Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 889 - 912 Metin Dili: Türkçe

Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi

Öz:
Küreselleşmenin etkisiyle hızla değişip yeni bir şekle bürünen dünya, eskisinden çok daha karmaşık, bir o kadar da standartlaşan bir yapıya sahiptir. Küresel sistem, ısrarla bu yeniliklerin ve değişimin dünyanın ilerlemesi ve gelişmesi için gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Fakat küreselleşen dünya, gelişmesine ve insanlara birçok imkân sunmasına rağmen, kendisiyle beraber birçok sorunu da ortaya çıkarmıştır. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi söylemleri, insanların küresel dünyanın getirdiği sorunlara karşı tepki vermesini olanaklı hale getirmiştir. Küreselleşme, paradoksal biçimde, sosyal ağların güçlenerek küreselleşmenin tehlikeli etkilerini eleştiren yeni hareketlere dönüşümünü kolaylaştırmıştır. Küreselleşmenin tektipleştirici etkisine karşı, yerel kimliklerini korumak isteyen toplumlar, bazı tepkilerde bulunmaktadır. Bu tepkilerden biri de bu araştırmaya konu olan Slow/Yavaş Hareketidir. Yavaş hareketi sadece yemek alanında kalmayıp, küreselleşmenin olumsuz etkilerinin hissedildiği, hayatın diğer alanlarında da yavaşlamayı sağlayacak alternatif slow hareketlerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Bu çalışma, küreselleşmeye karşı meydana gelen tepkilerden hareketle, yavaş hareketinin oluşumunu, felsefesini, küresel dünyada neye karşılık geldiğini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelime:

