Yıl: 2016 Cilt: 56 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 186 - 190 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE

Öz:
Amaç: Ülkemizde, genel anestezi uygulamaları esnasında oluşan hava yolu yönetimi ile ilgili sorunları adli yönden inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada hava yolu yönrtimi sırasında istenmeyen durumların yaşandığı iddiası ile dava konusu olan ve bilirkişi incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen olgular incelenmiştir.Yöntem: Adli Tıp Kurumu'nda 2006-2012 yıllarına ait hava yolu yönrtimi sırasında istenmeyen durumların yaşandığı iddiası ile dava konusu olan ve görüş bildirilen 37 dosya retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Olguların 27'si (% 72.98) kadın, 10'u (% 27.02) erkekti. Klinik branşlara dağılımı incelendiğinde; 16 olgu Kadın Hastalıkları ve Doğum (% 43.23), 7 olgu Kulak Burun Bogaz (%18.91), 6 olgu Genel Cerrahi (% 16.21) 'yi ilgilendiriyordu. Olguların 27'sinde (% 72.97) müdahale planlı, 10'unda (% 27.03) acil idi. Olguların 20'sinde preoperatif hazırlığın tam olarak yapıldığı, 17 olguda da bu hazırlıkta eksiklikler olduğu saptandı. Anestezi uzmanı veya anestezi uzmanı ile birlikte anestezi teknisyeninin anestezi uyguladığı olguların (% 75,67) oranının cerrahın kontrolünde anestezi uygulayan anestezi teknisyeninkilere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Zor entübasyon ile birlikte zor ventilasyon (% 37.83) en sık karşılaşılan istenmeyen durum olarak bulundu. Bunu trakeal yaralanmalar (% 18.91) ve özefagus yaralanmaları (% 10.81) takip etti. Zor entübasyon nedeniyle entübe edilemeyen ve trakeostomi açılan olgular tüm olguların %16.21' ini oluşturmaktadır. Sonuç: Zor entübasyon kriterleri saptanmasa bile zor hava yolu gelişme riski göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Ayrıca zor havayolunun tanınması ve yönetilmesine yönelik eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp

ADLİ TIP KURUMU'NDA DEĞERLENDİRİLEN HAVAYOLU YÖNETİMİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN İSTENMEYEN DURUMLAR

