Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 677 - 689 Metin Dili: Türkçe

19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması

Öz:
Rusya, 17. Yüzyıldan sonra sürekli olarak Osmanlı Devleti ile bir mücadele içerisine girmiş ve Avrupalı devletlerle karşı karşıya gelmiştir. 19. Yüzyıl boyunca da, milliyetçilik akımının etkisinde kalıp, kendi ulus devletlerini kurmak isteyen Balkan milletleri üzerinde Panslavist bir siyaset izlemiş, büyük Slav Devleti kurabilmek için Rus devlet adamları tarafından üretilen çeşitli projeleri desteklemiştir. Rusya'nın Balkan siyasetindeki en önemli isim kuşkusuz Panslavist İgnatiyef'tir. Rusya'nın İstanbul Büyükelçisi ve Balkanlardaki Panslavist isyanların planlayıcısı olan İgnatiyef, Osmanlı Sarayında ve Batılı devletlerin İstanbul elçileri arasında etkili bir isimdir. İgnatiyef'in şahsî hırsları, İstanbul'u ve Boğazları ele geçirme projeleri, dönemin Rusya Dışişleri Bakanı Gorçakof'la olan anlaşmazlıkları Rusya'yı Doğu siyasetinde yalnızlaşmaya kadar itmiştir. Zira Rusya'nın planları Avrupalı devletlerin, hatta Bulgaristan hariç diğer Balkan devletlerinin çıkarlarıyla uyuşmamaktaydı. Bu çalışmada, Rus ve Türk kaynakları ışığında, devlet adamlarının etkisiyle Rusya'nın Doğu Sorunu'nda, özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde ve Ayastefanos Antlaşmasıyla birlikte yalnızlaşma süreci ele alınacaktır.
Anahtar Kelime:

Isolation of Russia in the Shade of 19th Century Balkan's Politics

Öz:
Russia had always engaged in challenges with Ottoman Empire after 17th century and confronted with European states. Throughout 19th century she adopted Pan-Slavish politics over the Balkanic nations and supported various projects fabricated by Russian politicians in order to found Big Slavish State. Forsooth, the most important figure in Russian's Balkans politics was Pan-slavish Ignatiev. Ignatiev who is the Istanbul ambassador of Russia was a powerful name in the Ottoman Crown and among the other Western states' ambassadors in Istanbul. Ignatiev's personal ambitions and his projects for seizing Istanbul and the Straits led Russia even into isolation in Eastern Politics. However Russia's plans did not compromised with European states and even other Balkanic states except for Bulgaria. In this study, Russia's isolation progress in Eastern Question under the influence of Russian politics, especially before the Ottoman- Russian war in 1877-1878 and after the Ayestefanos Treaty will be dealt with.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Rusça kaynaklar Çernov, S. L, Rossiya Na Zaverşayuşem Etape Vostoçnoğo Krizisa 1875-1878 gg, Moskva : MGU, 1984.
 • Dnevnik D. A. Milyutina v 4-h Tomah, red. P. A. Zayonçkovskogo, c. 2. Moskva : Gosbiblioteka SSSR, 1949.
 • Hevrolina, V. M, "Rossiyskaya Diplomatiya i Balkanskiy Vopros Vo Vtoroy Polovine 60-h Godov XIX veka: Strategiya i Taktika", Oteçestvennaya İstoriya, no. 1, 2005.
 • Hevrolina, V. M, N. İ. İgnatyev. Pohodnye Pis'ma 1877 Goda. Pis'ma k E. İ. İgnatiyevoy s Balkanskogo Teatra Voyennyh Deystvii, Moskva: Rossiyskaya Politiçeskaya Ensiklopediya, 1999.
 • İgnatiyef, N. P, " Zapiski", Russkaya Starina, no. 2, 1915.
 • İnostrannaya Politika. Berlinskiy Traktat, Vestnik Evropy, Sankt-Petersburg: no. 8, 1878, s. 740-751.
 • İstoriya Diplomatii, red. V. P. Potemkin, Moskva : OGİZ, 1945.
 • Kartsev, A. N, "Za Kulisami Diplomatii", Russkaya Starina, no.1, 1908.
 • Sbornik Dogovorov Rossii s Drugimi Gosudarstvami 1856-1917, red. E. A. Adamov, Moskva : Gospolitizdat, 1952.
 • Valuyev, P. A, Dnevnik P. A. Valuyeva, Ministra Vnutrennyh Del. v 2-Tomah, II. 1876, Moskva : Nauka, 1961.
 • Vinogradov, V. N, "Dizraeli, Gladson i Şuvalov v Kanun Russko-Turetskoy Voyny 1877-1878 gg.", Novaya i Noveyşaya İstoriya, no. 3, 1978.
 • Vinogradov, V. N, "Russko-Turetskaya Voyna 1877-1878 g. Voeyny Triumf i Drama İmirotvoreniya", Novaya i Noveyşaya İstoriya, 2007.
 • Osmanlıca kaynaklar
 • BOA, HR. SYS, 183/1.
 • BOA, HR. SYS,183/2.
 • BOA, Y.EE, 84/83.
 • BOA, Y.EE, 77/43.
 • BOA, , Y.P. RKH, 1/55.
 • BOA, Y.PRK. A, 1/92.
 • BOA, Y.PRK. HR, 2/75.
 • BOA, Y.PRK. HR, 2/63.
 • BOA, Y.PRK. HR, 2/70.
 • BOA, Y.PRK. HR, 3/85.
 • İnceleme eserler
 • Armaoğlu, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999.
 • Aydın, Mahir, Osmanlı Eyaleti'nden Üçüncü Bulgar Çarlığına, İstanbul: Kitabevi Yayını, 1996.
 • Baykal, Bekir Sıtkı, "Lord Salisbury'in İstanbul'da Fevkalade Murahhaslığı", A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, C. II, S. 4, Ankara, 1944.
 • Kohn, Hans, Panslavizm ve Rus milliyetçiliği, İstanbul: İlgi Yayınları, 1983.
 • Şentürk, Hüdai, Osmanlı Devleti'nde Bulgar Meselesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992.
APA KARA G, TOPRAK S (2016). 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. , 677 - 689.
Chicago KARA GÜLNAR,TOPRAK SERAP 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. (2016): 677 - 689.
MLA KARA GÜLNAR,TOPRAK SERAP 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. , 2016, ss.677 - 689.
AMA KARA G,TOPRAK S 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. . 2016; 677 - 689.
Vancouver KARA G,TOPRAK S 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. . 2016; 677 - 689.
IEEE KARA G,TOPRAK S "19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması." , ss.677 - 689, 2016.
ISNAD KARA, GÜLNAR - TOPRAK, SERAP. "19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması". (2016), 677-689.
APA KARA G, TOPRAK S (2016). 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), 677 - 689.
Chicago KARA GÜLNAR,TOPRAK SERAP 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5, no.4 (2016): 677 - 689.
MLA KARA GÜLNAR,TOPRAK SERAP 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, 2016, ss.677 - 689.
AMA KARA G,TOPRAK S 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016; 5(4): 677 - 689.
Vancouver KARA G,TOPRAK S 19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016; 5(4): 677 - 689.
IEEE KARA G,TOPRAK S "19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5, ss.677 - 689, 2016.
ISNAD KARA, GÜLNAR - TOPRAK, SERAP. "19. Yüzyıl Sonunda Balkan Siyaseti Gölgesinde Rusya'nın Yalnızlaşması". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5/4 (2016), 677-689.