Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 37 - 42 Metin Dili: Türkçe

Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar

Öz:
Suriye'deki şiddetin artmasıyla, Suriye vatandaşlarının ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığınmaya başladığı günden başlayarak Türkiye'ye doğru sığınmacı akını yaşanmaktadır. Ülkemizin özellikle güney sınırında giderek artan sığınmacılar, sosyo-ekonomik sorunların yanı sıra sağlık sisteminde de sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Ülkemizdeki sığınmacıların sağlık ve hemşirelik hizmetleri alanında getirdiği sorunlara ilişkin araştırmalar bulunmamaktadır. Bu yazının amacı, Türkiye'de yaşanan sığınmacı sorununun sağlık ve hemşirelik hizmetlerine olan etkilerinin ele alınmasıdır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > Hemşirelik

The Problems Caused To the Health and Nursing Services By The Asylum Seeker

Öz:
Starting from the day when violence increased in Syria and the Syrian citizens started to take refuge in neighboring countries, there has been an asylum seeker rush towards Turkey. The asylum seeker, who are especially increasing in the southern border of our country, cause problems in the health system besides the socio-economic problems. There haven't been any researches on the problems brought by the asylum seeker in our country to the health and nursing services. The aim of this paper is to deal with the effects of the asylum seeker problem in Turkey on health and nursing services.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Sosyal > Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD (2013). Basın duyurusu. Ankara: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, https://www.afad.gov. tr/TR/HaberDetay.aspx?IcerikID=2668&ID=12 (Erişim: 28.04.2013).
 • Altındiş, M. (2013). Türkiye'de mülteciler, salgın hastalıklar ve korunma. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, :64-67.
 • Baydar, S.O. (2012). Dünyada ve Türkiye'de Mülteciler, Sığınmacılar, Yasadışı Göçmenler ve Ülke Ekonomisine Etkileri-2. Gayri Resmi Dünya Atlası. http://seyitorhanbaydar.wordpress.com/2012/06/08/dunyada-ve-turkiyede- multeciler-siginmacilar-yasadisi-gocmenler-ve-ulke-ekonomisine-etkileri-2. (Erişim: 05.01.2014)
 • BBC: "Suriyeli mültecilerin sayısı '2 milyona çıktı'" http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/07/130725_suriye- li_multeciler_guardian.shtml. (Erişim:03.01.2014).
 • Çiçek, A. (2012). Hemşirelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Çiçekli, B. (2009). Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar. Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Gedik, D. (2013). Suriye Kızamığı Türkiye'yi Sarıyor. Türkiye Gazetesi. http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ gundem/80027.aspx. (Erişim: 24.03.2014).
 • Hughes, R.G. (2008). Nurses at the "Sharp End" of Patient Care. In: Hughes RG., Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook For Nurses. AHRQ Publication No. 08-0043. Rockville, p.1-30.
 • Jastram, K. (2001). Mültecilerin Korunması: Uluslararası Mülteci Hukuku Rehberi: Damla Matbaası, Ankara.
 • Korkut, R. (2010). Türkiye'de Sığınmacı ve Mülteciler. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde. Koruk, İ. (2013).
 • Mülteci Kampları ve Halk Sağlığı Açısından Yönetimi. http://www.klimik.org.tr/wp-content/ uploads/2013/03/IBRAHIMkORUK.pdf. (Erişim: 10.01.2014).
 • Birleşmiş Milletler, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Sözleşmesi, http://www.unhcr.org.tr/?content=329. (Erişim: 10.01.2014).
 • O'Brien-Pallas, L., Murphy, G.T., Shaiman, J. (2008). Understanding The costs and outcomes of nurses' turnover in Canadian hospitals (Nursing Health Services Research Unit, Nursing Turnover Study FRN 66350, Final Report) (Erişim: 14.12.2013). http://www.hhrchair.ca/images/CMSImages/TOS_Final%20Report.pdf
 • Odman, T. (1995). Mülteci Hukuku, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara.
 • Özcan, M. (2005). Avrupa Birliği Sığınma Hukuku: Ortak Bir Sığınma Hukukunun Ortaya Çıkışı. Uluslararası, Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Özkan, Ö., Emiroğlu, O.N. (2006). Hastane sağlık çalışanlarına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (3): 43-52.
 • Pehlivan, A. (2004). Mülteciler ve İltica Hakkı. Toplum ve Hukuk Dergisi, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 3(9).
 • Peker, B., Sancar, M. (2005). Mülteciler ve İltica Hakkı, Ankara: İnsan Hakları Derneği İktisadi İşletmesi Yayını.
 • Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (1994). T.C. Resmi Gazete, 22127, 30 Kasım 1994.
 • Sztuckı, J. (1999). Who is a Refugee? The Convention Definition: Universal or Obsolete? Refugee Rights and Re- alities: Evolving International Concepts and Regimes. Nicholson, F. and Twomey, P. (Eds.), Cambridge, Cambridge University Press.
 • Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Sosyal Araştırmalar Merkezi (2013). Rapor no:13-04
 • Yezdani, İ. (2013). Suriyeli sığınmacılar: 1 milyonu geçti. Umuda Doğru Dergisi. http://www.umudadogru.com/dergi/ tr/?id=449&kat=26. (Erişim: 08.04.2014).
APA ÇİÇEK KORKMAZ A (2014). Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1), 37 - 42.
Chicago ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 1, no.1 (2014): 37 - 42.
MLA ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.1, no.1, 2014, ss.37 - 42.
AMA ÇİÇEK KORKMAZ A Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014; 1(1): 37 - 42.
Vancouver ÇİÇEK KORKMAZ A Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014; 1(1): 37 - 42.
IEEE ÇİÇEK KORKMAZ A "Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar." Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1, ss.37 - 42, 2014.