Yıl: 2003 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 180 - 182 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi

Öz:
AMAÇ: Türkiye nüfus ve sağlık araştırmasına göre evli kadınların % 98.9'u ve evli erkeklerin % 97.9'u en az bir doğum kontrol yöntemini bilmekte, bu kişilerin % 63.9'u doğum kontrolü uygulamakta, fakat doğum kontrolü uygulayanların ancak % 37.7'si güvenli yöntemler kullanmaktadır. Çalışmamızda İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi'nde sağlık ocaklarına aile planlaması hizmet ve danışmanlığı almak için başvuran kadınların, geri çekme yöntemini kullanma durumlarını araştırmak amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOD: Çalışma, Sağlık Ocaklarına Eylül 1998 ve Haziran 1999 tarihleri arasında, bu amaçla gelen kadınlarla (n:699), anket aracılığıyla yüzyüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: Çalışmamızda geri çekme % 19.3 oranla en sık, RİA 3.37±3.43 yıl ile en uzun süre kullanılan yöntemlerdir. Kadınların halen % 9.8'i geri çekme ile korunmakta olup bu yöntemle korunan kadınların % 25.0'ı korunmaya yine geri çekme ile devam etmek istemektedir. Tüm kadınların % 31.9 (n:223)'u herhangi bir gebelikten korunma yöntemini kullanırken gebe kalmıştır. Bu gebeliklerin % 57.8 (n:129)'i geri çekme yöntemi kullanılırken gerçekleşmiştir. SONUÇ: Kanımızca, sağlık personeli geri çekme yönteminin, kullanıcılarına bağlı olarak, belirli bir oranda kontrasepsiyon sağladığını unutmayarak kişiye özel davranışlar geliştirmelidir.
Anahtar Kelime: Doğum kontrolü Gebelik önleyici ajanlar Aile planlama servisleri Gebelik önlenmesi Anketler Gebelik, istenmeyen Geri çekme

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum

The withdrawal method in preventing pregnancies

Öz:
OBJECTIVE: One of the population and health investigation in Turkey shows that 98.9 % of the married women and 97.9 % of the married men are aware of at least one birth control method and 63.9 % of them use one of them, but only 33.7 % of them use safety methods. This study was carried out to evaluate the withdrawal method among women, who applied to rural health centers of Küçükçekmece and were willing to take health care service and consultancy about birth control methods. STUDY DESIGN: The study was achieved by using a questionnaire form and face-to-face interview method with the women willing to take family planning care (n=699) between September 1998 and June 1999 at the health care centers of Küçükçekmece, Istanbul . RESULT(s): According to the study, Withdrawal method was the most frequent one in the range of 19.3 % and IUD method was the lon-gest used one with a duration of 3.37±3.43 years. Percentage of 9.8 % of women used withdrawal method. Only 25.0 % of the women using the withdrawal method desired to keep on the same method. Two hundred twenty-three women (31.9 %) using any protective method got pregnant and % 57.8 of the pregnancies occurred during withdrawal method. CONCLUSION(s): In our opinion, the medical officials have to develop personalized treatment modalities based on the users of the withdrawal method keeping in mind that it enables contraception to some extend.
Anahtar Kelime: Questionnaires Pregnancy, Unwanted Coitus Interruptus Contraception Contraceptive Agents Family Planning Services Contraception Behavior

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA İNCE N, ÖZYILDIRIM A (2003). Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. , 180 - 182.
Chicago İNCE Nurhan,ÖZYILDIRIM Ayhan Bedia Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. (2003): 180 - 182.
MLA İNCE Nurhan,ÖZYILDIRIM Ayhan Bedia Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. , 2003, ss.180 - 182.
AMA İNCE N,ÖZYILDIRIM A Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. . 2003; 180 - 182.
Vancouver İNCE N,ÖZYILDIRIM A Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. . 2003; 180 - 182.
IEEE İNCE N,ÖZYILDIRIM A "Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi." , ss.180 - 182, 2003.
ISNAD İNCE, Nurhan - ÖZYILDIRIM, Ayhan Bedia. "Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi". (2003), 180-182.
APA İNCE N, ÖZYILDIRIM A (2003). Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg., 17(3), 180 - 182.
Chicago İNCE Nurhan,ÖZYILDIRIM Ayhan Bedia Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg. 17, no.3 (2003): 180 - 182.
MLA İNCE Nurhan,ÖZYILDIRIM Ayhan Bedia Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg., vol.17, no.3, 2003, ss.180 - 182.
AMA İNCE N,ÖZYILDIRIM A Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg.. 2003; 17(3): 180 - 182.
Vancouver İNCE N,ÖZYILDIRIM A Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi. Jinekoloji ve Obstetrik Derg.. 2003; 17(3): 180 - 182.
IEEE İNCE N,ÖZYILDIRIM A "Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi." Jinekoloji ve Obstetrik Derg., 17, ss.180 - 182, 2003.
ISNAD İNCE, Nurhan - ÖZYILDIRIM, Ayhan Bedia. "Gebelikten korunmada geri çekme yöntemi". Jinekoloji ve Obstetrik Derg. 17/3 (2003), 180-182.