19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV

Yıl: 2015 Cilt: 12 Sayı: 47 Sayfa Aralığı: 39 - 52 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV

Öz:
19. yy'ın son döneminde Rusya, Osmanlı Devleti'ne yönelik izleyeceği politikalarda Avrupa Uyumu politikası çerçevesinde Avrupa güçleri ile ortak hareket ediyordu. Ancak, İngiltere'ye karşı duyulan güvensizlik İngiltere'nin Rusya'dan habersiz Boğazları ele geçirebileceği endişesini doğurdu. Bu kaygıyla hareket eden Rusya'nın İstanbul büyükelçisi Nelidov, İstanbul'daki görevinin son yıllarında Boğazların İngiltere'den önce ani bir saldırı ile ele geçirilmesine yönelik pek çok rapor yazdı. 1897 yılının sonunda 4 ay boyunca İstanbul'da bulunan Rus Donanması Kaptanı Lev Brusilov yazdığı mektuplarda Nelidov'un kişiliği ve olaylar hakkında ne düşündüğünü aktaran canlı bir şahit olarak arkasında çok değerli mektuplar bırakmıştır. Bu mektuplardan Nelidov'un psikolojisini değerlendirmek mümkün olmaktadır. Yaklaşan Uzakdoğu sorunları sebebiyle Rusya Boğazlara saldırmadı. Tam tersine Avusturya-Macaristan ile Anlaşarak Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikası izledi
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler

-

Öz:
At the end of 19th century Russia, in accordance with the policy of Concert of Europe, was consulting her foreign policy towards the Ottoman Empire with European powers. But, as a result of distrust to England, Russia doubted about that England is planning to capture Bosphorus without consulting Russia. Nelidov, Russian ambassador in Istanbul, moving under the pressure of worries of British attack to Bosphorus, wrote many reports to St. Petersburg in the last years of his mission recommending to capture Bosphorus before the British do it. Lev Brusilov, a captain of Russian fleet, who has been in Istanbul at the end of 1897, left very important letters which gives us valuable information about Nelidov's character and his view of events. We can understand the psychology of Nelidov through these letters. Russia did not attack Bosphorus due emerging problems in the Far East. On the contrary, she began to follow policy of preservation Ottoman territorial unity in negotiation with Austro-Hungary
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BALCI Sezai (2014). "Tehcir Öncesi dönemde Türkiye'den Rusya'ya Ermeni Göçü (1876-1915)", Tarihte Türkler ve Ermeniler, Cilt 7. ed. M. Metin Hülagü vd. TTK Yay. 205-244
 • DOTSENKO Vitali D. (1995) Morskoi Bibliografiçeski Slavar, St.Petersburg, Logos.
 • EROGLU Veysel (1976). Ermeni Mezalimi, İstanbul, Sebil Yay.
 • HVOSTOV V. (1931). "Proyekt Zahvata Bosfora v 1896 g.", Krasnıy Arhiv, 4- 5: 50-70,
 • İGNATİYEV A. B. (1997). "Politika v Yevrope, na Blijnem Vostoke i Srednem Vostoke". İstoriya Vneşney Politiki Rossii, red. Yemets V. A., İgnatiyev A. V. ve diğerleri. Moskova, İzd. Mejdunarodniye Otonşeniya. Ss. 90-132.
 • İVANOV İ. C. (2002). Oçerki İstorii Ministrestvo İnastrannıh Dyel, T. 3. Olma Pres, Maskva.
 • KURAT Y. T. (1992). "1878-1919 Arasında Türk-Rus İlişkileri", Ankara Üni- versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırma- ları Dergisi, XVI, 27: 133-143.
 • POPOV A. (1925). "Diplomatiçeskaya Podgotofka Balkanskoi Voynı", Krasniy Arhiv. 1: 3-48.
 • SARINAY Yusuf (Proje Yön). 2006. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri (1841-1898), 1. Ankara, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arsivi Daire Başkanlığı Yay.
 • TOSUN R. (2004). "Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı Ve Mahiyeti", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 14: 144-163.
 • TROİTSKİ N. A. (1999). Rossiya vı 19m Veke. Moskova, İstoriya.
 • VIŞİNSKİ A. Ya. (1948). Lozonski S. A. Diplomatiçeski Slovar. Moskova, Gos. İzd. Politiçeskoi Literaturı. Arşiv Belgeleri:
 • Rossiyskiy Gosudarstvenniy İstoriçeskiy Arhiv (RGİA), Fon: 1626, Opis: 1, Dosya: 213, s. 1ob.
 • Rossiyskiy Gosudarstvenniy Arhiv Voenno-Morskogo Flota (RGAVMF), Fon:12, Opis:1, Dosya: 57, s. 15-20
 • Arhiv Vneşney Politiki Rossiyskoi İmperii (AVPRİ), Fon: Politarhiv, Opis: 482, Dosya: 2980, s. 5. Paris'te Elçi Knez Urusov'a Talimatname, 28.05.1898.
APA ÇOMAK İ (2015). 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. , 39 - 52.
Chicago ÇOMAK İhsan 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. (2015): 39 - 52.
MLA ÇOMAK İhsan 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. , 2015, ss.39 - 52.
AMA ÇOMAK İ 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. . 2015; 39 - 52.
Vancouver ÇOMAK İ 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. . 2015; 39 - 52.
IEEE ÇOMAK İ "19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV." , ss.39 - 52, 2015.
ISNAD ÇOMAK, İhsan. "19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV". (2015), 39-52.
APA ÇOMAK İ (2015). 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. Karadeniz Araştırmaları, 12(47), 39 - 52.
Chicago ÇOMAK İhsan 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. Karadeniz Araştırmaları 12, no.47 (2015): 39 - 52.
MLA ÇOMAK İhsan 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. Karadeniz Araştırmaları, vol.12, no.47, 2015, ss.39 - 52.
AMA ÇOMAK İ 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. Karadeniz Araştırmaları. 2015; 12(47): 39 - 52.
Vancouver ÇOMAK İ 19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV. Karadeniz Araştırmaları. 2015; 12(47): 39 - 52.
IEEE ÇOMAK İ "19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV." Karadeniz Araştırmaları, 12, ss.39 - 52, 2015.
ISNAD ÇOMAK, İhsan. "19. YY. SONUNDA RUSYA'NIN OSMANLI DEVLETİ POLİTİKASI VE RUSYA KARADENİZ DONANMASI KAPTANI LEV BRUSİLOV'UN GÖZÜYLE RUSYA'NIN İSTANBUL BÜYÜKELÇİSİ A. İ. NELİDOV". Karadeniz Araştırmaları 12/47 (2015), 39-52.