksan AŞ, 1992; 3: 279-82.
 • Yıldırım A. Etlik Beç tavuklarının beslenmesi. Hayvansal Üretim 2009;50: 60-65.
 • Doğuer S, Erençin Z. Evcil Kuşların Komparativ Anatomisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımı, 1964.
 • Kuru M. Omurgalı Hayvanlar. Ankara: Palme Yayıncılık, 1999. 6. Dursun N. Evcil Kuşların Anatomisi (Hareket Sistemi). Ankara: Medisan Yayınları, 2014.
 • Çakır A. Kelaynak kuşunda (Geronticus eremita) neurocranium kemikleri. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi 2001; 72: 35-38.
 • Chiasson RB. Laboratory Anatomy of the Pigeon. Dubuque, Iowa: WMC Brown Company Publishes, 1959;
 • Nickel R, Schummer A, Seiferle E. Anatomy of the Domestic Birds. Berlin: Verlag Paul Parey, 1977.
 • Getty R. The Anatomy of the Domestic Animals, Systema Digestorium. 5th Edition, Philadelphia, London, Toronto: WB Saunders Company, 1975.
 • Evans HE. Guide to the Dissection of the Chicken. New York: University of Cornell, Ithaca, 1952.
 • Dominique GH, Ron AM. Morphology of the lingual apparatus of the domestic chicken, Gallus gallus, with special attention on the structure of the fasciae. Am J Vet Anat 1989; 186: 217-257.
 • McLelland J. A Color Atlas of Avian Anatomy. London: Wolfe Publishing Ltd, 1990.
 • Orhan OI, Ozgel O, Kabak M. Kızıl şahinde (Buteo rufinus) neurocranium kemikleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg 2002; 49: 153-157.
 • Orhan OI, Kabak M. Facial bones of long-legged buzzard (Buteo rufinus). Anat Histol Embryol 2006; 35: 211-216.
 • Koch T, Rossa E. Anatomy of the Chicken and Domestic Birds. Iowa: The Iowa State University Press, 1973.
 • Özdemir D, Özüdoğru Z, Can M, Sunar M. Balaban (Botaurus stellaris ) ve kızıl şahin (Buteo rufinus) neurocranium'u üzerinde karşılaştırmalı makro-anatomik incelemeler. Atatürk Üniv Vet Fak Derg 2009; 4: 169-175.
 • Gültekin M. Yerli tavuk ve horozun iskeleti ile yerli hindi iskeleti arasındaki sabit makro-anatomik ayrımlar üzerinde incelemeler. Ankara Üniv Vet Fak Derg 1957; 4: 6-14.
 • Gooders J. Birds, an illusturated survey of the bird families of the world. London: The Hamlyn Publishing Group Limited, 1975.
 • Jollie MT. The head skeleton of the chicken and remarks on the anatomy of this region in other birds. Journal Morphology 1957; 100: 389-436.
 • Özkan ZE. Erkek ve dişi bıldırcınlarda (Coturnix coturnix) cranium üzerinde makro-anatomik ve osteometrik incelemeler. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2002; 8: 147-151.
 • Austin OL, Singer A, Zim HS. Birds of the world a survey of the twenty-seven orders and one hundred and fifty-five families. London: The Hamlyn Publishing Group Limited, 1975.
 • Baumel JJ. Handbook of Avian Anatomy, Nomina Anatomica Avium. Second Edition, Cambridge: Published by the Nuttall Ornihological Club, 1993.
 • Taşbaş M, Tecirlioğlu S. Maserasyon tekniği üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 1996; 12: 324-330.
 • King AS, Mc Lelland J. Birds, Their Structure and Function. Second Edition, London: Bailliere Tindall, 1984.
 • Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimlerde Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayınevi, 2011.
 • Can M, Özdemir D, Özüdoğru Z. Çamurcun (Anas crecca) iskelet sistemi üzerinde makro-anatomik araştırmalar I. Skeleton axiale. FÜ Sağ Bil Vet Derg 2010; 24: 123-127.
 • Gültekin M. Evcil Memeli ve kanatlıların karşılaştırmalı osteologia'sı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974.
APA İLGÜN R, akbulut y, Kuru N (2016). Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. , 29 - 32.
Chicago İLGÜN RAMAZAN,akbulut yalçın,Kuru Nilgun Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. (2016): 29 - 32.
MLA İLGÜN RAMAZAN,akbulut yalçın,Kuru Nilgun Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. , 2016, ss.29 - 32.
AMA İLGÜN R,akbulut y,Kuru N Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. . 2016; 29 - 32.
Vancouver İLGÜN R,akbulut y,Kuru N Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. . 2016; 29 - 32.
IEEE İLGÜN R,akbulut y,Kuru N "Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*." , ss.29 - 32, 2016.
ISNAD İLGÜN, RAMAZAN vd. "Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*". (2016), 29-32.
APA İLGÜN R, akbulut y, Kuru N (2016). Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30(1), 29 - 32.
Chicago İLGÜN RAMAZAN,akbulut yalçın,Kuru Nilgun Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30, no.1 (2016): 29 - 32.
MLA İLGÜN RAMAZAN,akbulut yalçın,Kuru Nilgun Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.30, no.1, 2016, ss.29 - 32.
AMA İLGÜN R,akbulut y,Kuru N Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2016; 30(1): 29 - 32.
Vancouver İLGÜN R,akbulut y,Kuru N Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2016; 30(1): 29 - 32.
IEEE İLGÜN R,akbulut y,Kuru N "Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*." Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30, ss.29 - 32, 2016.
ISNAD İLGÜN, RAMAZAN vd. "Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler*". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30/1 (2016), 29-32.