Yıl: 2003 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 145 - 149 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi

Öz:
Tularemi, Türkiye'de su kaynaklı epidemiler oluşturabilen, nadir bildirilen bir hastalıktır. Gerede Devlet Hastanesi'ne aynı köyden, aynı hafta içinde benzer yakınmalarla başvuran beş hastada tularemi düşünüldü. Mikroaglütinasyonla tularemi antikorları erken dönemde negatif olan hastaların dördünde dördüncü ayda antikorların geliştiği saptandı. Salgının kaynağını ve büyüklüğünü saptamak için olguların geldiği hafta ve dördüncü ayda köye gidildi. Köyde yaşayan toplam 108 kişinin incelenmeleri sonucunda salgından ilk beş olgu da dahil 21 kişinin etkilendiği, tularemi antikorlarının 17'sinde >1/80, birinde 1/40 dilüsyonda pozitif olduğu, üç kişinin seronegatif kaldığı belirlendi. Semptomatik 17 olgunun 17'sinde servikal lenfadenopati, 14'ünde ateş 13'ünde boğaz ağrısı, sekizinde konjunktivit, dördünde döküntü, birinde öksürük vardı. Dört olgu semptomsuzdu. Hastalar aminoglikozit+tetrasiklin tedavisinden yararlandı. Şebeke suyu ve üç adet kaynak suyunun bakteriyolojik açıdan kirlenmiş olduğu saptandı, ancak glikozlu-sistinli besiyerinde Francisella tularensis üretilemedi. Bolu İli sınırları içinde daha önceden tularemi olgusu bildirilmediği için başlangıçta bu hastaların tanısı atlanmış olup tularemi, yukardaki yakınmalarla gelen hastaların ayırıcı tanısında düşünülmelidir.
Anahtar Kelime: Bolu Francisella tularensis Tularemi Türkiye Tanı, ayırıcı Hastalık salgınları

Konular: Enfeksiyon Hastalıkları

An outbreak of tularemia in Yazıkara Village of Bolu-Gerede

Öz:
Tularemia is a rarely reported disease that can cause water-borne epidemics in Turkey. Tularemia was suspected in five patients with the same complaints admitted to Gerede Governmental Hospital from the same village in the same week. Tularemia antibodies were negative in the early period, however, seroconversion was detected in four patients after four months. The village was visited to investigate the source and size of the outbreak in the week the patients were admitted as well as in the fourth month. As a result of investigation, 21 of 108 villagers, including the first five patients, were found as affected from the outbreak. Tularemia antibodies were detected in dilutions as > 1/80 in 17 patients and 1/40 in one patient while three persons were seronegative. In 17 symptomatic patients, cervical lymphadenopathy, fever, sore throat, conjunctivitis, skin eruption and cough were determined in 17, 14, 13, eight, four and one patient(s), respectively. Four patients had no symptoms. All patients profited from the aminoglycoside plus tetracycline therapy. Examination of the pipe- and three spring-waters revealed that all the water sources were contaminated bacteriologically, however, Francisella tularensis could not be isolated on glycose-cystine medium. In conclusion, the patients had been misdiagnosed at the beginning of the outbreak because tularemia had not been reported in Bolu Province until that date, but it should be considered in the differential diagnosis in the cases admitted with the above complaints.
Anahtar Kelime: Turkey Diagnosis, Differential Disease Outbreaks Bolu Francisella tularensis Tularemia

Konular: Enfeksiyon Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA GÜRCAN Ş, OTKUN T, OTKUN A, ARIKAN O, ÖZER B, GEDİKOĞLU S (2003). Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. , 145 - 149.
Chicago GÜRCAN Şaban,OTKUN Tatman Müşerref,OTKUN ALİ METİN,ARIKAN Osman,ÖZER Burçin,GEDİKOĞLU Suna Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. (2003): 145 - 149.
MLA GÜRCAN Şaban,OTKUN Tatman Müşerref,OTKUN ALİ METİN,ARIKAN Osman,ÖZER Burçin,GEDİKOĞLU Suna Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. , 2003, ss.145 - 149.
AMA GÜRCAN Ş,OTKUN T,OTKUN A,ARIKAN O,ÖZER B,GEDİKOĞLU S Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. . 2003; 145 - 149.
Vancouver GÜRCAN Ş,OTKUN T,OTKUN A,ARIKAN O,ÖZER B,GEDİKOĞLU S Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. . 2003; 145 - 149.
IEEE GÜRCAN Ş,OTKUN T,OTKUN A,ARIKAN O,ÖZER B,GEDİKOĞLU S "Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi." , ss.145 - 149, 2003.
ISNAD GÜRCAN, Şaban vd. "Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi". (2003), 145-149.
APA GÜRCAN Ş, OTKUN T, OTKUN A, ARIKAN O, ÖZER B, GEDİKOĞLU S (2003). Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. İnfeksiyon Dergisi, 17(2), 145 - 149.
Chicago GÜRCAN Şaban,OTKUN Tatman Müşerref,OTKUN ALİ METİN,ARIKAN Osman,ÖZER Burçin,GEDİKOĞLU Suna Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. İnfeksiyon Dergisi 17, no.2 (2003): 145 - 149.
MLA GÜRCAN Şaban,OTKUN Tatman Müşerref,OTKUN ALİ METİN,ARIKAN Osman,ÖZER Burçin,GEDİKOĞLU Suna Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. İnfeksiyon Dergisi, vol.17, no.2, 2003, ss.145 - 149.
AMA GÜRCAN Ş,OTKUN T,OTKUN A,ARIKAN O,ÖZER B,GEDİKOĞLU S Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. İnfeksiyon Dergisi. 2003; 17(2): 145 - 149.
Vancouver GÜRCAN Ş,OTKUN T,OTKUN A,ARIKAN O,ÖZER B,GEDİKOĞLU S Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi. İnfeksiyon Dergisi. 2003; 17(2): 145 - 149.
IEEE GÜRCAN Ş,OTKUN T,OTKUN A,ARIKAN O,ÖZER B,GEDİKOĞLU S "Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi." İnfeksiyon Dergisi, 17, ss.145 - 149, 2003.
ISNAD GÜRCAN, Şaban vd. "Bolu-Gerede-Yazıkara Köyü'nde tularemi epidemisi". İnfeksiyon Dergisi 17/2 (2003), 145-149.