Yıl: 2003 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 133 - 137 Metin Dili: Türkçe

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları

Öz:
Hastanemizde hastane infeksiyonu etkenlerinin dağılımının ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi. Yöntem: Ekim 2001-Mart 2002 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesi olan ve yaklaşık 750 yatak kapasiteli Tıp Fakultesi Hastanesinde, laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi ile prospektif olarak nozokomiyal infeksiyonlar izlendi. Bulgular: Belirtilen tarihler arasında yatan 8677 hastanın 193'ünde 294 "hastane kökenli infeksiyon" tespit edildi. Genel infeksiyon hızı %3.4 olarak hesaplandı. Hastane infeksiyonlarının en sık; Yeni Doğan (%21), Dahili Yoğun Bakım (%14), Cerrahi Yoğun Bakım (%11.5) ve Peiatrik Cerrahi (%10) birimlerinde görüldüğü tespit edildi. İnfeksiyonların sistemlere göre dağılımı; bakteriyemi (%31.4), solunum sistemi (%30.3) ve üriner sistem infeksiyonları (%20.2) olarak saptandı. Hastane genelinde en sık izole edilen etken, %30.8 oranında Staphylococcus aureus idi. S. aureus suşları içinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) oranı ise %89.6 olarak belirlendi. Seksen yedi MRSA suşunun %91.9'u siprofloksasine dirençli iken, %28'i klindamisine dirençli bulundu. Klebsiella türleri (%12.1), E. coli (%7.9) ve Acinetobacter türleri (%5.7) en sık izole nedilen Gram negatif mikroorganizmalardı. Pseudomonas suşlarında; karbapenemlere %12.5, seftazidime %50, siprofloksasine ise %25 oranında direnç vardı. Klebsiella suşlarında siprofloksasine ve bir suş dışında karbapenemlere direnç yok iken, 3. kuşak sefalosporinlere karşı %36 oranında direnç saptandı. Sonuç: Hastane infeksiyonu etkenleri arasında S. aureus suşları en sık tespit edilen etkenler olup MRSA oranının oldukça yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca Pseudomonas türleri ve diğer gram negatif bakterilerde artan karbapenem direnci ve Pseudomonas suşları arasında %50'ye ulaşa seftazidim direnci dikkat çekici olarak değerlendirildi.
Anahtar Kelime: Gram-negatif bakteriler Staphylococcus aureus Hastaneler, üniversite Metisilin direnci İleriye dönük çalışma Çapraz enfeksiyon