Öz:
Objective: Unsuccessful airway management at anesthesia practice can result with death or permanent brain damage. In this study we investigate the cases which are in dispute by the accusation of problematic airway control during anesthesia and that sent to Council of Forensic Medicine for expertise by court. Method: We retrospectively analyzed 37 case files between the years of 2006-2012 which were in dispute by the accusation of problematic airway control during anesthesia and that were evaluated by Council of Forensic Medicine.Result: 27 (72.98%) of the cases were female, 10 (27.02%) of the cases were male. The distrubution of cases were as follows:16 of cases (43.23%) were from Obstetrics and Gynecology, 7 of cases (18.91%) were from ENT, 6 of cases (16.21%) were from general surgery. The airway management in 27 cases (72.97%) were planned intervention, and 10 of the cases (27.03%) were urgent. While the preoperative preparations in 20 cases were adequately completed, the preparations in 17 cases were inadequtely completed. The number of cases that the anesthesia was performed by anesthesiologist or by anesthesia technicians with anesthesiologist supervision seems to higher than the cases that the anesthesia was performed. by anesthesia technicians with surgeon supervision. It was found that most frequent adverse outcome was the difficult intubation with difficult ventilation (37.83%). Tracheal injuries ( 18.91 %) and esophageal injuries ( 10.81 %) followed this respectively. Patients who underwent tracheostomy because of difficult intubation was 16.21% of all cases. Conclusion: It is necessary to be prepared for difficult airway possibility even if difficult intubation criteria aren't detected. We suggest that training program on the recognization and management of difficult intubation and must be generalized. We predict that, with this generalized training program, the adverse outcomes and lawsuits might decrease.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Langeron O, Amour J, Vivien B, Aubrun F. Clinical review: management of difficult airways. Crit Care. 2006;10 (6): 243.
 • 2. Cook TM, Scott S, Mihai R. Litigation related to airway and respiratory complications of anesthesia: an analysis of claims against the NHS in England 1995-2007. Anesthesia 2010; 65 (6): 556-563.
 • 3. Bostan, H., Tomak, Y., Erdivanli, B. and Karaoglu, L. (2015). Nasal scale: a novel supplemental preoperative airway assessment technique. Chronicles of Anesthesiology and Perioperative Medicine, 2:2
 • 4. Bostan H, Eroglu A. Comparison of the Clinical Efficacies of Fentanyl, Esmolol and Lidocaine in Preventing the Hemodynamic Responses to Endotracheal Intubation and Extubation. J Curr Surg 2012;2(1):24-28.
 • 5. Cattano D, Killoran PV, Cai C, Katsiampoura AD, Corso RM, Hagberg CA. Difficult mask ventilation in general surgical population: observation of risk factors and predictors. F1000Research 2014; 27 (3): 204.
 • 6. Caplan RA, Posner KL, Wad RJ, Cheney FW. Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. Anesthesiology 1990; 72 (5): 828-33.
 • 7. Nørskov AK, Rosenstock CV, Wetterslev J, Astrup G, Afshari A, Lundstrøm LH. Diagnostic accuracy of anaesthesiologists' prediction of difficult airway management in daily clinical practice: a cohort study of 188 064 patients registered in the Danish Anaesthesia Database. Anaesthesia 2015;70 (3): 272-81.
 • 8. Alıç M, Birbiçer H, Kurku Ö. The importance of predictive tests on determination of ıntubation difficulties in obese pregnants. J Turk Anaesth Int Care 2011; 39 (3):126-133
 • 9. Merah NA, Foulkes-Crabbe DJ, Kushimo OT, Ajayi PA. Prediction of diffucult laringoscopy in a population of Nigerian obstetric patients. West Afr J Med 2004; 23 (1): 38-41.
 • 10. Shiga T, Wajima Z, Inoue T, Sakamoto A. Predicting difficult intubation in apparently normal patients: a meta-analysis of bedside screening test performance. Anesthesiology. 2005;103 (2): 429-37.
 • 11. Chara L, Eleftherios V, Maria M, Anastasia T, Chryssoula S. Anatomic features of the neck as predictive markers of difficult direct laryngoscopy in men and women: A prospective study. Indian J Anaesth. 2014; 58 (2):176- 82.
 • 12. Ayoğlu H, Atasoy H, Ayoğlu F.N. 1990-2001 yılları arasında adli dosyalardaki anesteziyle ilişkili tıbbi uygulama hataları [Medical malpractice associated with anesthesia in forensic file between 1990-2001]. Anestezi Dergisi 2004; 12 (1): 213-8.
 • 13. Ertan A, Yaycı N, Öz H, Turan N. Preventability of malpractice cases which subject to court between 1995- 2005: Data of the Council Forensic Medicine. Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation 2010; 8 (1): 23-28.
 • 14. Pollard BJ, Junius F. Accidental intubation of the esophagus. Anaesth Intens Care 1980; 65 (8):183-6.
 • 15. Schneider T, Storz K, Dienemann H, Hoffmann H. Management of Iatrogenic tracheobronchial ınjuries: A retrospective analysis of 29 cases. Ann Thorac Surg 2007; 83 (6):1960-4.
APA ERTAN A, BOSTAN H, Oz H, SALİHOĞLU Z (2016). ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. , 186 - 190.
Chicago ERTAN Ayşegül,BOSTAN Habib,Oz Huseyin,SALİHOĞLU Ziya ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. (2016): 186 - 190.
MLA ERTAN Ayşegül,BOSTAN Habib,Oz Huseyin,SALİHOĞLU Ziya ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. , 2016, ss.186 - 190.
AMA ERTAN A,BOSTAN H,Oz H,SALİHOĞLU Z ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. . 2016; 186 - 190.
Vancouver ERTAN A,BOSTAN H,Oz H,SALİHOĞLU Z ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. . 2016; 186 - 190.
IEEE ERTAN A,BOSTAN H,Oz H,SALİHOĞLU Z "ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE." , ss.186 - 190, 2016.
ISNAD ERTAN, Ayşegül vd. "ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE". (2016), 186-190.
APA ERTAN A, BOSTAN H, Oz H, SALİHOĞLU Z (2016). ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 56(3), 186 - 190.
Chicago ERTAN Ayşegül,BOSTAN Habib,Oz Huseyin,SALİHOĞLU Ziya ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 56, no.3 (2016): 186 - 190.
MLA ERTAN Ayşegül,BOSTAN Habib,Oz Huseyin,SALİHOĞLU Ziya ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.56, no.3, 2016, ss.186 - 190.
AMA ERTAN A,BOSTAN H,Oz H,SALİHOĞLU Z ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016; 56(3): 186 - 190.
Vancouver ERTAN A,BOSTAN H,Oz H,SALİHOĞLU Z ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016; 56(3): 186 - 190.
IEEE ERTAN A,BOSTAN H,Oz H,SALİHOĞLU Z "ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE." Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 56, ss.186 - 190, 2016.
ISNAD ERTAN, Ayşegül vd. "ADVERSE OUTCOMES DURING AIRWAY MANAGEMENT EVALUATED BY COUNCIL OF FORENSİC MEDICINE". Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 56/3 (2016), 186-190.