Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 189 - 204 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Öz:
Ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerinin gerçekleştirebilmeleri için uygulayacakları büyüme teorileri arasında içsel büyüme teorileri büyük önem arz etmektedir. Gerek fiziki sermaye gerekse beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerine etkisi olduğundan dolayı beşeri sermayeyi etkileyen faktörler dolaylı olarak ülkelerin büyüme trendine olumlu katkı sağlayacaktır. Beşeri sermayeyi etkileyen birçok faktör bulunmakla birlikte toplumun eğitim düzeyi ve sağlık düzeyinin yüksek olması üretim faktörlerinden olan emek üzerinde olumlu bir katkı ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmada Türkiye'nin 1998:1-2016:1 dönemlerine ait sağlık harcamaları ve eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde etkileri analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre uzun dönemde eğitim harcamaları ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değilken sağlık harcamalarında meydana gelecek bir artış ekonomik büyümeyi aynı yönlü etkileyecektir.
Anahtar Kelime:

Impacts of Education and Health Expenditures on Economic Growth: An Application on Turkey

Öz:
Policies based on endogenous growth theories areparticularly important for achieving national growth targets. Both physical capital and human capital have an influence on growth . Thus, factors affecting human capita willl indirectly contribute to the growth trend of countries. Although there are many factors that affect human capital, high levels of literacy and health are important because of their positive effects on labor. In this study, the effects of helath spending and education spending on economic growth of Turkey for the period 1998:1-2016:1 are analyzed. According to the results of the study, while education spending has no significant effect on economic growth in the long-run, an increase in health spending has a positive effect.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA BAŞARA S, KÜNÜ S, BOZMA G (2016). Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. , 189 - 204.
Chicago BAŞARA SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA Gürkan Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. (2016): 189 - 204.
MLA BAŞARA SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA Gürkan Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. , 2016, ss.189 - 204.
AMA BAŞARA S,KÜNÜ S,BOZMA G Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. . 2016; 189 - 204.
Vancouver BAŞARA S,KÜNÜ S,BOZMA G Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. . 2016; 189 - 204.
IEEE BAŞARA S,KÜNÜ S,BOZMA G "Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama." , ss.189 - 204, 2016.
ISNAD BAŞARA, SELİM vd. "Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama". (2016), 189-204.
APA BAŞARA S, KÜNÜ S, BOZMA G (2016). Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(10), 189 - 204.
Chicago BAŞARA SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA Gürkan Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.10 (2016): 189 - 204.
MLA BAŞARA SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA Gürkan Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.10, 2016, ss.189 - 204.
AMA BAŞARA S,KÜNÜ S,BOZMA G Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(10): 189 - 204.
Vancouver BAŞARA S,KÜNÜ S,BOZMA G Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(10): 189 - 204.
IEEE BAŞARA S,KÜNÜ S,BOZMA G "Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama." Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.189 - 204, 2016.
ISNAD BAŞARA, SELİM vd. "Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama". Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2016), 189-204.