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Edmond MB, Wenzel RP. Infection control. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed., New York: Churchill Livingstone Inc. 2000; 2988-91.
 • 2. Daschner F. Economics aspects of hospital infections. J Hosp Infect 1982; 3(1):1-4.
 • 3. Gikas A, Pediaditis J, Papadakis JA, et al. Prevalence study of hospital-acquired infections in 14 Greek hospitals: planning from the local to the national surveillance level. J Hosp Infect 2002; 50(4): 269-75.
 • 4. Schaberg DR, Culver DH, Gaynes RP. Major trends in the microbial etiology of nosocomial infection. Am J Med 1991; 91(suppl 3B): 72-5.
 • 5. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. Am J Infect Control 1988; 16:128-40.
 • 6. Haley RW. The scientific basis for using surveillance and risk factor data to reduce nosocomial infection rates. J Hosp Infect 1995; 30: 3-14.
 • 7. İnfeksiyon Kontrolü Uluslararası Federasyonu. İnfeksiyon kontrolü için eğitim programı. Temel kavramlar ve uygulamalar. İstanbul: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 30, 1997.
 • 8. Willke A, Gündeş SG. Türkiye’de infeksiyon kontrol programları ve uygulamaları. Aktüel Tıp Dergisi 2001; 6(3): 1-6.
 • 9. Durmaz B, Sönmez E, Tekerekoğlu MS, Aksüllü N. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hastane infeksyonları: Mikroorganizmalar ve çoklu antimikrobiyal direnç. Turgut Özal Tıpı Merkezi Dergisi 1996; 3:183-96.
 • 10. Durmaz B. Durmaz R, Otlu B, Sonmez E. Nosocomial infections in a new medical center, Turkey. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21(8):543-6.
 • 11. Vriens MR, Fluit AC, Torelstra A, et al. Is methicillin-resistant Staphylococcus aureus more contagious than methicillin-susceptible S. aureus in a surgical intensive care unit? Ifect Control Hospital Epidemiol 2002; 23(9): 491-4.
 • 12. Gürler N. Metisiline dirençli Stafilokoklar. Aktüel Tıp Dergisi Hastane İnfeksiyonları Özel Sayısı 2002; 7(1): 1-4.
 • 13. Durmaz B, Durmaz R, Sahin K. Methicillin resistance among Turkish isolates of Staphylococcus aureus strains from nosocomial and community infections and their resistance patterns using various antimicrobial agents. J Hosp Infect. 1997;37(4):325-9.
 • 14. Vriens MR, Blok H, Fluit AC, et al. Cost associated with a strict policy to eradicate methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a Dutch University Medical Center: a 10-year survey. Eur J Clin Microbiol Infect 2002; 21(11): 782-6.
 • 15. Blot SI, Vandewoude KH, Hoste EA, et al. Outcome and attributable mortality in critically Ill patients with bacteremia involving methicillin-susceptible and methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Arch Intern Med 2002; 162(19): 2229-35.
 • 16. Chang SC, Hsieh WC, Luh KT. Fluoroquinolone resistance among methicillinresistant staphylococci after usage of fluoroquinolones other than ciprofloxacin in Taiwan. Diagn Microbiol Infect Dis 1994; 19(3): 143-7.
 • 17. Harrington GD, Zarins LT, Ramsey MA, et al. Susceptibility of ciprofloxacinresistant staphylococci and enterococci to clinafloxacin. Diagn Microbiol Infect Dis 1995; 21(1): 27-31.
 • 18. Kesah C, Ben Redjeb S, Odugbemi TO, et al. Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in eight African hospitals and Malta. Clin Microbiol Infect 2003; 9(2): 153-6.
 • 19. Ferrara A, Morosini M, Dos Sanyos C, et al. A survey of antimicrobial drug resistance in respiratory tract pathogens, isolated in a northern Italian teaching hospital between 1990 and 1999. J Chemother 2002; 14(6): 568-73.
 • 20. Aksaray S, Dokuzoğuz B, Guvener E, et al. Surveillance of antimicrobial resistance among gram-negative isolates from intensive care units in eight hospitals in Turkey. J Antimicrob Chemother 2000; 45(5): 695-9.
 • 21. Lee K, Lee HS, Jang SJ, et al; Members of Korean Nationwide. Surveillance of Antimicrobial Resistance Group.Antimicrobial resistance surveillance of bacteria in 1999 in Korea with a special reference to resistance of enterococci to vancomycin and gram-negative bacilli to third generation cephalosporin, imipenem, and fluoroquinolone. J Korean Med Sci 2001; 16(3): 262-70.
 • 22. Gencer S, Ak O, Benzonana N, Batirel A, Ozer S. Susceptibility patterns and cross resistances of antibiotics against Pseudomonas aeruginosa in a teaching hospital of Turkey .Ann Clin Microbiol Antimicrob 2002; 1(1): 2.
 • 23. Goossens H; MYSTIC Study Group (Europe). MYSTIC program: summary of European data from 1997 to 2000. Diagn Microbiol Infect Dis 2001; 41(4): 183-9.
APA ERSOY Y, FIRAT M, KUZUCU Ç, BAYINDIR Y, KARAASLAN Ş, BİLİŞİK G, BUT A (2003). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. , 133 - 137.
Chicago ERSOY Yasemin,FIRAT Mehmet,KUZUCU Çiğdem,BAYINDIR Yaşar,KARAASLAN Şenay,BİLİŞİK Gülden,BUT Ayşe Dinç İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. (2003): 133 - 137.
MLA ERSOY Yasemin,FIRAT Mehmet,KUZUCU Çiğdem,BAYINDIR Yaşar,KARAASLAN Şenay,BİLİŞİK Gülden,BUT Ayşe Dinç İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. , 2003, ss.133 - 137.
AMA ERSOY Y,FIRAT M,KUZUCU Ç,BAYINDIR Y,KARAASLAN Ş,BİLİŞİK G,BUT A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. . 2003; 133 - 137.
Vancouver ERSOY Y,FIRAT M,KUZUCU Ç,BAYINDIR Y,KARAASLAN Ş,BİLİŞİK G,BUT A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. . 2003; 133 - 137.
IEEE ERSOY Y,FIRAT M,KUZUCU Ç,BAYINDIR Y,KARAASLAN Ş,BİLİŞİK G,BUT A "İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları." , ss.133 - 137, 2003.
ISNAD ERSOY, Yasemin vd. "İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları". (2003), 133-137.
APA ERSOY Y, FIRAT M, KUZUCU Ç, BAYINDIR Y, KARAASLAN Ş, BİLİŞİK G, BUT A (2003). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 133 - 137.
Chicago ERSOY Yasemin,FIRAT Mehmet,KUZUCU Çiğdem,BAYINDIR Yaşar,KARAASLAN Şenay,BİLİŞİK Gülden,BUT Ayşe Dinç İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10, no.3 (2003): 133 - 137.
MLA ERSOY Yasemin,FIRAT Mehmet,KUZUCU Çiğdem,BAYINDIR Yaşar,KARAASLAN Şenay,BİLİŞİK Gülden,BUT Ayşe Dinç İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, 2003, ss.133 - 137.
AMA ERSOY Y,FIRAT M,KUZUCU Ç,BAYINDIR Y,KARAASLAN Ş,BİLİŞİK G,BUT A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 10(3): 133 - 137.
Vancouver ERSOY Y,FIRAT M,KUZUCU Ç,BAYINDIR Y,KARAASLAN Ş,BİLİŞİK G,BUT A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003; 10(3): 133 - 137.
IEEE ERSOY Y,FIRAT M,KUZUCU Ç,BAYINDIR Y,KARAASLAN Ş,BİLİŞİK G,BUT A "İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları." İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10, ss.133 - 137, 2003.
ISNAD ERSOY, Yasemin vd. "İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hastane infeksiyonları". İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10/3 (2003), 133-137.