Yıl: 2016 Cilt: 22 Sayı: 86 Sayfa Aralığı: 237 - 258 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları

Öz:
Küreselleşme, farklı kültürlerin karşılaşmasını sağlayan ortamların oluşması ile birlikte şekillenmektedir. Böylece küresel ve yerel olanın benzersiz birliktelikler içine girerek farklı sonuçlar doğurduğu küreselleşen dünyada, televizyonlarda yayınlanan birçok yemek prog-ramı, uluslararası örneklerinin etkisi altında, kültürel melezleşmenin bir ürünü olarak orta-ya çıkarlar. Televizyonun yayına başladığı ilk dönemden itibaren yemek programları vardır. Beslenmenin günlük faaliyetler içinde öneminden dolayı, yemek ile ilgili konular, televizyon gibi günlük hayatın içinde önemli yer kaplayan eğlence aracına da konu olmuştur. 1990'lar ve özellikle 2000'lerden itibaren ise yemek programlarına dair ilginin iyice artması, yemeğe dair görsel kültürel ürünlerin sayısını da bir o kadar artırmıştır. Yemek programlarının bir-birlerinden etkilenmesi ve aynı zamanda çok popüler olan bazı programlarında o ülkelerden çıkarak başka ülkelerde yerel değerle özdeşleşerek melez programlar haline gelmesine, aynı zamanda ülkede üretilen bazı programların içeriğini de değişmesine neden olmuştur. Food Network, 24 Kitchen gibi uluslararası yemek kanalları, Planet Mutfak gibi yerel kanalın, Rachael Ray, Jamie Oliver uluslararası televizyon şeflerinin ürettikleri televizyon program-ları, Refika Birgül, Arda Türkmen gibi Türkiyeli televizyon şeflerinin programlarının kültü-rel melezleşmenin örnekleri olarak gösterilebilir. Bir İngiliz yapımı yarışma programı olan Come Dine with Me'nin, Türkiye versiyonu Yemekteyiz yarışmaprogramı, aynı zamanda uluslararası bir yemek yarışma programı fenomeni haline dönüşen Master Chef 'in, Türkiye versiyonu Master Chef Türkiye, adlı yarışmaprogramı, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan melez televizyon programlarıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Folklor İletişim Film, Radyo, Televizyon Kültürel Çalışmalar

Food Channels and Programs as an Instance of Cultural Hybridization in The Process of Globalization

Öz:
Globalization is shaped by the encounter of different cultures. The unique interactions of global and local results in the process of globalization. Culinary programs on TV channels emerge as a result of and take their inspiration from the cultural hybridization that takes place within the context of globalization. Culinary programs on TV is as old as the television itself. Because nutrition is a basic need for human life food programs also serves as an instrument of popular culture and entertainment. Parallel to the rise of interest in culinary programs in the 1990s andespecially 2000s the interest in visual cultural artifacts also increased. Popular culinary programs in certain countries affected change in the content of such programs in others. This change in content happened by cultural interactions and hybridization. Inter-national TV channels such as Food Network, 24 Kitchen, local TV channels such as Planet Mutfak, culinary programs of celebrity chefs such as Rachael Jay, and Jamie Oliver, and TV programs of Turkish chefs such as Refika Birgül and Arda Türkmen can be shown as an instance of cultural hybridization. Other instances of such cultural hybridization culinary TV programs include the Turkish version of Come Dine With Me, Yemekteyiz and again the Turkish version of phenomenal Master Chef, Master Chef Türkiye.
Anahtar Kelime:

Konular: Folklor İletişim Film, Radyo, Televizyon Kültürel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Baudrillard, Jean (2004). Tüketim Toplumu. Çev.Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin. İstan- bul: Metis Yayınları
 • Bell, David; Gill Valentine(1997). Consuming Geographies: We are what we eat, London, New York: Routledge
 • Bodley, John H. (2011). Cultural Anthropology: Tribes, States, and the Global System, New York: Alta Mira Press
 • Canetti, Elias (2006). Kitle ve İktidar, Çev. Gülşat Aygen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Cetin, Kumru Berfin Emre, Islamic Lifestyle and Emine Beder's TV Cookery Show Kitchen Love, European Journal of Cultural Studies, September 22, 2015, doi: 10.1177/1367549415603379
 • Collins; Kathleen (2009), Watching What We Eat, New York: Continuum Publishing
 • Crane, Diana. (2002). Culture and Globalization. Edit. Diana Crane, Nubuko Kawashima, Ken'ichi Kawasaki, Global Culture (s. 1-2). New York: Routledge
 • Encyclopaedia Britannica(1988). Haz Maddesi, 10. Cilt. İstanbul:Ana Yayıncılık
 • Fetini, Alyssa (2009). The Evalution of TV Cooking, Mayıs,2009 , Alıntılanma tarihi 17-1- 2016 http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1898153,00.html
 • Kate Jackson( 2 Şubat, 2012), Is Come Dine With Me the bitchiest show on the box?, Alıntılanma tarihi 17-1-2016, http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/is-come- dine-with-me-the-bitchiest-show-on-the-box-303433
 • Kellner, Douglas (2010).Medya Gösterisi. Çev. Zeynep Paşalı. İstanbul: Açılım Kitapları
 • Ketchum, Cheri. The Essence of Cooking Shows(2005): How the Food Network Cons- tructs Consumer Fantasies, Journal of Communication Inquiry, 29:3 (July 2005): 217-234
 • Klein, Naomi, 2000, No Logo, Great Britain:Flamingo
 • Malene, Devon M. (2011), Accessorizing with Food:, Cooking Shows and Cultural Values (Yayınlanmamış Master Tezi)
 • Matwick,Kelci; Keri Matwick (2015). Inquiry in television cooking shows, Discourse & Communication. Vol. 9(3) 313- 330
 • McLuhan, Marchall, Quentin Fiore(2005), The Medium is the Massege,Corte Madera: Gingko Press
 • Medya Tava, Rating Tablosu, http://www.medyatava.com/rating/2016-02-10, Erişim Ta- rihi: 2 Şubat, 2016
 • Nabi, R. L.; Carmen R. Stitt, Jeff Halford & Keli L. Finnerty. (2006). Emotional and Cog- nitive Predictors of the Enjoyment of Reality-Based and Fictional Television Prog- ramming: An Elaboration of the Uses and Gratifications Perspective. Media Psycho- logy, s. 441-444. Issue 8.
 • Ritzer, George (2011). Küresel Dünya, İstanbul:Ayrıntı Yayınları
 • Ritzer, George ( 1998). The McDonaldization Thesis, London: Sage Publication
 • Rubin, Alan M. (2009), Uses- and- Gratifications Perspective On Media Effects, Edit.Jen- nings Bryant and Mary Beth Oliver, Media Effects, New York: Routledge
 • Sherwin, Adam (7 Ekim 2013), Not bad for a small island that no one listens to: British TV exports hit £1.2bn, Alıntılanma tarihi 17-1-2016, http://www.independent.co.uk/ arts-entertainment/tv/news/not-bad-for-a-small-island-that-no-one-listens-to-british- tv-exports-hit-12bn-8864779.html
 • Shugart, Helene A. (2008),Sumptuous Texts: Consuming ''Otherness'' in the Food Film Genre, Critical Studies in Media Communication Vol. 25, No. 1, March 2008, pp. 68_90
 • Stanley,John; Linda Stanley(2015). Food Tourism. London: Cabi
 • Watson, James L. Melissa L. Caldwell (2005), Introduction, edit. James L. Watson, Me- lissa L. Caldwell. The Cultural Politics of Food and Eeating, Oxford: Blackwell Publishing
 • Weisberg, Doris (2003). Art, Food In, Slomon H. Katz, Editor in Chief, Encyclopedia of Food and Culture, Volume 1, New York: Charles Scribner's Sons, Gale Group, Thomson
 • Taraf Gazetesi(2009), Tekerek Tuğba, "Yemekteyiz Ama Hala Aciz", Alıntılanma tarihi 2 Şubat,2016, http://arsiv.taraf.com.tr/haber-yemekteyiz-ama-hala-aciz-26008/
APA KANIK İ (2016). Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. , 237 - 258.
Chicago KANIK İLKAY Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. (2016): 237 - 258.
MLA KANIK İLKAY Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. , 2016, ss.237 - 258.
AMA KANIK İ Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. . 2016; 237 - 258.
Vancouver KANIK İ Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. . 2016; 237 - 258.
IEEE KANIK İ "Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları." , ss.237 - 258, 2016.
ISNAD KANIK, İLKAY. "Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları". (2016), 237-258.
APA KANIK İ (2016). Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. Folklor/Edebiyat, 22(86), 237 - 258.
Chicago KANIK İLKAY Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. Folklor/Edebiyat 22, no.86 (2016): 237 - 258.
MLA KANIK İLKAY Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. Folklor/Edebiyat, vol.22, no.86, 2016, ss.237 - 258.
AMA KANIK İ Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. Folklor/Edebiyat. 2016; 22(86): 237 - 258.
Vancouver KANIK İ Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları. Folklor/Edebiyat. 2016; 22(86): 237 - 258.
IEEE KANIK İ "Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları." Folklor/Edebiyat, 22, ss.237 - 258, 2016.
ISNAD KANIK, İLKAY. "Küreselleşme Sürecinde Kültürel Melezme Örneği OlarakYemek Kanalları ve Programları". Folklor/Edebiyat 22/86 (2016), 237-258.