A Movement Against Globalisation: Slow Movement

Öz:
The world is taking a new form under the influence of globalisation has the structure which is getting standardized. The global system insistently emphasizes these newness and changes are necessary for the improvement of the world. However, the globalising world has created many problems even though it is developing and it provides people many opportunities. Globalisation has paradoxically enabled social networks are getting powerful and are turning into new movements which criticise dangerous effects of globalisation. Some communities want to save their local identities show reactions to the standardising effect of globalisation. One of them is the Slow Movement is the subject of this study. The slow movement isn't merely limited to the food but also has led to alternative slow movements which provides slowing down in the other parts of life where the negative effects of globalisation are felt. This study aims to reveal the formation of slow movement.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aldemir, Necdet Coşkun, "Küreselleşme Karşıtı Sosyal Hareketler", Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Altun, Fahrettin, Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, İstanbul: Küre Yayınları, 2011.
 • Bâc, Dorin Paul, and Ozan Emre Aksoz, "A Short History of the Slow Movement", http://www.academia.edu/10147686/A_SHORT_HISTORY_OF_THE_SLOW_MOVEMENT, erişim tarihi 21.12.2015.
 • Bauman, Zygmunt, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, İngilizceden Çeviren: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Basilico, Stefano, "The Slow Food Challenge: Italian Glocalism as a Response to http://www.academia.edu/13235231/The_Italian_Slow_Food_Challenge, 12.2015. Globalization", , tarihi erişim
 • Bramwell Bill and Bernand Lane, "Critical Research on the Governance of Tourism and Sustainability", Journal of Sustainable Tourism, Volume 19, Issue 5, (2011), 411-421.
 • Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2010.
 • Çetin, Beyzade Nadir, "Küreselleşme Olgusunun Farklı Boyutlarıyla Toplumsal Yansıması: Küreselleşme Karşıtı Hareketler (Türkiye Örneği)", Doktora Tezi, Fırat Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Ergüven, Mehmet Han, "Cittaslow-Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2, (2011): 201
 • Honero, Carl, Yavaş: Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi, İngilizce Aslından Çeviren: Esen Gür, İstanbul: Alfa Yayınları, 2008.
 • Karakurt Tosun, Elif, "Yaşam Kalitesi Ekseninde Şekillenen Alternatif Bir Kentsel Yaşam Modeli: Yavaş Kentleşme Hareketi", Uludağ Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1, (2013): 215-237.
 • Karataş, Abdullah ve Özgür Karabağ, "Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi", Balıkesir Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29, (2013): 1
 • Kaya, Ozan, "Sürdürülebilir Rekabet Avantajı ve Yavaş İşletmecilik: Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Doktora Tezi, Ç.O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Keskin, Enes Battal, "Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, Çevirenler: Osman Akınbay, Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005.
 • McLuhan, Marshall ve Bruce Powers, Global Köy, Çevirmen: Bahar Öcal Düzgören, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2015.
 • Onaran, Doğa Can, "Yavaş Şehirlerde Kentsel Kimlik", Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 • Özgenç, Özden, "İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar ve Yavaş Şehir Akımı", Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • Özhancı, Esra ve Zeynep Bozhüyük Ardahanlıoğlu, Hasan Yılmaz, "Sakin Şehir Üyelik Süreci Analizi", Atatürk Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 2, (2012): 163
 • Öztürk, Ayça, "Bir Yerleşim Birimi Olarak Kent Anlayışında Yeni Politika: Yükselen Değer Olarak Yavaş Kent", Yüksek Lisans Tezi, Ege Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Peksan, Selcan, "Alternatif Küreselleşme Hareketleri", Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Petrini, Carlo ve Gigi Padovani, Slow Food Devrimi, Çevirmen: Çağrı Ekiz, Ankara: Sinek Sekiz Yayınevi, 2012.
 • Ritzer, George, Modern Sosyoloji Kuramları, Çeviren: Himmet Hülür, Ankara: De Ki Basım Yayım, 2011.
 • Ritzer, George, Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, İngilizceden Çeviren: Şen Süer Kaya, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.
 • Sırım, Veli, "Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak "Sakin Şehir" Hareketi ve Türkiye'nin Potansiyeli", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 4, (2012): 119-131.
 • Wallerstein, Immanuel, Avrupa Evrenselciliği: Gücün Retoriği, Türkçesi: Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Bgst Yayınları, 2010.
 • Yılmaz, Murat (ed.), Medeniyetler Çatışması, Ankara: Vadi Yayınları, 2001.
 • Yurtseven, H. Rıdvan ve Ozan Kaya, Serhat Harman, Yavaş Hareketi, Ankara: Detay Yayıncılık, 2010.
APA ÜNAL M, ZAVALSIZ Y (2016). Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. , 889 - 912.
Chicago ÜNAL Murat,ZAVALSIZ Y. Sinan Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. (2016): 889 - 912.
MLA ÜNAL Murat,ZAVALSIZ Y. Sinan Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. , 2016, ss.889 - 912.
AMA ÜNAL M,ZAVALSIZ Y Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. . 2016; 889 - 912.
Vancouver ÜNAL M,ZAVALSIZ Y Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. . 2016; 889 - 912.
IEEE ÜNAL M,ZAVALSIZ Y "Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi." , ss.889 - 912, 2016.
ISNAD ÜNAL, Murat - ZAVALSIZ, Y. Sinan. "Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi". (2016), 889-912.
APA ÜNAL M, ZAVALSIZ Y (2016). Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), 889 - 912.
Chicago ÜNAL Murat,ZAVALSIZ Y. Sinan Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5, no.4 (2016): 889 - 912.
MLA ÜNAL Murat,ZAVALSIZ Y. Sinan Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.4, 2016, ss.889 - 912.
AMA ÜNAL M,ZAVALSIZ Y Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016; 5(4): 889 - 912.
Vancouver ÜNAL M,ZAVALSIZ Y Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016; 5(4): 889 - 912.
IEEE ÜNAL M,ZAVALSIZ Y "Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5, ss.889 - 912, 2016.
ISNAD ÜNAL, Murat - ZAVALSIZ, Y. Sinan. "Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5/4 (2016), 889-912.